'Koop geen melk uit een bollenweide'

Zaandam - Melkfabrieken zouden geen melk meer moeten kopen van melkveehouders die hun land tijdelijk voor bollen verhuren.
Rien Floris 24-3-2018

De Friese zuivelcoöperatie Royal Aware weigert volgens directeur Sijas Akkerman van Milieufederatie Noord-Holland deze melk al. Hij roept andere zuivellaars op dat voorbeeld te volgen.

De Milieufederatie maakt zich zorgen over de toenemende groei van het bollenareaal. De bollenteelt is landelijk sinds 2000 met 18 procent gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS. Brancheorganisatie van de bollenteelt KAVB verwacht dat de groei zal doorzetten.

Grootste 

Noord-Holland neemt met. 13.246 hectare het grootste deel van de Nederlandse bollenteelt voor haar rekening. Zuid-Holland 3.104.  De totale hoeveelheid landbouwgrond beslaat 1.789.992 hectare. De bollenteelt verdringt ander gebruik van landbouwgronden. Met name de tulpenteelt - die ook tijdelijk gebeurt in weiland waar het volgende jaar weer melkvee loopt. De  tulpenteelt beslaat inmiddels de
helft van het bloembollengebied. De tulpen worden geteeld voor export van bollen en (circa driekwart) voor het broeien van tulpen voor export. Met minder kwekers (dat aantal daalde sinds 2000 met 46 procent) worden in de tulpensector steeds grotere oppervlakten geteeld.

De Milieufederatie Noord-Holland is niet blij met de omzetting van weiland naar bollenland. De federatie ziet liefst een verbod op bollenteelt in weilanden waar later weer koeien grazen. Maar dat is niet eenvoudig te regelen. Dus roept directeur Sijas Akkerman van de milieufederatie zuivelfabrieken als Friesland Campina en Cono op het voor beeld van zuivelaar Royal Aware te volgen. Die stelt aparte duurzaamheidseisen aan een specifieke melkstroom voor Albert Heijn waarbij het scheuren van land (zoals bollenteelt in weiland wordt genoemd) is uitgesloten.

Rampzalig 

Akkerman: ,,De bollenteelt is rampzalig voor de biodiversiteit. Hierin worden de meeste giftige stoffen gebruikt. De teelt gaat ten koste van de bodemkwaliteit, zeker op grasland waar later weer koeien glazen Het duurt zeker vijf jaar voor dat weer op normaal niveau is."

LTO Nederland hoort de oproep van de Milieufederatie voor het eerst."Wij herkennen ons absoluut niet in het beeld dat wordt opgeroepen. onze bollentelers doen er al jaren alles aan om het middelengebruik te beperken en om middelen te gebruiken die niet achterblijven in het milieu", zegt woordvoerder Maarten Leseman. Over de oproep aan zuivelfabrieken zegt hij: ,,Tulpen op grasland is een wisselteelt waarbij je eens in de zes jaar tulpen plant. Dat is juist gunstig voor de bodem, je krijgt nieuw grasland dat weer goed voer oplevert."

Biljartlakens 

Anneloes ter Horst van de vereniging voor veldbiologie KNNV (Hoorn/Westfriesland) maakt zich minder druk dan de milieufederatie.,,Als de groei van het bollenareaal afgaat van weilanden, dan maakt het voor de natuur eigenlijk niet veel uit. De weilanden zijn zulke keurige biljartlakens, daar heeft de natuur ook niet veel aan. Voor sommige weidevogels is bollenteelt zelfs beter, heb ik ervaren bij tellingen van vogels. De vogels worden daar minder verstoord dan in de weilanden."

Jan Knook, biologisch akkerbouwer en bestuurslid van de onlangs opgerichte vereniging Bio NH volgt de groei van het bollenareaal met argusogen. "Het is natuurlijk mooi voor de tulpenbouwers en de export, maar het betekent ook een intensivering van het landgebruik. Als je het over duurzame landbouw hebt, zitten er wel haken en ogen aan die teelt. Het mooiste zou zijn als het aandeel van biologische bollen zou toenemen, maar dat is nog marginaal."


Noordhollands Dagblad

9 reacties :

Anoniem zei

Helemaal mee eens! Eerst wordt het gras kapotgespoten met Roundup,dan gaat die bollenkweker er maandenlang met de gifspuit overheen. Vakk wordt dat stuk land na de bollen eerst nog even aan een groentekweker verhuurd , dus eigenlijk moet ook aan groentekwekers worden gevraagd die gifgrond niet te gebruiken

Anoniem zei

Al vallen de mensen bij bosjes dood neer vanwege gebruik van gif in de bollen of aardappelsector dan zal LTO nog volhouden dat er niets aan de hand is Door een prominente plaats van VVD en vooral CDA in de diverse gemeentebesturen zal er ook geen paal en perk worden gesteld aan wat voor gif rotzooi dan ook.

Anoniem zei

LTO: 'onze bollentelers doen er al jaren alles aan om het middelengebruik te beperken'
In 2000 werd er een convenant van kracht, dat er in 5 jaar in de bollen de helft minder bestrijdingsmiddelen zouden worden gebruikt. Na 5 jaar bleek het gebruik verdubbeld. Convenant...geen consequenties.
Alles ging gewoon door. Hoogheemraadschap ging alleen vanaf die tijd niet jaarlijks de bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte per middel in hoeveelheden vermelden maar of het meer of minder van een bestrijdingsmiddel was gemeten. En ook niet meer in de dagbladen elk jaar vermelden. We zijn nu 2018........

Dekker zei

Na evaluatie van het convenant om binnen 5 jaar de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen met de helft te beperken was iedere voorstander van het gebruik van bestrijdingsmiddelen het er over eens dat het een geslaagd convenant was.

Hoe kunnen we de bevolking besodemieteren?

Welnu, de aangekochte hoeveelheid was inderdaad afgenomen, maar wat niet werd vermeld is dat de ingekochte hoeveelheid weliswaar gedaald was maar dat het gif dubbel geconcentreerd werd zodat de hoeveelheid die op het land werd verspreid meer was dan voor het convenant.
Zo zien we maar dat zowel de politiek als de diverse controlerende instanties, met de RUD voorop, kilo's boter op hun hoofd hebben.
Het gezegde "Geld vergoed veel" is zeker in HK met de vele aardappel en bollenboeren zeker op zijn plaats.
De onnozelen vergeten dat hun kinderen en/of kleinkinderen ernstige gezondheidsklachten krijgen of al hebben of zoals reeds het geval is, het IQ zal fors afnemen.

Anoniem zei

Een bindend referendum over het gebruik van gif in de agrarische sector, bijvoorbeeld een totaal verbod binnen vijf jaar, zou in Hollands Kroon een mooi begin zijn om echte duurzaamheid te realiseren voor de inwoners van Hollands Kroon. Daarnaast een uitgebreid onderzoek in de Anna Paulowna polder naar het grote aantal kankergevallen daar, een mooie klus voor Theo Meskers om het onderzoek van de grond te krijgen, kan hij laten zien dat hij daadwerkelijk wat op heeft met mensenlevens in Hollands Kroon.

Anoniem zei

Het gebruik van verboden landbouwgif is ook toegenomen. Insecten verdwijnen, vogels verdwijnen, wie zou daarna aan de beurt zijn, denkt u?

Theo Moras zei

Natuurlijk is de Tweede Kamer bezorgd over het draagvlak onder de inwoners. Het is het duurste bedrog ooit uit de geschiedenis waar ze nu nog steeds mee bezig zijn ten furore van alle klimaatlobbyisten die hier een stevig financieel belang in hebben. http://www.stichting-jas.nl/2018/02/het-duurste-bedrog-uit-de.html …

Anoniem zei

Campina zit in Lutjewinkel, dus die kan zelf zien hoeveel grasland in HK wordt verhuurd aan bollenkwekers. Oproep aan Campina zijn melkleveranciers duidelijk te maken dat ze geen melk willen van koeien die zijn gevoerd met gras van gifgrond

Anoniem zei

Ja, en die melk uit bollenweides moet in Nederland opgedronken worden want voor de export bewaart de groezelige boerenstand de beste kwaliteit voor zover die bollenweidemelk in het buitenland al niet verboden is.

Een reactie posten