'Asbestsanering' Van Ewijcksluis: GL-vragen beantwoord

Datum:
 • donderdag 1 maart 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Wethouder Groot heeft geantwoord op vragen van GroenLinks over de asbestsanering bij de locatie ZAP in Van Ewijcksluis.

  In Van Ewijcksluis is een gedeelte van de oppervlakte die vervuild is met asbest geschoond, slechts de bovenlaag: Kosten 45.000 euro.


  ____________________________________________________________________________
  De fractie van
  GroenLinks

  Verzenddatum
  28 februari 2018
  Ons kenmerk
  Uw kenmerk
  SV-1814
  Uw brief van
  15 februari 2018  onderwerp Contact
  Asbestsanering in van Ewijcksluis John Kager
  Pagina
  1/2 T 088-321 5000

  Geachte fractie,

  Op 15 februari 2018 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1814) gesteld over asbestsanering in van
  Ewijcksluis. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. De antwoorden vindt u direct 

  onder de vragen.


  Uw vragen

  1. De zwaar met asbest vervuilde grond in Van Ewijcksluis wordt afgegraven door een kraanmachinist en een werknemer met een schop. Bent u ervan op de hoogte dat deze asbestsaneerders geen beschermende kleding en geen gezicht beschermende maskers dragen?


  Het betreft in dit geval een bodemsanering en geen asbestsanering. De werkzaamheden zijn uitgevoerd
  conform het speciaal voor dit werk opgestelde Veiligheids- & Gezondheidsplan.
  Er zitten hecht gebonden asbeststukjes in het te ontgraven materiaal. Het te ontgraven materiaal is vochtig
  (boven de 10 %). Als het droger wordt (onder de 10%), wordt het materiaal bevochtigd. Er wordt 2 x per
  uur een vochtmeting gedaan. Het materiaal wordt afgevoerd in gesloten containers en is voldoende
  vochtig
    Zowel de kraanmachinist als de persoon onder de kraan dragen beschermende kleding, alles volgens protocol; de grondwerker heeft handschoenen en overall aan. Bij het betreden en verlaten van het gebied gaat hij door de reinigingsunit die aan het gebied staat geschakeld. Gezien de voldoende vochtigheid van het materiaal is het dragen van adembescherming niet aan de orde. De kraanmachinist werkt in een graafmachine met overdruk en stapt in en uit de kraan bij het hek in schoongebied.

  2. Zo ja, kunt u aangeven waarom dit zo is?

  Zie het antwoord onder 1.

  3. Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat deze werknemers tijdens hun
  werkzaamheden blootgesteld blijven aan asbest? Op welke termijn gaat u deze maatregelen nemen?

  N.v.t. Het werk is overigens afgerond.


  4. Kunt u uitleggen waarom het waarschuwingsbord op het terrein vermeldt dat het bij de werkzaamheden om vervuilde grond gaat, terwijl het om een asbestsanering gaat?

  Dit werk is geen asbestsanering. Het gaat om verontreinigde grond/puin, waarin hechtgebonden
  asbestdeeltjes zitten.
  Vandaar ook de tekst op de waarschuwingsborden aan de hekken.  5. Kunt u aangeven welke maatregelen er zijn genomen om te voorkomen dat omwonenden en werknemers van bijvoorbeeld ZAP tijdens de werkzaamheden worden blootgesteld aan asbest?

  Op de saneringslocatie wordt niemand blootgesteld aan asbest omdat de vochtigheid van het te ontgraven materiaal boven de 10 % is en blijft.

  Met vriendelijke groet,

  T.J.M. Groot
  wethouder Openbare ruimte  Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

  ______________________________________________________

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Anoniem schrijver zij op 13 Maart 2015 al op JAS “Milieudienst loog keihard” !De vraag moet natuurlijk gesteld worden waarom de milieudienst loog.
  Milieudiensten zijn onofficieel het verlengde van de diverse colleges en als een wethouder een dubieuze zaak met de mantel der liefde wil bedekken dan wordt de milieudienst ingeschakeld voor een zogenaamd onafhankelijk onderzoek. De betreffende milieuambtenaren die een dergelijk onderzoek gaan uitvoeren wordt natuurlijk een vorstelijk positieverbetering aangeboden.

  Neem de problematiek in de gemeente Schagen, maar dat geldt precies zo voor Hollands Kroon. Voorheen was voormalig PvdA wethouder V.d.Laan voorzitter van de milieudienst en die manipuleerde de gang van zaken dat het een lieve lust was. Onderzoeken werden op papier verricht maar werden in de praktijk niet verricht.
  In de gemeente Schagen is er een mega probleem met een aantal illegale windmolens. Onderzoeken van de RUD (milieudienst) worden gemanipuleerd en raad eens wie de voorzitter van die milieudienst is? Juist ja, dat is Sigge van de Veek, de wethouder in Schagen die alles in goede banen moet leiden maar net doet alsof zijn neus bloed en uitspraken van de hoogste rechterlijke macht in Nederland gewoon negeert en de illegale situatie gewoon door laat gaan.

  We kunnen stellen dat een milieuorganisatie, aangestuurd door de politiek en zeker die in de Kop van Noord Holland zo corrupt als de pest is en precies uitvoert wat door hun (politieke)meerdere wordt opgedragen, legaal of illegaal, het zal ze een zorg zijn.
  In Van Ewijcksluis is een gedeelte van de oppervlakte die vervuild is met asbest geschoond,slechts de bovenlaag: Hoppa de kosten 45.000 euro. De vervuiler zou toch betalen? Dat zijn niet de inwoners Van Ewijcksluis of Hollands Kroon. Wat moeten de inwoners en helemaal in Van Ewijcksluis nu nog geloven wat zich nu weer afspeelt op het omstreden ZAP terrein.
  Dit verhaal is nog lang niet uit de wereld, omdat Hollands Kroon het zo goed geregeld heeft ? en Groen Links het er maar druk mee heeft en terecht. Want de andere partijen zijn veel te naïef en geloven het wel. Word vervolgt!

  P.v.d.Munnik zei

  De zwaar met asbest vervuilde grond werd kort geleden "gesaneerd" omdat het asbest op sommige plaatsten aan de oppervlakte lag. Reeds in 2005 werd geconstateerd door de gemeente dat het terrein onder en rond het parkeerterrein bij ruitervereniging RAP zwaar vervuild was met asbest. Het is aan voormalig wethouder Steenbergen te danken dat de oppervlakte toen is geschoond, maar werd er verteld, de grond dient zorgvuldig gesaneerd te worden. http://www.stichting-jas.nl/2005/01/plan-voor-van-ewijcksluis-krijgt-handen.html

  Dus toen al was bekend dat de grond zwaar vervuild was met asbest.
  Maakt wethouder Groot zich niet belachelijk door €45.000,00 uit te geven aan een asbestsanering die zoals hij zegt geen asbestsanering is? Het is volgens Groot een bodemsanering en dan maar 10 a 20 cm afgraven? Dat is geen bodemsanering, dat is een oppervlakte sanering zoals in 2005 reeds het geval was.
  Het afgraven van 10 a 20 cm. zwaar met asbest vervuilde grond met, zoals de wethouder zelf aangeeft hecht gebonden asbesthoudende vezels, is zinloos en alleen goed voor de knip van de aannemer, maar het lost het probleem niet op. De grond is tot minimaal 1 m. diep vervuild met de door de gemeente zelf veroorzaakte asbestvervuiling wat afkomstig is van een voormalig gesloopt rusthuis waarvan de sloopresten iov diezelfde gemeente in Van Ewijcksluis zijn gedumpt.
  Wat nou als een projectontwikkelaar zoals Dhr. Wokke interesse heeft in die grond vanwege de plannen voor de bouw van recreatiewoningen?
  Voor dergelijke projecten dient een schoon grond verklaring afgegeven te worden en daar kan nu geen sprake van zijn of er spelen zaken die het daglicht niet kunnen velen?

  Anoniem zei

  In Van Ewijcksluis is een gedeelte van de oppervlakte die vervuild is met asbest geschoond,maar slechts de bovenlaag: Hallo,kosten 45.000 euro? De vervuiler zou toch betalen! Dat zijn niet de inwoners Van Ewijcksluis of Hollands Kroon. Wat moeten de inwoners en helemaal Van Ewijcksluis nu nog geloven wat zich nu weer afspeelt op het omstreden ZAP terrein.
  Dit verhaal is nog lang niet uit de wereld, omdat Hollands Kroon het zo goed geregeld heeft met zelf sturende thuis ambtenaren die op de plaatselijke hoogte zijn?
  Als Hollands Kroon de grond wil verkopen met schone grondverklaring, moet die zelfde grond weder maal voor de zoveelste keer worden afgegraven op kosten van HK . Maar dan nog een meter dieper en nog veel meer kosten. Nu twee maal extra kosten van 45.000! Herhaling van zetten en waarom niet meteen goed doen? De aannemer vaart er wel bij.
  Groen Links heeft het er maar druk mee en terecht, want het gaat om gezondheid en een risico factor. Want de andere politieke partijen zijn veel te naïef en geloven het verhaal van CDA-er Theo Groot helemaal en worden weder maal voor de gek gehouden. Word zeker vervolgt door deze handeling en ik denk dat de inwoners Van Ewijcksluis het hier ook niet bij laten zitten.

  Een reactie posten