Motorcross om de week

Datum:
 • zaterdag 10 februari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - College wil beperkte openingstijden.
  Mike Deutekom 10-2-2018 

  De Noord-Hollandse motorcrossers mogen straks misschien wel een permanente baan aanleggen in de Wieringermeer maar deze dan maar beperkt gebruiken.

  Dat blijkt uit het voorstel waarover de gemeenteraad van Hollands Kroon op 22 februari een besluit moet nemen.

  Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon stellen de gemeenteraad voor om de baan zesentwintig zon- en feestdagen per jaar open te laten zijn tussen twaalf en zes uur 's middags. Daarnaast mogen de crossers in het voorstel van het college vier dagen per week maximaal zes uur per dag op de baan trainen, tussen zeven uur 's morgens en zeven uur's avonds.

  De motorcrossers zijn niet gelukkig met dit openingstijdenvoorstel, laat voorzitter Gert Meereboer weten. ,,Dit komt uit de hoge hoed, het is niet met ons besproken. Waarom praten we niet over het aantal dagen en uren dat we de baan kunnen gebruiken nadat er een milieu-effect-rapportage is opgesteld? Uit zo'n Mer blijkt precies de geluidsbelasting voor omwonenden en het hele gebied rond de motorcrossbaan. Nu zijn de voorgestelde openingstijden van de baan nergens op gebaseerd maar het beïnvloed onze financiële positie natuurlijk wel."

  Wethouder Theo Groot was gisteren niet te bereiken voor uitleg over waarom het college juist voor deze openingstijden heeft gekozen in het voorstel voor de motorcrossbaan. Wel houden B en W in hun voorstel een slag om de arm door aan te geven dat de uitkomst van de Mer aanleiding kan zijn om de openingstijden aan te passen. 

  Noordhollands dagblad

  __________________________________________________

  Eis raad crossterrein onhaalbaar

   Vervolg

  Hollands Kroon - Anna Paulowna -  ,,Vijftig decibel op de grens van het crossterrein is onhaalbaar.

  Mike Deutekom 10-2-2018 

  Dat zou betekenen dat je er met de auto - die circa zestig decibel produceert - niet eens kan komen", zegt Gert Meereboer, de voorzitter van de motorcrossers. 

  De gemeenteraad van Hollands Kroon besluit op 22 februari of de motorcrossers verder kunnen met de realisatie van een permanente motorcrossbaan op de hoek Groetweg/Alkmaarseweg in de Wieringermeer. Daarvoor moet de raad wel een besluit uit 2013 heroverwegen. Toen heeft de raad namelijk besloten dat op de grens van het motorcrossterrein het geluidsniveau  maximaal vijftig decibel mag zijn. Dat is onhaalbaar, blijkt ook uit de beoordeling door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van het onafhankelijke geluidsonderzoek.

  Onrealistisch 

  Net als de motorcrossers stelt de RUD dat overschrijdingen van die limiet worden veroorzaakt door voertuigen die zich buiten de - door de motorcrossers op te werpen - geluidswallen bevinden.

  Aangezien de Groetweg de grens van het motorcrossterrein vormt, waar auto's bij vijftig kilometer per uur al tussen de vijftig en zeventig decibel produceren, is die eis onrealistisch. Meereboer hoopt dan ook dat de raad deze eis uit 2013 zal schrappen.

  Uit het geluidsonderzoek van de RUD blijkt dat het plan dat de crossers nu op tafel hebben liggen, voldoet aan de wettelijke normen. Daarbij heeft de RUD zelf als aanvullende eis gesteld dat de omliggende woningen aan de Groetweg, Groetpolderweg, Oudelanderweg en de Alkmaarseweg niet binnen de cirkel mogen staan waarin het motorcrossterrein nog vijftig decibel produceert. Dat is niet het geval Bij de huizen aan de Groetweg en Groetpolderweg valt straks veertig decibel te meten, zo luidt de conclusie van het onderzoek Dat is vijf decibel minder dan de richtlijn voor 'rustig buitengebied' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij de Alkmaarseweg en de Oudelanderweg is de geluidsbelasting wel iets hoger (43 tot 46 decibel) maar dat is 'gemengd gebied' waar volgens de richtlijnen vijftig decibel als grens wordt gehanteerd.

  Volgens het advies van de RUD kan de motorcrossbaan in de Wieringermeer binnen de wettelijke normen worden aangelegd. Als de motorcrossers de geplande geluidswallen aanleggen, is volgens de dienst 'een voldoende goed woon- en leefklimaat bij de omliggende woningen gewaarborgd'.

  Noordhollands Dagblad

  4 reacties :

  Anoniem zei

  Ik weet niet wie de kop van dit artikel heeft gemaakt, maar die klopt dus niet. Ze mogen 26 zondagen per jaar crossen, daarnaast door de week 4 dagen. Die zondagen zullen in de zomer liggen, dus in de zomer wordt 5 dagen per week herrie gemaakt, en in de winter 4 dagen per week. En dan klagen dat dat niet genoeg is?

  Anoniem zei

  Dit artikel suggereert dat omwonenden 40 decibel om de oren krijegn, wat niet waar is,die 40 decibel is nl het gemiddelde in de periode 7 tot 19 uur, 12 uur dus waarvan 6 uur wordt gecrosst. Die 6 uur wordt dus veel meer lawaai gemaakt dan 40 decibel .

  Anoniem zei

  Het gaat om het gemiddelde in 24 uur, waarin 6 uur wordt gecrost en heel veel herrie wordt gemaakt. Als ik een literblik erwtensoep met drie liter water verdun, dan smaakt het ook nergens meer naar. Het gaat om de piekbelasting en die is onaanvaardbaar groot, iedere dag.

  Anoniem zei

  Waarom gaan de motorcrosser niet elektrisch crossen? Is goed voor iedereen. Geen brandstofstank, geen herrie en veel problemen opgelost

  Een reactie posten