Miljoenen euro’s in ’dode’ Wieringer polder

Hollands Kroon - Ruim acht jaar na het afblazen van het Wieringerrandmeer worden er miljoenen euro’s gestoken in polder Waard Nieuwland op Wieringen.
Ed Dekker 7-1-2018

De polder moet uitgroeien tot een hoogwaardig agrarisch productiegebied. Met ook ruimte voor natuur en recreatie.
De nadruk van de miljoeneninjectie ligt op verbetering van de waterhuishouding. Alleen dan is er een toekomst voor boeren in de polder van 495 hectare.
Brussel’ heeft bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld voor Wieringen. Het meeste geld gaat naar polder Waard Nieuwland. Een klein deel van deze Europese subsidie is bestemd voor twee aangrenzende polders op Wieringen, de Oosterlanderkoog en Gesterkoog. Daar gaat het volledig om agrarische verbeteringen.

Miljoenen euro’s in ’dode’ Wieringer polder

Polder Waard Nieuwland op Wieringen, tussen de wegen N99 en A7. Rechtsonder de Wieringermeer, met het Robbenoordbos.

Aanbesteden

Hollands Noorderkwartier hoopt het project voor Waard Nieuwland kort na de zomer aan te besteden. Voorwaarde van de EU is, dat het complete plan voor mei 2020 is uitgevoerd. Belangrijkste onderdelen zijn een nieuw poldergemaal, vijf nieuwe brede sloten als hoofdwaterlopen en forse uitbreiding van het aantal stuwen tot vijftien stuks. Voorts extra duikers, dammen en inlaten.
,,Met de ingrijpende werkzaamheden in polder Waard Nieuwland en de twee andere polders pakken wij het laatste grote poldergebied aan dat in ons werkgebied nog niet op orde was’’, stelt Jan Zijp van Hollands Noorderkwartier.

Wateroverlast

Dit gebied is lang aan zijn lot overgelaten, als ’dode’ polder. Zijp: ,,Voor zeker vijftig jaar moeten agrariërs hier straks goed kunnen boeren. Zonder wateroverlast, ook niet na heftige buien.” Het waterschap regelt de waterhuishouding in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Jarenlang was Waard Nieuwland in beeld voor het Wieringerrandmeer. De polder moest een recreatiegebied worden met veel water en 2100 huizen. Gaandeweg bleek het project onhaalbaar. In 2010 haalde de provincie er een streep door. Voor bijna elf miljoen euro moest de provincie aangegane verplichtingen afkopen.

Alles kwijt

Al die jaren was er geen cent geïnvesteerd in de polder. Dat gold ook voor een deel van de Wieringermeer. De provincie bleef zitten met liefst 550 hectare aangekochte grond. ’Haarlem’ wil alles weer kwijt. Binnenkort, na afronding van een grote kavelruil, resteert er 200 hectare.
Hiervan hoopt de provincie 115 ha te verkopen voor de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf. ,,Dat is in onderzoek”, aldus Sylvia Fens van de provincie. ,,Een gegadigde heeft zich al gemeld.” Deze 115 ha ligt in het hart van de polder, aan weerszijden van de Polderweg.

Kavelruil

De resterende 75 hectare van de provincie ligt verspreid in de Wieringermeer en op het oude Wieringen. Fens: ,,Wij hopen daar binnen twee jaar af te zijn, bij voorkeur via kavelruil.”
Het nieuwe gemaal komt op een andere plek, aan het einde van de Burgerweg bij de dijk langs het Wieringerrandkanaal. Het huidige gemaal, twee kilometer noordelijker aan de dijk, wordt gesloopt. Het nieuwe gemaal loost 110 kuub water per minuut, meer dan een verdubbeling.

Overleven

Vissen overleven straks de overgang van poldersloot naar boezemkanaal. ,,Onze nieuwe gemalen worden visvriendelijk ingericht. Oude gemalen zijn hakmolens”, zegt Imre Burgering van het waterschap. Van de driehonderd poldergemalen is inmiddels zo’n 15 procent nieuw.
Een stevige ingreep in het landschap is het graven van vijf hoofdwatergangen. Deze sloten worden opgeteld bijna zeven kilometer lang, met breedte tussen 3,5 meter en twaalf meter. Brede sloot nummer zes van 1200 meter lang ligt er al, sinds kort in de zuidelijke punt van de polder.

Wandelpad

In deze hoek is een strook rietland uitgebreid tot natuurgedeelte van honderd meter breed. Daar is ook een wandelpad ingericht. Dat pad langs de kanaaldijk wordt naar het noordoosten doorgetrokken. ,,Voor een deel kan je dan op en langs de dijk lopen”, aldus Zijp.
De provincie hoopt een fietspad aan te leggen op een deel van de monumentale wierdijk langs de polder, nabij de weg N99.
Ongeveer een miljoen van het Brussels geld stopte het waterschap al in de Gesterkoog (200 ha), bij Den Oever. Het plan voor verbetering van de waterhuishouding in de Oosterlanderkoog (700 ha, 1,5 miljoen euro) moet nog worden uitgewerkt. Twee polders kunnen straks extra water kwijt via Waard Nieuwland.

Robuust

Jan Zijp: ,,Als alles klaar is, kunnen we het water hier op Wieringen veel beter sturen. Dankzij een, wat wij noemen, robuust watersysteem.”
Polder Waard Nieuwland ontstond in 1846. Tot dan stroomde de Zuiderzee tot de wierdijk van Wieringen.
Noordhollands Dagblad1 reacties :

Anoniem zei

Wat heeft die Polderwaard Nieuwland de burgers en al het leed van de oude bewoners/eigenaren al niet onnodig veroorzaakt en te weeg gebracht. Ook dit is weer een voorbeeld van de oprukkende DICTATUUR waar gemeente Hollands Kroon lekker aan mee heeft werkt.
Tot hoe lang blijft onze sociale saamhorigheid en cultuur nog in stand?

Een reactie posten