Keek op de Week (8) met motorcross, zendmachtiging en........

Datum:
 • maandag 26 februari 2018
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Keek op de Week van Hollands Kroon van week 8 (17-24 febr.)  van 2018.
  26-2-2018
  Is Meskers inmiddels de feitelijke VVD fractieleider?

  Op de raadsvergadering van Hollands Kroon  dd. 22/2/18 ten 19.00 hr. met vooral uit Aartswoud en Opmeer afkomstig publiek en een nogal ongebruikelijk lange agenda met agendapunten die voor de verkiezingen gauw nog besloten moesten worden, werden o.a. de volgende punten behandeld:


  1. De motorcrossbaan bij  Groetweg/Alkmaarseweg 


  Wethouder Groot (+ Nawijn) beweerde dat het hoog tijd werd voor een crossbaan. De motorcrossers wachten er nu al 40 jaar op; in Den Helder is de crossbaan afgewezen en nu moet Hollands Kroon er maar aan geloven. Om de overlast te beperken is de crossbaan gepland bij  Middenmeer zodat de bewoners van Hollands Kroon er zo min mogelijk last van hebben.
  Bovendien was een mogelijke crossbaan in 2013 qua geluidsvoorwaarden al ingekaderd door de raad zodat het nu, vlak voor de verkiezingen, hoog tijd werd deze beslissing te gaan herzien. De beslissing in 2013 was gebaseerd op een maximum van 50 dB op de grens van de crossbaan.

  1.1 Volgens Groot (wethouder CDA) kan dit niet; een hogere aantal dB is gewenst en wel om de volgende redenen: Om de grote toestroom van publiek en crossers te kunnen verwerken moet er een ‘gat’ in de geluidswal gemaakt worden waardoor het verkeer gemakkelijk verwerkt kan worden. Vanwege de noodzaak van dat gat kan het volgens Groot niet anders dan dat de overlast door de herrie opgewaardeerd gaat worden.
  JAS: Best wel handig van Groot en net zo gluiperig trouwens; er moet een gat in de geluidswal en daarom moet alles op zijn kop. Wel eens van een labyrint ingang gehoord, meneer CDA Groot? DAARMEE NEUTRALISEER JE HET UITSTROMENDE GELUID C.Q HERRIE:
  Geluid heeft geen stromingspatroon als water; ga eerst de natuurkunde boekjes maar eens nalezen. Vooropgesteld dat de wethouder er iets van begrijpt of dat de raad er iets van begrijpt of wil begrijpen.
                                                                                  
  1.2. Maar het gaat niet alleen om de herrie.  Het business plan (= voldoende inkomsten) moet kloppend gemaakt worden en daarom moet er op 7 dagen in de week gereden worden en derhalve decibels geproduceerd worden. Dit in tegenstelling tot de oude en door de raad aangenomen beslissing uit 2013 van 4 dagen per week. Mevrouw Vlietstra D‘66 oreerde op de bekende, D66 eigen, bijna boosaardig naïeve D’66 wijze over een gouden cross toekomst met elektrische crossfietsen zonder geluid. Sterker nog, ze kletste alsof het al zover was. Nee vrouw Vlietstra, JAS heeft pas enig respect voor U en Uw partij als U het er doorheen krijgt dat uitsluitend elektrisch crossen toegestaan is en dan nog wel met motoren met laag vermogen – die dingen gieren nogal en dat zijn onaangename en voor het gehoor pijnlijke frequenties. Vlietstra sprak halve waarheden want zij liet gemakshalve andere aspecten weg uit het businessplan zoals:

  1.3 Trekker trek; een sport goed passend in een agrarische omgeving, hoewel? De sterkste trekker trek trekkers hebben in Nederland een vermogen van 7000 PK en hebben geen knaldempers mevrouw Vlietstra – JAS moet nog zien hoe de dB’s van deze Boeings 747 in de greep gehouden gaan worden. Oh ja, men gaat de herrie uitmiddelen over 24 uur per dag en dan valt het best mee.

  Kortom: Hollands Kroon wil een crossmotor plan doordrukken waarvan de voorwaarden en uitgangspunten dramatisch naar boven zijn bijgesteld zodat dit plan niets met de oorspronkelijk opzet uit 2013 te maken heeft en onevenredig veel schade veroorzaakt aan de woonomgeving en de natuur. 

  Daarbij blijkt uit de insprekers uit de dorpen Aartswoud en Opmeer grote weerstand tegen het plan. Deze inwoners zullen zich dan ook blijven verzetten en begrijpen totaal niet waarom dit besluit nu, kort voor de verkiezingen, genomen moet worden. Het blijkt dat Hollands Kroon de omliggende gemeenten niet heeft ingelicht. 

  Bovendien werd er heel even gefluisterd over subsidie, maar dat is natuurlijk onzin?!

  1.4. Uiteindelijk ging de raad toch akkoord met het eerst laten uitvoeren van de MER rapportage zodat daarna een beslissing genomen kan worden bij het vaststellen van het bestemmingsplan.  
  JAS: Waarom? Het businessplan wijkt fundamenteel af van de eerste opzet en argumentatie dat de crossers al 40 jaar wachten is nogal kinderlijk. Als er 40 jaar geleden een crossbaan geweest was zou deze nu alweer hopeloos verouderd zijn geweest en hadden we nu dezelfde problemen.

  1.5. Wethouder Groot (CDA) stelde dat ondanks alles er toch eerst een MER rapportage volgens het nieuwe business plan (7 dagen/week) moest komen. Tegen dit voorstel, waarmee de raadbeslissing uit 2013 dus teniet gedaan werd, stemden: PvdA, D66, LADA, GL en CU. Dus 11 tegen en 16 voor (CDA, VVD,  Senioren).
  Oh ja, fractieleider J. Pankras (Senioren) bazelde nog iets over duurzaam en bestuurlijk beheersbaar.
  JAS: Sterke geruchten duiden erop, dat mede door het fuseren van crossmotorsclubs er landelijk een net van crossbanen voor wedstrijden in de planning is. Het is derhalve aannemelijk dat deze crossbaan zich tot een soort  'Zandvoort' zal ontwikkelen.

  2. Zendmachtiging lokale omroepen en de terugkeer van Meskers

  Waar ging het over?
  De commissariaat van de Media bepaalt wie er een zendmachtiging voor 5 jaar krijgt. De gemeente geeft een advies wie zij de beste vindt. RTV Noordkop en Schagen FM hebben zich beiden aangemeld bij het commissariaat van de Media voor Hollands Kroon.  Nu heeft dit commissariaat te kennen gegeven (nov. 2017) dat de VNG en het ministerie van OCW beoogt NLPO  geleidelijke om te vormen van de huidige 260 lokale omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale omroepen in 2020.
  Eigenlijk zou dit het voornaamste punt behoren te zijn in de discussie, maar hier sprak niemand over. Het scheen alleen om de subsidie te gaan; RTV Noordkop ontvangt 26.000 euro en Schagen FM
  64. 000. Deze subsidie ontvangt de gemeente en geeft het door; de subsidie is overigens niet geoormerkt!
  De subsidie van €26.000 of €64.000 wordt verleend aan de uitverkoren zender die hoogst noodzakelijke informatie aan boeren, burgers en buitenlui in Hollands Kroon  mag gaan verzorgen.

  Meskers is helemaal terug en had het hoogste woord, daarbij zijn VVD collega’s totaal ondersneeuwend. JAS kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Meskers de feitelijke fractieleider is, maar uit zijn uiteenzetting bleek meer het standpunt van het college van B&W waar hij tot kort toe behoorde. Meskers hield een betoog ten gunste van, van wie en wat eigenlijk? Het ging steeds maar weer over de waakhond functie van de lokale omroepen die dan de democratie zou bewaken; iets wat hij maar bleef herhalen en daarbij sterk de indruk wekkend dat de democratie alleen gered kan worden door het uitgeven van zendmachtigingen aan deze hobbyclubjes. Alsof hijzelf en zijn VVD er geen verantwoording voor dragen.
  Professionaliteit was een andere vereiste en er moest voor gewaakt en op toe gezien worden dat het juiste niveau aan professionaliteit binnen de juist termijn gehaald moest worden etc, etc, blah, blah, blah. Enfin, kijkt U zelf maar op het video verslag (1. 42.). JAS kan er geen touw aan vastknopen aan dit politiek management gezwets van Meskers in de raadsvergadering.
  Wie die professionaliteit bepaalt en onder welke condities is JAS een raadsel maar als het aan 
  Meskers lijkt te liggen komt daar een heel ambtenaren apparaat voor. Hij noemde zelfs nog een bedrag van 200.000 euro, die nodig zou kunnen zijn (geen reactie van coalitiegenoot Visser). 

  Waakhond de heer Visser (CDA) maakte er een punt van bij de insprekers van LADA en PvdA waar het geld (€64.000 voor Schagen FM ) vandaan komt als men voor Schagen FM kiest. Zo zo meneer Visser, u had zich beter druk kunnen maken over de ruim €2.000.000 die vrindje Meskers op straat heeft laten liggen bij zijn nieuwbouwklusjes maar toen hield U Uw mond. 

  RTV Noordkop moet wel beter zijn best doen en over een jaar wordt de prestatie nagelopen, beoordeeld, geclassificeerd, worden verbeterplannen opgesteld en begint het hele circus van voor af aan. Veel werk voor de ambtenarij, praatgroepen en urenlang geleuter in de raad.
  Uiteindelijk bleek na stemming dat voor de keuze RTV  Noordkop nagenoeg de hele raad voor was. 

  Bij stemming waren slechts tegen de keus van RTV Noordkop de PvdA en een raadslid van LADA. Alleen deze lijken de stukken goed te hebben gelezen. Zo gaat dat in Hollands Kroon.

  RTV Noordkop  zal het advies zijn, waar Hollands Kroon voor heeft gekozen. 

  Het commissariaat BESLIST.


  3. De poldermolen

  Bij de realisatie van 'het CO2 bevorderend' windmolenpark in de Wieringermeer heeft iemand bedongen dat er ook een gemeenschappelijke windmolen moest komen zodat niet alleen het grootkapitaal van deze subsidie slurpende gedrochten kon profiteren maar ook het gewone klootjesvolk zijn voordeel kon opdoen. Voordeel, voordeel en nog eens voordeel!
  De molen was bedoeld voor de bewoners rondom  dat ding en toewijzing aan gegadigden ging op basis van de postcodes.
  Er zijn te weinig liefhebbers: slechts 150 terwijl er 2800 nodig zijn. De einddatum was 1 juni 2017. Er is 8 maanden uitstel verleend. Het college wil geen verdere uitstel verlenen. De PvdA diende een motie in om toch nog uitstel te krijgen. 

  Deze motie haalde het niet 13 voor uitstel, 14 tegen.  En zo gaat de 'Poldermolen', het zoethoudertje voor de omwonenden (zelf bekostigd)  voor de 99 te plaatsen hoge windmolens in de Wieringermeer niet door........   4. Nieuwe huizen ‘t Veld Noord energie-neutraal.

  In een motie van PvdA, LADA, GL en CU wordt Hollands Kroon opgeroepen het nieuwbouwplan 
  ’t Veld Noord energie-neutraal te maken. De wettelijke verplichting alle huizen in Nederland van een aardgasaansluiting te voorzien is vervallen en daarvan willen de milieuridders gebruik maken om 
  ‘t Veld Noord energie neutraal/arm te maken. Let wel : De verplichting om de huizen op het aardgasnet aan te sluiten is vervallen; maar anders dan deze milieu-bevlogenen insinueren kan en mag en moet desgewenst wel een gasaansluiting aangelegd worden. Bovendien bedraagt een minimale extra investering op de nieuwbouwkosten per huis al gauw minimaal  €20.000 extra; is daarover nagedacht?
  En bovendien is het totale energieverbruik van de te beduvelen huishoudens de kleinste factor in het totale Nederlandse energieverbruik!!!
  En dan te bedenken dat deze hele poppenkast bedoeld is om Putin te laten geloven dat wij zijn gas niet nodig hebben; wacht de aanstaande koude periode maar eens af en zie dan dat Rutte &Co op hun knietjes naar Moscow kruipen voor een beetje extra gas.
  Motie werd niet aangenomen. Voor 13:  LADA, PvdA, Groen Links, Christen Unie, D66 en PHK.
  Tegen 15.


  Redactie JAS
  2 reacties :

  Anoniem zei

  RTV Noordkop ontvangt 26.000 euro en Schagen FM 64. 000. Deze subsidie ontvangt de gemeente en geeft het door; deze subsidie is overigens niet geoormerkt!

  Het verlenen van wat voor subsidie dan ook is niets meer of minder het kopen van medewerking, dus in dit geval het kopen van partijdigheid door Meskers en zijn bedriegertjes.

  We weten al lang dat de media, op een gunstige uitzondering na, precies doet wat de huidige(ondemocratische) politiek wil, de onnozelen uitgezonderd.

  Anoniem zei

  Nieuwe huizen ‘t Veld Noord ?,maar Kreileroord is er ook nog gemeenteraad! Daar maar eerst aan de gang, want die wachten al 45 jaar.
  Vreemd genoeg hoor je geen enkele politieke partij over de woningbouw in Kreileroord. Zet daar 360 woningen neer in plaats van Veld-Noord met een goedkope bouwgrond aanbieding, dan is dat dorp na zo veel jaar eindelijk eens afgebouwd en levensvatbaar zonder alle problemen. Dit word de zoveelste ramp voor Kreileroord wat het niet verdient, want als er ergens een samenhorigheid was dan was het daar wel. Doe wat Hollands Kroon voordat de ruggengraat helemaal vertrokken is uit Kreileroord en helemaal een Poolse getto word. Dat is pas regeren en vooruit zien gemeenteraad! CU-er Jan Paul de Groot kan als inwoner deze kar ook niet trekken hoe graag hij het zou willen! Leuke betaalbare woningen, daar is behoefte aan voor de jeugd die dan hier kan blijven en het dorp dan niet helemaal leegloopt en pensions van gemaakt worden. Als Hollands Kroon dat begrijpen kan????????? Of bestaat Kreileroord al niet meer voor Hollands Kroon!! Jaring Dam, bedankt voor je woordje.

  Een reactie posten