Zonneweiden zover het oog reikt

Datum:
 • dinsdag 16 januari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Schagen - Wethouder Beemsterboer zit met de aanvragen voor zonneparken in zijn maag. 

  Eugeen Hoekstra 

  Tweehonderd aanvragen zouden er bij de gemeente Schagen liggen, zei Jess-voorman in de raad van19 december, toen er gesproken werd over zonneweiden en de vrees dat door het ontbreken van beleid een tsunami aan zonneparken zal plaatsvinden. Geen gezicht als je over de Westfriese dijk rijdt en je beneden overal van die zonnepanelen op pootjes ziet staan, klinkt het angstvallig. Laten we er eerst voor zorgen dat alle daken in Schagen voorzien worden van zonnepanelen voordat we beginnen aan zonneweiden. Lijkt mij een goed plan.  
  Zonnepanelen op daken zijn populair dankzij de subsidie van de overheid. Maar in onze contreien moeten de meeste daken het doen zonder zonnepanelen. Neem de woningen van Wooncompagnie. Veertig procent van de woningvoorraad in Schagen is van deze woningcorporatie. De corporatie investeert in vloerisolatie maar de meeste daken zitten nog zonder zonnepanelen. En met vloerisolatie alleen haal je de B-label van lang-zal- ze-leven niet. Kortom, er is nog veel werk te doen.
  Het aanleggen van een zonneweide is planologisch gezien anders dan het plaatsen van zonnepanelen  op een dak. Dat laatste is doorgaans omgevingsvergunningvrij. Het aanleggen van een zonneweide  niet. Dit betekent dat de gemeente aanvragen voor een zonnepark in behandeling moet nemen. Een hele rij zonnepanelen van bijna twee meter hoog heeft een grote impact op het landschap. Door goede landschappelijke inpassing van een zonnepark kunnen esthetische bezwaren worden weggenomen. Te denken valt aan een hoge aarde wal, dijk of bebossing. Welstandtoets of niet, belangrijker is de vraag of die groene weiden niet moeten blijven omdat ze een waardevolle functie vervullen.
  Dr. ir. A. Schapendonk van het Instituut voor Agrobiologie en Bodemvruchtbaarheid (AB-DLO) in Wageningen heeft zijn hart verpand aan gras. Graslanden kunnen zeer grote hoeveelheden koolstof opslaan in de bodem en daardoor zijn ze interessant als demper van de CO2-toename in de atmosfeer, blijkt uit zijn onderzoek. Gras kan dus van belang zijn in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Zijn advies is duidelijk: laat het gras vooral zijn ding doen: het afvangen van CO2. Ik hoor voorstanders van zonneweiden zeggen dat het gras niet verdwijnt onder de zonnepanelen. Dit mag zo zijn, de kwaliteit van het gras zal er onder te lijden hebben (minder zon- en neerslagbereik) en daardoor kan het gras minder afvangen. Laat weidegras niet verloren gaan!! 
  Wethouder Beemsterboer zit met de aanvragen voor zonneparken in zijn maag. De politiek vindt dat er niet lukraak zonneweiden mogen komen. Er moeten voorwaarden aan worden gesteld. Tegelijkertijd zien agrariërs brood in het winnen van zonne-energie op hun land. Extra inkomsten zijn welkom in schrale tijden. Omwonenden kunnen eventueel meeverdienen aan de energieopbrengsten door geld te steken in het project. Crowdfunding helpt boeren ook vaak aan geld om deze investering te doen.
  De provincie heeft kaders vastgesteld voor zonneparken. Zo mogen ook naast dorpslinten zonneparken komen. Onverstandig om dit zo te stellen. Wat moet er gebeuren is het aanwijzen van speciale locaties voor zonneparken die uit het zicht liggen of aan het zicht kunnen worden onttrokken. Zonneweide achter elk boerenerf, alsjeblieft niet.
  De wethouder loopt achter de feiten aan. Aanvragers kunnen met het bestemmingsplan in de hand een omgevingsvergunning aanvragen. Zonder beleid kan hij die aanvragen niet zomaar afwijzen. Hij heeft gezegd dat hij in februari of maart met beleid komt. Ik vraag me af of dit beleid met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd. Tot zolang kunnen aanvragers hun gang gaan. Het is allemaal weinig verheffend zo.
  Eugeen Hoekstra 9-1-2018

  Schagen FM

  0 reacties :

  Een reactie posten