"Waarom de KNMI-scenario`s niet zullen uitkomen"

Datum:
 • vrijdag 12 januari 2018
 • in
 • Categorie:

 • Al twintig jaar nagenoeg geen opwarming


  PERSBERICHT DE GROENE REKENKAMER

  EXTRA NIEUWSBRIEF

  "Waarom de KNMI-scenario`s niet zullen uitkomen"
  De recente veranderingen van het Nederlandse klimaat zijn goed te  `verklaren` zonder grote invloed van broeikasgassen. Meer zon en een veranderende luchtcirculatie hebben vermoedelijk een aanzienlijk effect gehad op zowel de temperatuur als neerslag in Nederland. Dat is een van de hoofdconclusies van het rapport 'Waarom de KNMI-scenario`s niet zullen uitkomen'. Het rapport is geschreven door wetenschapsjournalist Marcel Crok en klimaatblogger Rob de Vos en uitgebracht door Stichting De Groene Rekenkamer.
  De titel van het rapport is een knipoog naar het KNMI dat volgens de auteurs veel te stellig is over claims uit de in 2014 gepubliceerde KNMI-scenario's. Zo schrijft de KNMI in haar brochure over de scenario's dat ``de temperatuur in Nederland verder zal stijgen`` en ``op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 gr. C rond 2050``. Het KNMI erkent in achtergronddocumentatie dat aan de KNMI-scenario's ueberhaupt geen kansen te verbinden zijn. Het is dus niet te zeggen of de kans op 1 tot 2,3 gr. C aan opwarming in 2050 1% of 99% of welk percentage dan ook zal zijn. Het taalgebruik van het KNMI suggereert echter een 100% zekerheid dat de opwarming in de range 1-2,3 gr. C zal liggen en dat is onjuist.
  Veel meer zon
  De gemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1900 gestegen met zo'n 1,8 gr. C en het KNMI schrijft die opwarming haast stilzwijgend toe aan broeikasgassen. Dit rapport stelt echter dat veranderde luchtcirculatie misschien wel de de belangrijkste factor geweest is voor de toename van de temperatuur in ons land. een grotere aanvoer van zachte lucht vooral in de winter (meer zuidwestenwind) leidde tot een snelle toename van de temperatuur vanaf eind jaren '80 de hoeveelheid zonnestraling met maar liefst 10% is toegenomen (gemiddeld een uur meer zon per dag). Het is aannemelijk dat ook deze zogenoemde brightening een rol heeft gespeeld bij de opwarming.
  Extreme neerslag niet extremer
  Het is algemeen geaccepteerd in het Nederlandse publieke debat over klimaatverandering dat extreme neerslag in Nederland steeds extremer aan het worden is. Dit rapport kan die conclusie echter niet bevestigen. Weliswaar zijn er meer dagen met extreme neerslag maar uit de neerslagmetingen van het KNMI blijkt niet dat extreme neerslag ook extremer is geworden, dat wil zeggen dat buien intensiever zijn geworden.
  De totale neerslag is in Nederland wel toegenomen maar piekte in 2000 en is inmiddels weer terug op een niveau van zo'n 800 mm/jaar. Dat is het niveau dat we kennen uit de jaren `60 van de vorige eeuw.
  Al twintig jaar nagenoeg geen opwarming
  Het rapport laat ook zien dat de opwarming in Nederland grotendeels te herleiden is tot een sprong eind jaren ´80. De laatste jaren staat de opwarming in Nederland nagenoeg stil. In dezelfde periode is het CO2-gehalte van de atmosfeer met bijna 12% gestegen. De KNMI-scenario`s suggereren echter dat de temperatuur tot 2050 gemiddeld iedere tien jaar 0,18 gr. C (het gematigde scenario) tot maar liefst 0,42 gr. C (het warme scenario) warmer zou moeten worden. Ook de historisch waargenomen zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust ligt met 1,8 mm/jaar ver beneden de verwachtingen in de KNMI-scenario´s (2,7 mm/jaar tot 7,3 mm/jaar tot aan 2050).
  Het KNMI zou meer aandacht moeten besteden aan het vergelijken van hun modelsimulaties met de recente veranderingen in het Nederlandse klimaat om te laten zien hoe goed of hoe slecht de modellen overeenkomen met de waarnemingen.
  Overgevoelig
  Er zijn sterke aanwijzingen dat modellen ´overgevoelig´ zijn voor CO2 en dus te veel opwarming 'produceren'. Bovendien stelt het rapport dat het "warme scenario" van het KNMI (dat gebaseerd is op het RCP8.5-scenario van het IPCC) onaannemelijk is. Dit scenario gaat uit van een vertienvoudiging van steenkoolgebruik in 2100 wordt door experts inmiddels als onrealistisch bestempeld en zou eigenlijk niet meer als referentie gebruikt moeten worden voor beleidsstudies.
  Op basis van bovenstaande achten de auteurs het niet aannemelijk dat de KNMI-scenario`s zullen uitkomen.
  Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Crok, marcel.crok@gmail.com (06)16236275. De Groene Rekenkamer is te bereiken via (055)3683367. Het rapport is gratis te downloaden via
  www.groenerekenkamer.nl
  Missie van de Groene Rekenkamer
  Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

  De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests.
  Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek.  1 reacties :

  Bakker zei

  "In dezelfde periode is het CO2-gehalte van de atmosfeer met bijna 12% gestegen" hebben we kunnen lezen. Maar een vermeerdering van 12% op een totaal aandeel CO2 in de lucht van 0,04% is verwaarloosbaar.

  Een reactie posten