Schepenlift op losse schroeven

Datum:
 • zaterdag 13 januari 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Den Oever-  Bouwer zegt af - Directeur oevers dokbedriif woest - 'Hollands Kroon lapt afspraken aan laars'
  Martijn Gijsbertsen 13-1-2018
  De bouw van een nieuwe schepenlift voor dokbedrijf/machinefabriek Luyt in Den Oever, die rond deze tijd van start zou gaan, staat op losse schroeven.

  De gecontracteerde dokvloerbouwer, scheepswerf Talsma uit Franeker, heeft zich uit het project van ruim een miljoen euro teruggetrokken. Oorzaak is de vertraging van de dijkversterking in Den Oever.

   ,,We hebben Talsma twee jaar terug al opdracht voor deze klus gegeven. Omdat zij niet langer in de wachtstand willen blijven staan en anders orders moeten laten lopen, hebben zij ons afgezegd",vertelt Luyt-directeur Jacoline Luijt. ,,Dus moeten we nood gedwongen op zoek naar een andere leverancier. Terwijl de prijs van het benodigde staal intussen met een ton is opgelopen."

  Eerder berichtte deze krant dat Luyt door vertraging drie ton subsidie is misgelopen voor verplaatsing en vervanging van het huidige, verouderde dok.

  Ramkoers 

  Dat geld wil Luijt, die stelt hierover afspraken te hebben gemaakt met Hollands Kroon, van de gemeente gecompenseerd hebben. Gesprekken verlopen tot dusverre uiterst moeizaam.

  Deze kwestie blijkt niet de enige waarover het dokbedrijf en de gemeente op ramkoers liggen. Ook de plotselinge verhoging van het liggeld voor de schepenlift van ruim 2500 naar bijna 15.000 euro stelt Luyt voor een raadsel.

  ,,Met die verzesvoudiging van dat tarief worden afspraken aan de laars gelapt, die we hebben gemaakt over verhuizing van ons dok in de Vissershaven naar de kade bij het havenkantoor'1 aldus directeur Luijt. Verplaatsing is nodig om ruimte te maken voor een bredere dijk en aanlegplaatsen voor monumentale vaartuigen aan de dorpskant.

  ________________________________________

  Steun van industriegroep 

  De Vereniging lndustriegroep Haven Den Oever, waarbij de meeste havenbedrijven zijn aangesloten, steunt Luyt. In een brandbrief aan burgemeester en wethouders van Hollands Kroon roept de club op een eind aan de 'zorgwekkende situatie' te maken.

  ________________________________________ 


  Verder stuit het het dokbedrijf onder meer tegen de borst dat de hoogte van de kade, die nu wordt verbreed en versterkt, vijf centimeter lager is dan op de vertrouwde plek.

  Hoog water

   ,,Normaal zijn er vijf dagen per jaar dat we niet kunnen werken door hoog water. Dat worden er zo snel tien. Terwijl we er niet op achteruit zouden gaan en dat hele dijkproject bedoeld is tegen stijgend water."

  Uit een brief die Luyt-advocaat mr. Piet van den Berg naar Hollands Kroon heeft gestuurd, blijkt dat de kade opeens niet als werkterrein mag worden gebruikt.

  Ook zou de afspraak dat schepen naast het dok mogen worden afgemeerd van tafel zijn geveegd en moet Luyt de elektriciteitsaansluiting ter plaatse zelf betalen. Directeur Luijt ,,De optelsom maakt het heftig. We hebben het netjes, met geduld willen oplossen, hebben de buik er vol van. We kunnen in dit stadium niet bouwen, de financiële risico's niet nemen."

  Hollands Kroon wil op vragen van deze krant niet ingaan. ,,We zijn met het bedrijf in gesprek en zien geen aanleiding om via de media te communiceren", reageert gemeentewoordvoerster Noortje Slot.

  Noordhollands Dagblad
  12 reacties :

  Sam Kooy zei

  Welk een schande. De gemeente is voor dit debacle voor de volle 100% verantwoordelijk. En hier duikt voor kleer zoveel de naam van de leidende figuur Meskers weer op. Eén grote schande waarbij een mooi bedrijf zelfs naar de afgrond zou kunnen worden geleid. Advies aan Luijt: stop met elke samenwerking met de gemeente en zet je werkzaamheden zonder (afstem)verliezen voort op de "oude" plek dichtbij de werkplaatsen.

  Anoniem zei

  HOLLANDS KROON ?????

  Een vervolgster van JAS uit het land vraagt.

  Is dit soms die gemeente Hollands Kroon die vaker op TV is geweest met schandalen!
  Zo ja, ben ik blij dat ik daar niet woon.

  Anoniem zei

  Hollands Kroon: een losgeslagen schip dat stuurloos rond drijft. Ondernemers en burgers hebben geen enkel vertrouwen meer in het ambtenarenapparaat, de raad die alle bevoegdheden overdraagt aan een incompetent college van burgemeester en wethouders. Als signaal zouden alle inwoners en bedrijven hun automatische incasso's dienen in te trekken, misschien dat B&W, raadsleden en ambtenaren dan eens wakker worden als de geldstroom opdroogt vanuit hun "financiers".

  Zorro zei

  Ik gun Luyt het allerbeste maar het is 'mooi' dat nu ook het bedrijfsleven eens een keer geraakt wordt door het, laat ik zeggen, debiele geklungel van hen die zich ambtenaren noemen met een daaraan als wethouder vermomde postbode.
  Voor die paar maanden tot de verkiezingen was er toch gen plaatsvervangend wethouder nodig voor de topper Meskers omdat alle belangrijke zaken afgehandeld waren????? Ik denk dat het beter is die wethouders maar helemaal af te schaffen want die hebben toch geen nut buiten het incasseren van een vorstelijk salaris en het nablaten wat de incompetenten hen souffleren.

  Anoniem zei

  Reactie zie archief ´Dok Luijt´ 24 december 2017.
  Gemeente Hollands Kroon moet zich weer diep schamen dat affaire Luijt zo naar buiten komt zonder enige oplossing daartoe.
  Een gezond en onmisbaar hardwerkend familie bedrijf zoals Luijt dat zich als laatste scheepswerf nog staande weet te houden moet door al hun medewerking en buiten hun schuld om nooit zo in de problemen komen. Als gemeente heb je dan wezenlijk de plicht je uiterste best te doen om dit schade probleem op een humane manier spoedig op te lossen. En dit niet door een Hollands Kroon reactie als van Mevr. Slot zo publiekelijk te open baren. Dat is beschamend en blijkt nu wel weer hoe de vakbekwaamheid van Hollands Kroon op deze manier gekwalificeerd word. Dat is nu weer een ruim onvoldoende! Hopen dat er spoedig een oplossing voor komt en dat de fa. Luijt en het personeel in lengte van jaren hun investeringen kunnen terug verdienen anders mist de gemeente Wieringen en vooral Den Oever weer een toonaangevend bedrijf en de onmisbare arbeidsplaatsen. Maar het vertrouwen in Hollands Kroon lijkt wel steeds dieper te zakken en volledig de weg kwijt te zijn en geen strijdlust meer te hebben. En waar blijven de partijen nu eigenlijk om op te komen voor hun inwoners! O ja, dat is helaas het zelfde verhaal .
  Geplaatst op dinsdag, 09 januari, 2018

  We waren hier al bang voordat dat dit zou gebeuren!
  Kan ook haast niet missen met zo´n gemeente.
  Weer een hard werkende ondernemer die in de shit zit buiten zijn schuld om.
  En de inwoners moeten weer het gelag betalen door deze arrogante ambtenaren en niets doende raadsleden.
  De bezem erdoor!

  Anoniem zei

  Gaat men over tot de fase van het complot denken dan is het niet onaannemelijk dat Meskers om meerdere, voor ons vooralsnog onbekende, redenen gevlucht is toen hij geheel vrijwillig zijn ontslag aankondigde voor de raadsvergadering om een pijnlijke ondervraging door de raad te voorkomen. Maar heel misschien, zouden de coalitiepartijen ingelicht geweest zijn over Meskers voornemen op te stappen om aldus de smet van het door hen al 4 jaar geaccepteerde geknoei, te ontlopen?

  Anoniem zei

  Het losgeslagen Hollands Kroon schip drijft stuurloos rond!
  Japie ik zal maar gauw de DOK PROBLEMEN met Luijt oplossen, anders is er helemaal geen Dok over om de shit van Hollands Kroon boven water te houden en op te lossen. Een boel inwoners weten nu al een antwoord daar voor, maar we verlagen ons niveau niet met de rest en proberen het tot nu toe netjes te houden. Maar de Hollands Kroon boot loopt zo langzamerhand wel vol water.

  Anoniem zei

  Luyt kan zich beter gaan oriënteren op bedrijfsverplaatsing naar Harlingen. Logistiek beter bereikbaar voor de maritieme sector en een havenstad waar de gemeente alles in het werk stelt om het bedrijfsleven in de haven te faciliteren. Zijn ze ook direct verlost van de gemeente Hollands Kroon. Den Oever moet ten koste van alles toeristisch worden, terwijl het bedrijfsleven de grote aanjager is van de werkgelegenheid. Misschien voor meerdere bedrijven in de maritieme sector een idee om zich op Harlingen te oriënteren. Verschillende Wieringer vissers lossen hun vangsten al op Harlingen, de rest kan daar ook prima terecht als de gemeente Hollands Kroon liever toeristen ziet dan bedrijfsleven.

  Jervin Tonneman zei

  En ja hoor het zakkenvullend ondeskundig Hollands Kroon heeft er weer een zaak bij, het stilzitten tuig wacht weer op een vonnis om ze in beweging te krijgen.

  Jervin Tonneman zei

  En ja hoor het zakkenvullend ondeskundig Hollands Kroon heeft er weer een zaak bij, het stilzitten tuig wacht weer op een vonnis om ze in beweging te krijgen.

  Anoniem zei

  En die Meskers? Die komt gewoon weer terug. Net als Westerkamp schaamt ook hij zich nergens voor. Of "wist" hij dit ook niet? Hij blijft wel verantwoordelijk.

  Anoniem zei

  En de ambtenaren die mede debet zijn aan het beschamende optreden van het College(en de Raad)?
  Geen man over boord, die mogen gewoon doorgaan met hun geklungel en worden daarvoor nog vorstelijk betaald ook.

  Een reactie posten