Raadsvergadering Hollands Kroon 25 januari

Datum:
 • donderdag 18 januari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Donderdag 25 januari Raadsvergadering Hollands Kroon 


  Agendapunten

  1

  Opening

  2

  Installatie nieuw raadslid

  3

  Mededelingen voorzitter

  4

  Vaststellen agenda

  5

  Inspreken burgers

  6

  Vaststellen agenda

  7

  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  8

  Vaststellen lijst ingekomen stukken

  9

  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2017

  10

  Experiment centraal stemmen tellen

  11

  Sluiting

  6 reacties :

  Sam Kooy zei

  Ingekomen stukken; het laatste onderwerp Dok Luijt. Het stuk is door de griffier al benoemd als categorie II. Zullen de raadsleden tóch nog de moed hebben vragen te stellen danwel kritische opmerkingen te maken in de richting van het restant van het college ? Wellicht bewust door diezelfde griffier als laatste geplaatst. Het zou een spectakelstuk kunnen worden ware het misschien niet ............

  Sam Kooy zei

  Ik wordt geweigerd op de website door Hollandskroon om kennis te nemen van "de lijst van ingekomen stukken" voor de raadsvergadering van 25 januari 2018. Is dit het zoveelste gedoe van Nawijn en consorte ? Blijft het maar doorgaan ?

  Anoniem zei

  Hier heeft u de link van de ingekomen stukken: Na komen afspraken Dok van Luyt. file:///C:/Users/User/Downloads/IS%2021%20Brief%20aan%20college%20en%20raad%2017-12-27%20Nakomen%20afspraken%20Dok%20van%20Luyt.pdf

  Anoniem zei

  Fout na fout na fout maakt deze gemeente. En dat wordt betaald met ONS geld.

  Sam Kooy zei

  Intussen zijn er alsnog een twee-tal ingekomen stukken aan toegevoegd. Kennelijk komt mijn brief aan de dames en heren van de Raad om mij onbekende redenen niet aan bod. Tóch zou je de redenen willen weten. Is uiteraard weer des gemeente HK !

  Anoniem zei

  Wat zou deze vergadering op donderdag 25 januari as.een dooie boel worden zonder insprekers of zitten deze inwoners nu op de tribune met gefronste wenkbrauwen? Nog even en dan is dat ook verboden en ontruimt bij Hollands Kroon. Want let op CDA man Dhr.Vriend is er ook nog en die zal hier wel even voor zorgen.
  Het word weer eens tijd dat een ambtenaar weer een burger uitscheld. Dan komen de landelijke TV ploegen weer in beeld bij Hollands Kroon want er is genoeg ophef hier om een avond vullend programma te maken.
  Er is hier te veel om in te spreken, en Hollands Kroon kan het allemaal niet meer verwerken en heeft een burn-out en sprekers staan in de wacht.
  Een ogenblikje alstublieft u word zo geholpen.........Een ogenblikje alstublieft u word zo geholpen.........Een ogenblikje u word zo............
  Hallo bent u er nog! O, zeker ook gevlucht.

  Een reactie posten