LADA stelt vragen over toezeggingen Luyt

Datum:
 • dinsdag 16 januari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - LADA wil opheldering over de gang van zaken rond de verplaatsing van het dok van de firma Luyt.
                                                                PERSBERICHT 

  De LADA-fractie wil opheldering over de gang van zaken rond de verplaatsing van het dok van de firma Luyt. Het is ongehoord hoe de gemeente het bedrijf behandeld. Door de firma Luyt wordt aangegeven dat er door zowel ambtenaren als wethouder toezeggingen zijn gedaan die niet worden nagekomen.

  Fractievoorzitter Henk van Gameren heeft de volgende vragen aan het college gesteld: 


  1) Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan? 

   2) Kunt u aangeven welk bedrag toegezegd/geclaimd wordt, ter compensatie voor het mislopen van een subsidie van €300.000,-? 

  3) Is er een relatie tussen het mislopen van de subsidie en het handelen van de gemeente? En mogelijk verwijtbaarheid? 

  4) Zijn er nog andere financiële claims te verwachten, los van het mislopen van de subsidie, zo ja, hoe hoog worden zij geschat? 

  5) De firma Luyt weet momenteel niet waar zij aan toe zijn, hoe gaat u concreet die onduidelijkheid weg nemen? 


  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Henk van Gameren, 06-24441698   namens de fractie van LADA,

  Peter Couwenhoven, fractiesecretaris

  0 reacties :

  Een reactie posten