LADA krijgt antwoorden op vragen over Luyt

Datum:
 • vrijdag 19 januari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Wethouder Groot (Economische Zaken) heeft de vragen  van LADA beantwoord.
  18-1-2018


  Op 15 januari 2018 heeft u technische vragen (nummer TV-IS21) gesteld over dokbedrijf Luyt. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.


  Vraag 1. Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan?
  Met het oog op het economische belang van het bedrijf voor Den Oever heeft Hollands Kroon zich hard gemaakt voor een tegemoetkoming in de gemiste inkomsten (Luyt noemt dit consequent compensatie). Hoewel we geen invloed hebben op de planning van de dijkversterking in Den Oever door het hoogheemraadschap en geen juridische verantwoordelijkheid hierin hebben, heeft het college op 16 januari 2018, gelet op het belang, besloten een tegemoetkoming aan te bieden aan Luyt. De gemeente zet zich niet voor niets al vele jaren in voor de economische versterking van Den Oever via het programma Waddenpoort Den Oever.
  Vraag 2. Kunt u aangeven welk bedrag toegezegd/geclaimd wordt, ter compensatie voor het mislopen van een subsidie van €300.000,-?

  Het bedrijf meent dat de gemeente compensatie moet bieden voor de volledige misgelopen subsidie van € 300.000,–. Bovendien stelt men zich op het standpunt dat het voorgestelde bedrag, waarmee de gemeente en provincie het bedrijf willen tegemoetkomen, bestaat uit kostenposten waar niet Luyt maar de gemeente verantwoordelijk voor is. We hebben ons echter gebaseerd op een uitvoeringsovereenkomst die samen met het bedrijf is opgesteld. Hierin staan twee lijsten: werkzaamheden inclusief kostenraming voor de gemeente evenals voor Luyt om de nieuwe scheepslift op de nieuwe plek mogelijk te maken. Wij zijn aan het voldoen aan ons deel van de lijst. Wat rest is de lijst van werkzaamheden en kosten die voor rekening van Luyt zouden komen. De provincie heeft recent aangegeven ruimte te zien voor een subsidie ter grootte van € 50.000,–. Ook wij zien mogelijkheden om enkele kostenposten die ten laste van het bedrijf komen voor onze rekening te nemen, namelijk door het betalen van kosten die het bedrijf moet maken voor het in werking hebben van de nieuwe scheepslift. Per saldo slagen we er daarmee in om met de Provincie € 125.000,– als tegemoetkoming in natura aan te bieden.
  Vraag 3. Is er een relatie tussen het mislopen van de subsidie en het handelen van de gemeente? En mogelijk verwijtbaarheid?
  Daarvan in onze ogen geen sprake. Daarover hebben wij u op 16 januari 2018 een memo gestuurd.
  Vraag 4. Zijn er nog andere financiële claims te verwachten, los van het mislopen van de subsidie, zo ja, hoe hoog worden zij geschat?
  Er bestaat bij ons geen zicht op andere claims die aan ons gestuurd gaan worden.
  Vraag 5. De firma Luyt weet momenteel niet waar zij aan toe zijn, hoe gaat u concreet die onduidelijkheid weg nemen?
  Na het collegebesluit van 16 januari 2018 is op dezelfde dag een gesprek geweest met dokbedrijf Luyt, waarin het collegebesluit is toegelicht. We zijn en blijven met het bedrijf samenwerken om zo snel mogelijk het nieuwe dok operationeel te hebben. Van belang is daarbij de gesloten puzzelovereenkomst met alle bedrijven en het HHNK en een met Luyt ontwikkeld uitvoeringsdocument.
  Met vriendelijke groet,
  T.J.M. Groot
  wethouder Economische Zaken

  www.Lada2010.nl

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Word de raad van onjuiste, onvolledige of helemaal geen informatie voorzien? Of zijn er documenten aangepast/ vervalst (strafbare feiten!)? Aan de raad om de kopieën v/d documenten die Luyt in zijn bezit heeft op te vragen aan B&W. Ze zullen toch niet per ongeluk vernietigd zijn of vrloren zijn gegaan bij een computerstoring? http://wieringernieuws.nl/nieuws/28695/Luyt_voorlopig_niet_akkoord_met_aanbod_compensatie_gemeente_Hollands_Kroon.htmlhttp://wieringernieuws.nl/nieuws/28695/Luyt_voorlopig_niet_akkoord_met_aanbod_compensatie_gemeente_Hollands_Kroon.html

  Anoniem zei

  Hollands Kroon heeft als eigenaar helemaal geen plannings invloed op haar eigendom?
  Dit bewijst alweer dat Hollands Kroon incapabel is om haar eigen huiswerk aan andere over te laten en maar afwachten wat andere partijen voor nog grotere puinhopen van maken. Of er nog niet genoeg puin bij HK. is ontstaan.
  Ook heeft Hollands Kroon volgens T. Groot ook geen enkele juridische verantwoordelijkheid hierin. Dus het word zelfs voor Hollands Kroon een grote verrassing hoe hun eigendom de "recreatie" haven en andere speeltjes bij de haven van Den Oever er straks uit komen te zien, laat staan wanneer deze eens klaar zijn. En wat voor problemen de bedrijven in en om deze haven hebben,daar kan Hollands Kroon zich eigenlijk niet in verdiepen. Dan moet je bij het Waterschap en Rijkswaterstaat zijn.
  De gemeente heeft zich niet voor niets al vele jaren in gezet voor de "recreatie" haven en de economische versterking van Den Oever via het programma Waddenpoort Den Oever en zijn daar nog steeds moe van.
  Maar dat toevallig een Hollands Kroon bedrijf als de fa.Luyt door de uitvoering daarvan nu een groot probleem uit ontstaat, daar is HK. niet verantwoordelijk voor en ook niet verwijtbaar. Van belang is daarbij de gesloten puzzelovereenkomst met alle bedrijven en het HHNK en een met Luyt ontwikkeld uitvoeringsdocument. Bij Hollands Kroon zullen er hoe dan ook vele puzzel stukken zoek blijven net zoals de uitvoerende wethouder T.Meskers van de VVD voor dit project die al drie maanden gevlucht is en waarschijnlijk ook met een burn-out op vakantie is.
  Lang leven Hollands Kroon. Deel – 19-01-2018

  Sam Kooy zei

  Er zijn slechts twee antwoorden: 1. Luijt moet in de viesie van Meskers toegeven aan zijn wensen en 2: Luijt is falikant de klos. Luijt: PAS OP JE TELLEN. JE WORDT IN DE MALING GENOEMEN DOOR DIT ZOOITJE ONBETROUWBARE EN ONBESTUURBARE GEMEENTEBESTUURDERS.!!!!

  Een reactie posten