SP wil einde wildgroei gemeentelijke persvoorlichters

Datum:
 • vrijdag 1 december 2017
 • in
 • De SP wil dat het aantal woordvoerders bij het Rijk en gemeenten afneemt en dat het geld dat hieraan wordt uitgegeven gebruikt wordt om de lokale en regionale journalistiek te versterken.
  SP-Kamerlid Peter Kwint deed dat voorstel maandag aan Arie Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en VNG. 
   Veertien communicatiemedewerkers per journalist
  Het voorstel werd gedaan tijdens de behandeling van de mediabegroting 2018 en maakt deel uit van een viertal moties over de mediabegroting van Kwint, die in het verleden zelf voorlichter was. De SP schrijft naar aanleiding van de motie over voorlichters op zijn website dat er tegenwoordig gemiddeld veertien communicatiemedewerkers per journalist aan de slag zijn bij de overheid. De partij wil daarom dat er afscheid wordt genomen van minimaal een derde van alle voorlichters.

  'Journalistiek verschraalt'
  Het geld dat de bezuiniging op woordvoerders oplevert kan volgens de SP worden uitgegeven aan regionale journalistiek, waardoor er in de toekomst weer minimaal een journalist bij elke raadsvergadering aanwezig kan zijn. Kwint: ‘Gemeenten hebben er een hele bak verantwoordelijkheden bij gekregen. Maar de journalistiek die die gemeenten moet controleren verschraalt ondertussen zienderogen. Terwijl een goed functionerende democratie niet zonder een kritische waakhond kan, ook op gemeentelijk niveau. Daarom: minder voorlichters, en meer journalisten!’
  Binnenlands Bestuur  1 reacties :

  Mr. X zei

  Lokale journalistiek versterken? Hij bedoelt zeker de lokale linkse propaganda versterken zodat nog meer leugens en bedrog in een niet aflatende stroom over de bevolking uitgestort kunnen worden.
  Goebbels (Min. Propaganda Nazi-Duitsland) zou jaloers geweest zijn op de moderne propagandatechnieken, uitgebroed op de uitsluitend linkse sociale academies en uiteraard gefinancierd door de belastingbetaler die op zijn beurt, als deze afgestudeerden eenmaal de hogere bestuursposities ingenomen hebben, zich door deze 'sociaal bevlogenen' mag laten onderdrukken.

  Een reactie posten