Plek bedrijf ZAP in Van Ewijcksluis op oog voor recreatiewoningen

Datum:
 • donderdag 28 december 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Projectontwikkelaar Johan Wokke uit Wogum wil op de plek van coöperatie ZAP in Van Ewijcksluis recreatiewoningen bouwen.
  Ed Dekker 29-12-2017

  Hij verwacht het bedrijfscomplex in 2018 of 2019 aan te kopen.  De agrarische onderneming heeft juist uitbreidingsplannen op de huidige locatie.

  Tegen deze nieuwbouw is bezwaar gemaakt bij de Rechtbank Noord-Holland. Het liefst wil ZAP verhuizen naar open gebied in Anna Paulowna, maar dat staat de provincie niet toe. Een alternatief is vestiging in Wieringerwerf. maar dat ligt financieel moeilijk.

  Staken 

  Wokke heeft twee bezwaarmakers gevraagd hun verzet te staken. Zij doen dat niet. Johan Wokke Vastgoed mag van Hollands Kroon zijn plan voor recreatiewoningen op het terrein van ZAP verder uitwerken.,,Hij heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden. Pas na een concrete aanvraag komen wij met een oordeel”, zegt wethouder Theo Groot.

  Te vroeg 

  Wokke denkt aan een ’kleinschalig recreatiepark’ tussen de dorpshaven en het Lage Oude Veer. Hij wil het bedrijfscomplex na aankoop in 2018 of 2019 direct slopen. Wokke wilde donderdag geen enkele vraag over zijn plan beantwoorden. ,,Daar is het nog te vroeg voor.” Voor recreatiehuisjes moet het bestemmingsplan worden aangepast.
  Directeur Gerard de Geus van de coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging ’wacht af’.

  Onderzoek 

  De Geus: ,,Wokke heeft zijn ideeën kenbaar gemaakt, meer niet. Ik neem aan dat hij nu de haalbaarheid verder onderzoekt.” Volgens De Geus wil Wokke op het terrein van ongeveer een hectare zo’n 25 recreatiehuizen.

   Al jaren 

  Al jaren wordt gesproken over verplaatsing van ZAP. Gemeente en provincie noemen de ligging in het dorp ’ongewenst’ vanwege milieu- en verkeershinder. De provincie staat vestiging aan de Kerkweg in Anna Paulowna niet toe, vanwege ’aantasting van het open landschap’. Het bedrijf heeft daar grond.

  Wieringerwerf 

  Voor ZAP is bedrijventerrein Kruiswijk in Anna Paulowna te ver. De provincie heeft daarop verhuizing naar Wieringerwerf gesuggereerd. ZAP hoopt op een financiële handreiking van de provincie. Het bedrijfskantoor is al verplaatst van Van Ewijcksluis naar de Havenweg in Wieringerwerf. Om niet stil te blijven staan, zet ZAP eerst in op uitbreiding in Van Ewijcksluis. Volgens wethouder Groot kon de gemeente de bouwvergunning niet weigeren.

  ’Grote overlast’

  Om de uitbreiding tegen te houden, zijn omwonende Peter van der Munnik, Stichting Jas te Breezand en de Milieufederatie Noord-Holland naar de rechter gestapt. Zij vrezen ’grote overlast’. Niet bekend is wanneer de Rechtbank Noord-Holland de zaak behandelt.

  Garanderen

  Uit brieven blijkt dat Wokke Van der Munnik en Anneke Romar van Jas heeft geadviseerd de bezwaren in te trekken. Dat vergroot volgens hem de kans op verplaatsing van ZAP. ,,Hij kon verhuizing echter niet zwart op wit garanderen”, aldus Romar en Van der Munnik.

  Vervuiling

  Wokke laat onderzoek doen naar vervuiling van het terrein. Tien jaar geleden was er sprake van ’ernstige verontreiniging’. Er hoefde toen niet met spoed te worden gesaneerd. De provincie heeft subsidie beschikbaar voor aanpak van vervuilingen.

  Noordhollands Dagblad


  5 reacties :

  Anoniem zei

  Aantasting open landschap? Wel eens in de Wieringermeer bij Agriport gekeken - en dan eens 's nachts als de lampjes van de kassen branden? En als straks die windmolens het Robbenbos verpest hebben? Flikker al die omgevingsplannen etc. toch op de stronthoop en bouw het land maar helemaal vol - al die omgevingsplannen/bestemmingsplannen zijn er uitsluitend om de ambtenarij en rechters bezig te houden om, als het zo uitkomt, er vanaf te wijken. Wat een nepland is het geworden. Heb je jonge kinderen maak dan dat je wegkomt - het is afgelopen hier.

  P.v.d.Munnik zei

  Wethouder Groot is een leugenaar, zijn argument dat een vergunning niet geweigerd kan worden is een ongelooflijke leugen, hij had een bouwvergunning MOETEN weigeren. Voormalig wethouder van der Laan gebruikte datzelfde argument, echter toen duidelijk was dat een bouwvergunning helemaal niet kon weigerde hij in 2012 alsnog een bouwvergunning voor ZAP.
  Nu het niet kunnen weigeren van een bouwvergunning, afgegeven door oplichter wethouder Groot:
  1 de bouwvergunning is fors in strijd met het bestemmingsplan
  2 het gebied van ZAP is Aardkundig monument(toestemming nodig van de provincie)
  3 het terrein van ZAP is gelegen aan de Ecologische Hoofdstructuur
  4 Er moet een damwand geslagen worden in de Ecologische Hoofdstructuur(onacceptabel)
  5 een volstrekt achterhaalde infrastructuur in Van Ewijcksluis
  6 toenemende overlast vanwege een bijna verdubbeling van de overlast gevende werkzaamheden en opslag.
  7 zwaar door ZAP met kwik verontreinigde grond die hoognodig gesaneerd moet worden, zo ook bij ruitervereniging RAP(asbest), de parkeerplaats(asbest) en de Binnenhaven(PAK)

  Als deze officiële punten niet voldoende zijn om een bouwvergunning te weigeren moeten de coalitie en de raadsleden zich de wenkbrauwen eens fronsen want de uitspraak van Groot dat een vergunning niet geweigerd kan worden is de uitspraak van een idioot die in een dwangbuis thuis hoort.

  Om uitbreiding van ZAP enigszins mogelijk te maken heeft de Gemeente met het in werking treden van het nieuwe bestemmingsplan 2013 de klasse indeling behorend bij bedrijven, voor ZAP teruggebracht van een klasse 4 bedrijf naar een klasse 3 bedrijf. Bij klasse 4.1 of 2 behoort een afstand van 200 a 300 m. volgens de Staat der Inrichtingen van de Nederlandse Gemeentes. De dichtst bij staande woning bij ZAP staat op 12 m. Een klasse 3 bedrijf heeft een afstand tot de woningen van minimaal 30 m, maar dat is ook nog te veel. Zelfs de Rechtbank schrijft in haar vonnis van 2012 dat ZAP een klasse 4 bedrijf is.
  Kortom, het is allemaal leugen en bedrog van een zeer dubieuze, zelf agrariër zijnde wethouder, die wel heel erg de belangen van zijn vrienden van ZAP behartigt.

  Anoniem zei

  "Al jaren wordt gesproken over verplaatsing van ZAP. Gemeente en provincie noemen de ligging in het dorp ’ongewenst’ vanwege milieu- en verkeershinder".
  Vreemd dat een Gemeente erkent dat er sprake is van milieu en verkeershinder en dan bij monde van wethouder Groot beweren dat een vergunning niet geweigerd kan worden?
  Zoals gewoonlijk stinkt dit zaakje, eigenlijk overal waar Wethouder Groot bij betrokken is hangt de lucht van een mestvaalt, of zou het Nawijn zijn die zo ruikt?

  Sam Kooy zei

  Het pleidooi van dhr vd Munnik zou door elke inwoner van deze door de in- en in-verrotte-bestuurders - incl. de raadsleden die geen flauwe notie hebben waarover wordt gesproken - van Hollandskroon moeten worden onderschreven.

  Anoniem zei

  ZAP kan de grond en opstallen niet eens verkopen omdat de grond zwaar vervuild is met Kwik(poeder) afkomstig van jarenlang de vervuilde grond is gestort op het braakliggende stuk terrein.
  Bij verkoop hoort een schoongrondverklaring en die kan nooit afgegeven worden, zelfs niet door deze gemeente, dat zou verregaande fraude betekenen.
  ZAP trekt slechts een rookgordijn op. Zo gauw de zaak voor de rechtbank wordt ingetrokken door bezwaarmakers gaat ZAP aan het bouwen.

  Een reactie posten