Dokbedrijf Luyt in Den Oever loopt subsidie voor nieuwe schepenlift mis

Datum:
 • zondag 24 december 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Dokbedrijf/machinefabriek Luyt in Den Oever blijkt - buiten haar schuld - drie ton subsidie te zijn misgelopen voor verplaatsing van haar schepenlift van de dorpskant in de Vissershaven naar de kade bij het havenkantoor.
  Martijn Gijsbertsen 23-12-2017
  De onderneming is enkele jaren terug door de gemeente Hollands Kroon gevraagd naar een nieuwe locatie te verkassen.
  Het huidige dok, dat circa vijftig jaar oud is en toe aan vervanging, zou tegelijkertijd kunnen worden vervangen door een gloednieuwe, duurzame schepenlift.

  Visserijfonds

  Hiervoor zou Luyt geld uit het Europese Visserijfonds en van de provincie Noord-Holland krijgen.
  De reeds in 2013 ingediende aanvraag hiervoor is afgewezen, omdat de verhuisoperatie van Luyt niet voor 1 januari 2016 is uitgevoerd vanwege vertraging bij de versterking van de negenhonderd meter lange Havendijk.
  Een bezwaar bij de subsidieverstrekker, de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland, heeft niet tot een ander standpunt geleid.

  Compensatie

  Nu zit het Oeverse bedrijf met een fors gat in de begroting (van in totaal ruim een miljoen euro) en is met de gemeente in gesprek over compensatie.
  ,,Vooropgesteld: wij waren voor reparatie- en andere voorkomende scheepswerkzaamheden liever met ons dok in de vertrouwde hoek, dichtbij de machinefabriek, blijven liggen’’, aldus directeur Jacoline Luijt.
  ,,Vanuit het algemeen belang voor Den Oever, de herinrichting van de haven en toeristische impuls voor het dorp, hebben wij besloten medewerking te verlenen aan verplaatsing.’’

  Bruine vloot

  In de oorspronkelijke Luyt-hoek wordt ruimte gemaakt voor de bruine vloot en krijgen historische vaartuigen aanlegplaatsen.
  ,,Dat is allemaal gebeurd op basis van afspraken. Wij hebben ons daaraan gehouden en gaan er vanuit dat de gemeente dat ook doet. Dat er sprake is van oponthoud bij dit project is volledig buiten onze schuld en invloedssfeer.’’
  Het huidige dok ligt momenteel in de Noorderhaven ter hoogte van de visafslag. De nieuwe schepenlift van Luyt moet nabij het havenkantoor komen.
  De bouw daarvan kan pas van start gaan, wanneer de kade ter plaatse is verbreed, versterkt en verhoogd.
  Bovendien moeten voorzieningen als elektra en water worden aangelegd. Ook moet er een hek om het werkterrein worden geplaatst en onder meer een opslagloods komen.

  Tegenvaller

  ,,Wij zijn in feite al twee jaar klaar in de startblokken voor verplaatsing, zien het prijskaartje voor bijvoorbeeld staal alleen maar oplopen. Dat is een extra tegenvaller’’, aldus Luijt.
  ,,Tot op heden hebben we geen cent van het toegezegde bedrag gezien en is het voor ons volstrekt onduidelijk hoe we worden gecompenseerd.’’
  Woordvoerster Noortje Slot van Hollands Kroon laat weten dat mogelijkheden voor compensatie worden onderzocht.
  Een voorstel is in de maak. Burgemeester en wethouders verwachten binnenkort de knoop door te hakken.

  Noordhollands Dagblad


  3 reacties :

  Sam Kooy zei

  Mijn enige en wat mij betreft, de enkelvoudige conclusie: HK heeft de fa Luijt een keiharde loer gedraaid.
  1. Aan de woorden van onze "vriendin", Noortje moet geen enkele waarde worden gehecht zo is uit de nabije geschiedenis gebleken. Zij zegt uitsluitend in wat zinnetjes na wat haar meerdere (wethouder of burry) haar heeft voorgekouwd.
  2. Toen het plan van het Dok van Luijt werd gelanceerd voorzag ik reeds dat Luijt er - ook financieel gezien - in de ideëen van Meskers was geluisd. Namelijk: zij zullen in de toekomst met zeer grote afstemverliezen blijven zitten vanwege hun opgelegde nieuwe werkplek. Hun dok komt immers nu zo'n 220 meter verder te liggen van hun bedrijfsloodsen aan de Nijverheidsstraat. Dat was volgens Meskers beter voor het toerisme. Dus ligplaatsen ten gunste van een paar gerestaureerde oude Wieringer Aken voor welke ondergetekende absoluut andere ligplaatsen had kunnen bedenken. Slim van Meskers die Luijter er met zijn mooie praatjes dus falikant - nogmaals - ingeluisd heeft. Het is Luijt keihard aan te rekenen dat zij nu pas wakker worden. Maar ja, Meskers zijn woord was harde wet en heeft snel de handtekeningen laten zetten. Evenals zijn maten binnen het college. Dat gold ook de supermarkt van Deen die uit het centrum van het dorp weg moest. Slotsom: sociale functie van Den Oever is daar naar de knoppen en zal, volgens eerdere worden van diezelfde Meskers, voorlopig niet veranderen. Men mag veronderstellen dat alle handtekeningen zijn gezet en niet meer kunnen worden verzet. Luijt is de klos. En Meskers de winnaar van bijna al zijn geldverslindende en meer geld (dan gepland) kostende Waddenpoort. Dat was immers zijn belangrijkste speeltje ! En GEEN ENKEL raadslid heeft ooit één keer een opmerking gemaakt danwel tijdens de raadsvergaderingen vragen gesteld naar aanleiding van het gehele plaatje "Waddenpoort" incl. de enorme kostenverhogingen. Dus ook niet terzake van het Luijt-dok. Meskers wist dit immers met ingewikkelde praatjes (noem het maar met een nieuw woord: "Meskers-toelichting") bij voorbaat te pareren. Het was en is nog steeds één gore en smerige gemeentelijke politiek ten top geweest; en nóg. Want zijn Waddenproject gaat gewoon door met als laatste hoogstandje de plaatsing eind december 2017 van een Waddenbelevingspunt waarvan nú al is gebleken dat deze geen enkele toegevoegde waarde heeft. Kosten van het object: ruim € 300.000. !!! Op de veel hogere waddendijk heeft elke vogelaar een beter uitzicht. Zelfs bovenóp het Waddenbelevingspunt. Waarvan dus akte BenW van HK !Een toonbaar voorwerp van de macht des wethouder's ! Zo zie je maar wat een wethouder vermag.

  Anoniem zei

  Gemeente Hollands Kroon moet zich weer diep schamen dat affaire Luijt zo naar buiten komt zonder enige oplossing daartoe.
  Een gezond en onmisbaar hardwerkend familie bedrijf zoals Luijt dat zich als laatste scheepswerf nog staande weet te houden moet door al hun medewerking en buiten hun schuld om nooit zo in de problemen komen. Als gemeente heb je dan wezenlijk de plicht je uiterste best te doen om dit schade probleem op een humane manier spoedig op te lossen. En dit niet door een Hollands Kroon reactie als van Mevr. Slot zo publiekelijk te open baren. Dat is beschamend en blijkt nu wel weer hoe de vakbekwaamheid van Hollands Kroon op deze manier gekwalificeerd word. Dat is nu weer een ruim onvoldoende! Hopen dat er spoedig een oplossing voor komt en dat de fa. Luijt en het personeel in lengte van jaren hun investeringen kunnen terug verdienen anders mist de gemeente Weringen en vooral Den Oever weer een toonaangevend bedrijf en de onmisbare arbeidsplaatsen. Maar het vertrouwen in Hollands Kroon lijkt wel steeds dieper te zakken en volledig de weg kwijt te zijn en geen strijdlust meer te hebben. En waar blijven de partijen nu eigenlijk om op te komen voor hun inwoners! O ja, dat is helaas het zelfde verhaal .

  Jervin Tonneman zei

  Hoppa en de volgende is aan de beurt met dat zakkenvullend tuig.

  Een reactie posten