Betaalt Zuid-Holland dubbel voor windmolens?

Datum:
 • maandag 18 december 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 •                                  

   Burgerinitiatief: Stop de bouw van windmolens op land
   Persbericht 
                                                                   
  18 december 2017

  Betaalt Zuid-Holland dubbel voor windmolens?

  Verspilling van 80 miljoen Euro belastinggeld  

  Op  20  december  a.s.  besluit  de Provincie  Zuid-Holland over  de plaatsing  van  een  groot  aantal
  windturbines in de regio Rijnmond. De subsidiekosten voor deze windturbines  bedragen ca.  140
  miljoen euro. Dezelfde hoeveelheid windenergie op zee kost de overheid slechts  ca. 60  miljoen
  euro.  De Provincies Noord-Holland en Friesland hebben al aangegeven, dat er in hun provincies
  geen    nieuwe      windturbines      op    land   meer     moeten      worden      bijgebouwd.      Is   de   nieuwe  economische realiteit inmiddels ook doorgedrongen tot de Provincie Zuid-Holland? 

  In april 2017 zijn Provinciale Staten via een zienswijze ingelicht over het gunstiger kostenplaatje
  van   wind   op   zee.   In   november   2017   zijn   zij   hierover   wederom   geï nformeerd   tijdens   een  hoorzitting   door   Kees   Pieters,   initiatiefnemer   van   het   Burgerinitiatief         “Stop   de   bouw   van  windmolens op land”. Deze informatie had voldoende aanleiding moeten zijn om het besluit uit te  stellen en nader onderzoek te doen. 

  Inmiddels  is  wind  op  zee  nog  goedkoper  geworden.  Vattenfall  heeft  aangegeven  dat  zij  een
  bieding  zonder  subsidie  zal  doen  op  de  kavels  I  en  II  van  het  zeewindpark  Hollandse  Kust  Zuid.
  Eerder  hintten  het  Duitse  EnBW  en  het  Noorse  Statoil  op  deelname  aan  deze  aanbesteding.
  Gunning  van  deze  kavels  zonder  subsidie  is  dus  zeer  waarschijnlijk.  De  overheid  draait  in  dit windpark  dan slechts op  voor de kosten  van het netwerk op zee  via netbeheerder  TenneT.  Deze
  kosten bedragen ca. 1,5  ct per KiloWattuur. De subsidiekosten van de geplande windmolens in de
  regio Rijnmond bedragen ca. 3,6 cent per KiloWattuur.  In de regio Rijnmond  betaalt de overheid
  dus  ruim tweemaal zoveel aan windenergie als op zee.

  Inpassingsplan onwettig  

  Omdat een inpassingsplan onder deze omstandigheden onwettig zou zijn, bevat het voorstel  van
  de provincie  een constructie om  een inpassingsplan te omzeilen.  Een provinciaal belang hoeft in
  deze constructie niet te worden aangetoond.

  Gemeenteraadsverkiezingen  

  Provinciale  Staten  zijn  op  de  hoogte  van  het  feit  dat  goedkeuring  van  het  windmolenplan  een   verspilling  van  belastinggelden  betekent.  Zij  hebben  een  eigen  verantwoordelijkheid.  Zij
  staan   20  december  a.s.  voor  de  keuze  om  al  of  niet   willens  en  wetens  80  miljoen   Euro
  belastinggeld   te   verspillen.     Deze   keuze   is   voor   de   kiezer   van   belang   voor       de   komende  gemeenteraadsverkiezingen.  Immers,  het   is  niet  van  belang  wat  een  politieke  partij  zegt   in verkiezingstijd,  maar  wat  die  politieke  partij  doet  als  volksvertegenwoordiger.    In  dit  geval  als vertegenwoordiger van de kiezer, die de verspilling betaalt.   1 reacties :

  Anoniem zei

  Je zou je eens voorzichtig kunnen afvragen na lezen van dit artikel of de verantwoordelijken een beetje gek, helemaal gek of zo ongelooflijk corrupt zijn.

  Een reactie posten