Windmolengemeentes weigeren rol van vergunningsverstrekker

Datum:
 • woensdag 1 november 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Drenthe - De gemeentes Aa en Hunze en Borger-Odoorn weigeren vergunningen te verstrekken aan Windpark Oostermoer.

  Zij nemen hun aanvraag voor zogenoemde ‘restvergunningen’ dan ook niet in behandeling.
  De gemeentes nemen hiermee een formeel standpunt in. Zij willen de rol van vergunningsverstrekker niet op zich nemen. Als Windpark Oostermoer een vergunning wil, moet het bij het rijk aankloppen. Overigens wordt de planning van het windpark hiermee niet vertraagd.
  Windpark Oostermoer heeft de restvergunningen nodig om de infrastructuur bij het windpark van 45 windmolens in het Mondengebied mogelijk te maken. Het gaat onder meer om de bouw van inkoopstations (of trafo-huisjes) en om de aanleg van kabels, leidingen en toegangswegen naar windturbinelocaties.
  „We hebben met de raad afgesproken dat we geen enkele medewerking verlenen aan de realisatie van een windmolenpark”, legt wethouder Co Lambert van de gemeente Aa en Hunze uit. „Bovendien zou het een slecht signaal richting eigen inwoners zijn”, voegt wethouder Freek Buytelaar van de gemeente Borger-Odoorn daaraan toe. „Zij zijn het immers niet eens met de hele gang van zaken.”
  Op dit moment buigt de Raad van State (RvS) zich nog over de plannen voor het windpark in het Mondengebied. Inwoners en diverse organisaties tekenden bezwaar aan tegen het plan dat door het rijk is vergund. Halverwege september vond een zitting plaats, waarin zij hun bezwaren uitlegden. De partijen zijn nog in afwachting van een uitspraak die naar verwachting in december komt.
  De raad van Aa en Hunze praat 9 november over het voorstel van het college.

  DVHN

  0 reacties :

  Een reactie posten