Volgend explosief in mijnenveld

Datum:
 • zaterdag 14 oktober 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - De messen in Hollands Kroon worden geslepen.
  Martijn Gijsbertsen
  ANALYSE  Een deel van de gemeenteraad is het zat dat zij niet op tijd, onduidelijk of slechts fragmentarisch wordt geïnformeerd over financiële tegenvallers.

  Burgemeester en wethouders zijn al vaker gewaarschuwd dat budgetoverschrijdingen en onvoorziene uitgaven later dan gewenst aan de oppervlakte komen.

  Zijlijn 

  De vraag is of het college voldoende controle en toezicht heeft op wat directie en het ambtenaren- korps uitvoeren, in opdracht van het gemeentebestuur onder aanvoering van burgemeester ]aap Nawijn.

  Of wordt het college, en daarmee indirect ook de raad, moedwillig aan de zijlijn gehouden? Zijn er interne machtsspelletjes gaande? Dat er opnieuw gedoe over is en in het gemeentehuis intussen twee topambtenaren zijn vertrokken (al dan niet gedwongen), is tekenend voor de verhoudingen. 

  Geduld

  De belofte dat beterschap zal worden getoond, wordt voor het gevoel van steeds meer raadsleden niet ingelost. Het geduld met dit college lijkt bij veel partijen op of is inmiddels aan de magere kant. Met name in de oppositie, maar ook binnen coalitiepartijen zwelt de kritiek aan.

  Nu is een paar ton meer of minder op een begroting van circa honderd miljoen misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar het blijft gemeenschapsgeld, waarbij iedere inwoner het recht heeft om precies te weten wat daarmee gebeurt. Kosten waar je niet op zit te wachten of waar je niet om hebt gevraagd, komen wel eens voor. Wie heeft er niet een keer een kapotte auto, moet een nieuwe bank of wasmachine vervangen! In Hollands Kroon, een fusiegemeente die nog maar vijf jaar bestaat, lijken tegenvallers eerder een structureel dan incidenteel karakter te hebben.

  Onvrede

  In een sfeer van onvrede, wantrouwen en crisis doemt een volgend explosief in het politieke mijnen- veld op: de verbouwing van gemeentehuizen De Ontmoeting en het Kroondomein valt ruim een miljoen euro duurder uit dan begroot.

  Het rapport met een verklaring hiervoor is nog niet openbaar. omdat politici aan een eerdere toelichting met cijfers werkelijk geen touw konden vastknopen, kijkt eerst de zogeheten auditcommissie (een soort gemeentelijke kascontrolecommissie) naar de getallen, voordat de gemeenteraad aan zet is.

  Op voorhand is duidelijk dat dit nieuwe hoofdpijndossier de boel verder op scherp zet. De eerstvolgende raadsvergadering van 2 november kan wel eens politiek vuurwerk tot gevolg hebben.

  Saillant detail: vóór het vertrek van gemeentesecretaris Arthur Cremers en concern controller of  'schatkistbewaarster' Jolanda Verhoeks hebben diverse andere topambtenaren Hollands Kroon verlaten. Cremers' voorganger Wim van Twuijver werkt nu bij de gemeente Alkmaar, evenals voormalig mede- directielid Anja van der Horst. Griffier Marnix Philips heeft eerder nieuw emplooi gevonden in Amstelveen.

  Geldverkwisting

  Of het huidige college de eindstreep haalt, valt te bezien. Maar met de gemeenteraadsverkiezingen inzicht (maart 2018) zijn wachtgeldregelingen geldverkwisting. Voor de kansen op herbenoeming van burgemeester Nawijn, die eerder publieke uitglijders heeft gemaakt (onder meer declaratiegedrag en zuregekkenaffaire), lijken de nieuwste ontwikkelingen allerminst gunstig.

  Noordhollands Dagblad  2 reacties :

  Jervin Tonneman zei

  Ruimen die zakkenvullers

  Th. Moras. zei

  De soep zal wel niet zo heet gegeten worden als hij wordt opgediend dus zal ook dit wel weer met een sisser aflopen.
  De coalitie partijen presteren het nu al om een motie van Treurnis ondanks sympathie betuigingen "unaniem" niet te steunen

  Een reactie posten