Trafostation wegstoppen achter bomen

Datum:
 • donderdag 12 oktober 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon -  't Veld - Een aarden wal met daarvoor bomen en beplanting. Als het trafostation er dan toch moet komen bij 't Veld, dan moet het zo goed mogelijk worden weggestopt.
  Lydia Jasper

  Dat was wat de bezoekers aan de workshop over de landschappelijke inpassing van het transformatorstation De Weel woensdag meegaven. Dat model wordt uitgewerkt en nader besproken op dinsdag 31 oktober tijdens een vervolgbijeenkomst. De conclusie ontstond wat moeizaam, want er was nogal wat kritiek.
  Over de gang van zaken werd gemopperd bijvoorbeeld. Want nu pas - na zes jaar rekende een bezoeker voor - werd er eindelijk gesproken met de omwonenden over het trafostation. Deze bijeenkomst werd op prijs gesteld, maar het was aan de late kant.
  Zo’n dertig mensen namen een kijkje in het dorpshuis in ’t Veld. Medewerkers van Liander en Tennet waren aanwezig. Stedenbouwkundige Laura de Bonth van Urban Synergy begeleidde de avond.
  Al tijdens de informatieavond op 11 juli bleek dat er mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Het trafostation komt aan de Provincialeweg 6a en wordt afgesloten met een hekwerk. Binnen die afrastering mogen elementen komen die onderhoudsarm zijn. Geen groen dus. Daarnaast komen rond de locatie kabels te liggen. Daar geen bomen, want de wortels vormen een probleem.

  Schilderingen

  De Bonth schotelde het publiek allerlei opties voor. De dingen die wel mogelijk waren op welke plaatsen. Zoals ook op het eigen erf. Voorgestelde schilderingen op de gebouwen en een print of foto op het hekwerk waren niet populair.
  Bezoekers konden aan de gang met tekeningen van het transformation en transparante vellen met daarop de genoemde opties zoals beplanting. Zo konden ze zien hoe zo’n aanpassing er uit zou zien. Vanuit zes verschillende hoeken konden ze dat onderzoeken.
  Richting oost- en zuidoostelijke richting - vanaf de Leijerpolderweg - bleek er echter niet zoveel mogelijk door ruimtegebrek. ,,Ik kan wel zien dat jullie hier niet vandaan komen’’, merkte een bezoeker op. ,,Want dit is wel het mooiste uitzicht.’’ Er werd voorgesteld dat Tennet en Liander een paar meter grond aan die zijde er bij zouden kopen. Zodat het trafostation dan wel goed kon worden verstopt.
  Noordhollands Dagblad


  1 reacties :

  Theo Moras zei

  Bijzonder vreemd dat er deze avond ook een avond over de inrichting van een gedeelte Havenstraat en De Weel gepland was.Toeval natuurlijk,al waren toevallig die aanwonenden op beide onderwerpen belang hebbende.

  Een reactie posten