Laat die bomen staan !

Datum:
 • donderdag 26 oktober 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Wieringen -  CO2-neutraal, echt waar? 


  INGEZONDEN  

  Bomen zijn de hoogste, grootste en langstlevende organismen op aarde. Bomen geven leven zolang  wij ze leven geven.

  Rijkswaterstaat wil aan de A7 op en om de Afsluitdijk dertig hectare grond vol zonnepanelen zetten. Dit is nodig om het energieverbruik van de nieuw te plaatsen pompen in de spuisluizen van Den Oever op CO2-neutrale wijze te compenseren. Op Wieringen heeft Rijkswaterstaat daarvoor het oog laten vallen op de taluds langs de op- en afritten, in de brede middenberm tussen beide rijbanen en de gronden aan de Stontelerdijk (totaal 13 hectare). Daar staan nu nog bomen en liggen enkele weilanden.

  Rijkswaterstaat wil die CO2-neutrale compensatie dus bereiken door eerst heel veel bomen te kappen.

  Bomen kappen om CO2-neutraal energie op te wekken met zonnepanelen; wat is dit voor een wereld? 

  WAT DOEN BOMEN?

  Laten we eerst even stilstaan bij wat bomen doen. Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa (hout, blad en wortels). De zuurstof geven ze af aan de lucht. Bomen slaan vooral extra CO2 op wanneer ze groeien. Bomen nemen vuile stoffen en kleine, giftige stofdeeltjes op. Bomen kunnen een enorme hoeveelheid water vasthouden, zowel in de bodem als in de kruin. Door dit vermogen leveren bomen een aanzienlijke bijdrage aan een goede waterhuishouding en voorkomen bijvoorbeeld het verdrogen van dijklichamen. Bomen zorgen voor lawaaidemping. Dat lijkt me rondom snelwegen geen overbodige luxe. Bomen vormen een schitterende biotoop voor enorm veel organismen, als vogels, insecten en mossen. De lijst is nog veel langer, maar laten we ons beperken tot deze aspecten.

  BOMEN CONSUMEREN

  Naarmate bomen langer leven, neemt hun bijdrage toe. Dan lijkt het mij voor de land liggen,  dat we bomen alle ruimte geven om te groeien en te functioneren. Al was het alleen maar om de C02-opname en de afgifte van zuurstof. Veel boomsoorten kunnen met gemak een eeuw of ouder worden, maar niet in Nederland. We planten jonge bomen als aankleding van het landschap, maar zodra een ander belang komt boven borrelen, zoals wegenaanleg of bouw van woningen, kappen we ze. Alsof bomen er zijn om te consumeren!

  KOESTEREN

  Laat die bomen staan! In plaats van te kappen moeten we ze juist koesteren. CO2-neutraal stroom opwekken door een heel arsenaal bomen te kappen? Mooi niet! Rijkswaterstaat: er zijn zat andere plekken voor zonnecollectoren waar je geen bomen hoeft te kappen.

  Gemeente Hollands Kroon wil overigens maar wat graag haar medewerking aan deze houtkap verlenen, omdat daardoor meer zicht ontstaat op het Zuiderstrand, de havens en de Afsluitdijk. Goed voor het toerisme. Gemeente: denk eens goed na wat nu echt belangrijk is voor je inwoners. Groen is gezond! Natuur blijkt een vitamine te zijn die noodzakelijk is voor het welbevinden en de vitaliteit van de mens. Onze gezondheid staat in directe relatie tot het wonen en werken in het groen. Wij zijn tegen het kappen van die bomen, omdat deze onzinnige actie nooit CO2-neutraal kan worden!

  Rein Veldboer, 
  Stichting Landschapszorg Wieringen

  CTR Hollands Kroon


  2 reacties :

  Zorro zei

  @ Rien,

  Intussen hebben de milieugekken door dat hun beleid en streven naar wereldverbetering niet werkt maar zij blijven dezelfde koers houden; niet in het minst omdat het grote belastinggeld waar de subsidies mee betaald worden, een voorlopig onuitputtelijke bron is zolang het volk, door angst gedreven, in die milieu onzin blijft geloven. Het is tegenwoordig nog erger dan in de middeleeuwen toen mensen door een aflaat te kopen, dachten in de hemel te komen en nu worden de landschap verzorgers, ook lieden met een groene inslag, het slachtoffer van het milieu/klimaat bijgeloof. De revolutie vreet haar eigen kinderen - is al heel lang zo. Waarom zou anders het laatste stukje oerbos in Polen gekapt mogen worden? De bestuurders, politici,en overige media-beroepsleugenaars weten allang dat die verhaaltjes die ze verkopen onzin zijn maar als het geld maar blijft stromen.Het kappen van bomen is daar een bewijs van!

  Sam Kooy zei

  Het z.g. Zuiderstrand is niet meer dan een piep dorpsstrandje dat door de echte tourist wordt weggehoond. Voorts is het een ideale en desolate plek goed voor homo ontmoetingsplaats alsook criminele activiteiten. In het jaar 2017 heeft ondergetekende op een aantal mooie zomerse dagen aldaar geen enkele toerist kunnen ontdekken. Bomen weg ? Ja daar wil Meskers keihard aan meewerken om zijn piep-strandje zichtbaar te maken voor en enkele Pool die daar langs komt om aardappelen te rooien in de Wieringermeer. En wonderbaarlijk: hij laat het vervolgens afschermen met zonnepanelen. Zodat maar weer eens blijkt hoe wethouder Meskers met zijn projecten de plank volkomen misslaat. Zie ook de Kooyhaven waar tot en met 27 oktober 2017 geen enkele activiteit is te ontdekken. En een boortoren al meer dan een jaar werkloos op de bodem van de haven in Den Helder is geparkeerd. Meskers: laat je eens horen !

  Een reactie posten