Europarlement wil verbod op bestrijdingsmiddel RoundUp; 'kankerverwekkend' volgens WHO

Datum:
 • woensdag 25 oktober 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • 'Het is niet zoiets als met roken of asbest'
  Als het aan het Europees Parlement ligt komt er over vijf jaar een verbod op glyfosaat, het hoofdbestanddeel van de onkruidverdelger RoundUp. Een meerderheid van de parlementariërs sprak zich dinsdag uit voor het uitbannen van het bestrijdingsmiddel.
  Met deze stemming zet het parlement de lidstaten onder druk: zij moeten besluiten of RoundUp op de markt mag blijven.
  Glyfosaat is omstreden. Volgens de agrarische industrie is het middel van de Amerikaanse multinational Monsanto onmisbaar voor de voedselvoorziening. Critici waarschuwen voor de schadelijke effecten van de stof voor mens en milieu. Volgens een rapportage van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. In twee Europese rapporten wordt het gebruik ervan veilig genoemd.

  Verdeeld

  De Europese lidstaten zijn verdeeld. Een aantal landen vindt dat de onkruidverdelger op de markt kan blijven. Andere landen, waaronder Frankrijk, Italië, Luxemburg en Oostenrijk zijn tegen. Nederland sprak zich eerder uit voor verlenging van de licentie met tien jaar, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld.
  Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks, die protest indiende tegen de tienjarige verlenging van de licentie, zei blij te zijn dat het parlement 'gezondheid en milieu op de eerste plaats zet'. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer vindt een verbod 'onevenredig' en onthield zich van stemming. Van de Europarlementariërs stemden 355 voor een verbod, 204 tegen.
  Wat het parlement betreft mag glyfosaat na 2022 niet meer worden gebruikt in de land- en tuinbouw. Gebruik door particulieren zou aan het eind van dit jaar al moeten worden verboden. Experts uit de EU-landen buigen zich woensdag over de kwestie, maar het is nog onzeker of zij erover gaan stemmen. Om glyfosaat op de markt te houden moeten ten minste 16 landen die samen ten minste 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen voor stemmen.

  Universiteit Wageningen

  Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek publiceerde in 2015 een rapport waarin werd gesteld dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is bij mensen
  Uit recent onderzoek van de Universiteit Wageningen bleek dat in bijna de helft van alle Europese landbouwgrond glyfosaat en AMPA - een afbraakproduct van glyfosaat - is aangetroffen. De onderzoekers vinden het onverstandig om glyfosaat op de markt te houden. Hoogleraar Violette Geissen, een van de auteurs van de studie, toonde zich ingenomen met de uitspraak van het Europarlement. Volgens haar kan het bestrijdingsmiddel negatieve effecten hebben voor de biodiversiteit in de bodem, voor het leven in rivieren, vaarten en sloten, en voor de mens. Geissen wijst erop dat mensen de stof in hun longen kunnen krijgen als gevolg van winderosie.

  Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een semi-autonoom onderdeel van de WHO, publiceerde in 2015 een rapport waarin werd gesteld dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend is bij mensen'. Twee Europese instanties trokken andere conclusies. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is er onvoldoende bewijs dat glyfosaat kankerverwekkend is. 

  Vorige week meldde het persbureau Reuters dat het IARC passages uit zijn rapport over glyfosaat heeft geschrapt die afbreuk deden aan de conclusie dat het middel vermoedelijk kankerverwekkend is. Bevindingen van wetenschappers die geen verband hadden gevonden tussen glyfosaat en kanker bij proefdieren bleken wel in een ontwerpversie maar niet in de eindversie van het rapport te staan. Reuters vond tien aanpassingen in de tekst die neerkwamen op het verwijderen of neutraliseren van 'ontlastende' passages. 

  1 reacties :

  h.oldeboom zei

  Politici die zich met van alles en nog wat bemoeien waar zij totaal geen verstand van hebben en willen hebben zijn en beslissingen nemen op basis van de waan van de dag, politiek opportunisme en eigenbelang, zijn naar mijn idee meer kankerverwekkend dan de meeste door de mens geproduceerde stoffen.

  Een reactie posten