Zonneakkers in Schagen als ’redding’ voor belofte duurzame energie

Datum:
 • woensdag 20 september 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Schagen - Burgemeester en wethouders van Schagen staan open voor zonneweides op het platteland.


  Ed Dekker

  Zonnepanelen op akkers en andere landbouwgronden worden steeds belangrijker om de achterstand in het duurzaam opwekken van energie in te lopen. Dat bleek deze week op een bijeenkomst van de gemeente Schagen en huisvuilcentrale HVC.

  De interesse in zonneakkers in de gemeente groeit, stelt wethouder Jelle Beemsterboer (ruimtelijke ordening). ,,Zo’n acht partijen hebben zich gemeld bij ons. Dit zijn agrariërs, particulieren en investeerders. Zij hebben concrete belangstelling. Wij zijn met hen in overleg.”

  Burgemeester en wethouders van Schagen staan open voor zonneweides op het platteland. ,,Dat moet ook wel”, zegt wethouder Sigge van der Veek van duurzaamheid en milieu. ,,Ook wij moeten voldoen aan verplichtingen die het Rijk is aangegaan in Europees verband. Dergelijke beloftes zijn geen grap, daar moet werk van worden gemaakt.” 

  De achterstand landelijk is groot. Bijna een kwart van alle verbruikte energie moet in 2020 duurzaam zijn opgewekt: via wind en zon. Nu is dat nog maar nauwelijks meer dan tien procent. De HVC wees Schagen op de bijeenkomst in Sint Maartensbrug de weg wat er nu vooral moet gebeuren.

  250 voetbalvelden 

  Om in een paar jaar tijd twaalf procent extra duurzame energie te krijgen, zijn in Schagen achttien windmolens van elk drie megawatt vermogen nodig. Of 250 voetbalvelden vol zonnecollectoren. Of 500.000 zonnepanelen op daken.

  Voor Schagen zien HVC-energiespecialisten Mark Valkering en Herman Verhagen vooral mogelijkheden voor ’zonneplantages’. Nieuwe windmolens op land staat de provincie namelijk niet toe zonder dat oude turbines verdwijnen. Panelen op daken zijn te veel afhankelijk van particuliere interesse.

  Eén procent 

  Zonneweides nemen minder ruimte in dan gedacht, benadrukte het HVC-duo. Slechts één procent van het onbebouwde deel van heel Schagen is nodig voor de benodigde twaalf procent extra duurzame energie.

  De gewenste oppervlaktes lopen bij de geïnteresseerde acht partijen uiteen van minder dan een halve hectare tot ongeveer twee hectare. Van der Veek spreekt over een complexe materie. ,,Al veel ideeën kwamen daardoor niet van de grond. Gemeenten praten met provincie en Rijk over de aanpak. De provincie wil grotere oppervlaktes, en wenst geen zonneweides pal in het open gebied. Dat is echter vaak niet haalbaar.”

  Verzet 

  Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe verzet zich tegen plannen voor zonneweides in de gemeente Schagen. De stichting ageert vooral tegen het meest concrete project, in Sint Maartensbrug.

  De gemeente Schagen wil veehouder Bernard Schuijt nog dit najaar vergunning geven voor een zonneweide van 1,7 hectare aan de Grote Sloot. Het gaat om 7500 panelen.

  Het Kritisch Platform vindt dat zonneakkers te veel ruimte in beslag nemen. Woordvoerder Henno Dasselaar uit Oudesluis: ,,Het open karakter van ons buitengebied is voor ons zeer waardevol. Zeker als het gaat om cultuurhistorische polders als de Zijpe. Grootschalige zonneakkers op het platteland zien wij als een vorm van industrie. Deze weides hebben een negatieve invloed op de woon- en leefomgeving, recreatieve waarde en de biodiversiteit.”

  Lege daken, volle akkers 

  Dasselaar: ,,Er moet meer werk worden gemaakt van zonnepanelen op daken. In een dichtbevolkt land als Nederland met weinig vrije ruimte, valt het niet uit te leggen dat je lege daken en volle akkers met zonnepanelen hebt.”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten