'Schade door windmolens in de miljoenen'

Datum:
 • woensdag 6 september 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • VOORTHUIZEN Zelfs bij het meest positieve scenario zou de economische schade aan de toeristische sector door het plaatsen van drie hoge windmolens bij recreatieterrein Zeumeren al jaarlijks ruim twee miljoen euro bedragen.
  Wouter van Dijk Barneveldse Krant.nl  4-9-17

  Een realistischer beeld is echter een schadepost van ruim vijf miljoen per jaar voor deze sector.
  Dat blijkt uit een maatschappelijke kostenanalyse van het actiecomité 'Voorthuizen Windmolens Nee'. ,,Natuurlijk hebben wij een belang, aangezien we tegen de komst van de molens zijn, maar we hebben vooral behoefte aan een zo feitelijk mogelijke weergave van de mogelijke maatschappelijke en economische effecten van deze molens'', zegt voorzitter Evert Brom. Het gaat het comité dan met name om het leefgenot, omzet- en winstverlies en de werkgelegenheid. Op basis van bestaande gegevens van Bureau Seinpost (500.000 toeristische overnachtingen per jaar in de Voorthuizense recreatie), Leisurelands (400.000 bezoekers van Zeumeren) en VisitVeluwe (bestedingsbedrag van 32 euro per toerist per dag) zijn een ingenieur en econoom binnen het comité aan de slag gegaan om het mogelijke effect in beeld te brengen. ,,En het resultaat is wat ons betreft schokkend'', zegt Brom.
  Zou tien procent van de bezoekers op Zeumeren vanwege de windmolens niet terugkeren, dan levert dat volgens de analyse een schadepost van ruim 1,2 miljoen euro op. Qua overnachtingen zou het effect 1,6 miljoen euro nadelig zijn. ,,Maar omdat we willen ondervangen dat we mensen dubbel tellen - bezoekers Zeumeren én overnachters - nemen we van dat laatste schadebedrag slechts de helft, dan zitten we veilig. Resultaat: een jaarlijks verlies van ruim twee miljoen.''
  Maar dat bedrag kan volgens Brom fors hoger uitvallen, als in de praktijk blijkt dat meer toeristen wegblijven vanwege de molens. ,,En dat is ook realistisch als we wijzen naar een eerder onderzoek van bureau Buck Consultants dat het effect van windmolens aan de kust op het toerisme onderzocht. In dat onderzoek werd gesproken over een vermindering van 25 tot 35 procent aan bezoekers. Stel dat we zouden uitgaan van 25 procent, dan loopt de schade door de molens op Zeumeren op tot ruim 5,2 miljoen euro per jaar. En dan zitten we nóg aan de lage kant, want het landelijk gemiddelde van het bestedingsbedrag per toerist per dag ligt op 40 euro. Een eigen steekproef onder bezoekers op Zeumeren en campinggasten, die we deze zomer uitvoerden, levert bij ons daarnaast het beeld op dat minstens 30 procent weg zou blijven als de windmolens er komen. We gaan met andere woorden uit van het meest rooskleurige scenario. De werkelijke schade zou dus nog veel hoger kunnen zijn.''
  Het actiecomité wil met deze analyse aantonen dat het economisch effect van de molens veel groter is dan de opbrengst die de drie molens van 166 meter hoog qua stroom genereren. ,,Vooropgesteld, het is een indicatie, maar wel één op basis van feiten. We willen hiermee ook de initiatiefnemers verleiden alsnog ook met concrete cijfers te komen over het mogelijk effect op toerisme. Laat ze ons beeld maar weerleggen, we zijn benieuwd.''
  Dinsdagavond, tijdens een extra ledenvergadering van Plaatselijk Belang Voorthuizen over de windmolens, wil het actiecomité de eigen analyse toelichten. ,,Dan presenteren we ook een doorrekening van mogelijk banenverlies in de toeristische sector als gevolg van de economische schade. Op basis van CBS-gegevens hebben we dat per verliesbedrag uitgerekend, dat loopt mogelijk in de tientallen banen.''
  Duurzame Energie Barneveld (DEB), één van de initiatiefnemers van het windmolenplan, kon voor het ter perse gaan van deze krant nog geen reactie geven op de analyse van het actiecomité.

  1 reacties :

  h.oldeboom zei

  Wat een stumperd die schrijver van dat stuk. Ze worden daar in Barneveld pas wakker als die windmolenwaanzin HUN geld gaat kosten. Wat dat betreft lijken ze wel op de rest van suffend Nederland die nog steeds niet begrijpt dat wij uitgekleed worden t.b.v. een waandenkbeeld wat uitsluitend nog functioneert om het geld van de massa in het de zakken van enkelingen te laten verdwijnen. Kaptilisme op zijn slechts terwijl het nauwelijks opbrengst heeft en de opzet (CO2 reductie?) niets te maken heeft met een vermeende, door de mens veroorzaakte warming van het klimaat.

  Een reactie posten