Keek op de Week (37) met bestrijdingsmidelen, privatiseren en ......

Datum:
 • maandag 18 september 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten van week 37 van 2017 van Hollands Kroon (9 sept. tot 16 sept.).
  Plaats 1 

  Onkruidbestrijding bloembollensector 

  Best een komiek gebeuren deze goede voornemens annex convenant-ondertekening toneelstukjes sinds 1995. Zo gaat het Hoogheemraadschap NK het erf van 150 bollentelers in de Noordkop controleren op het het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen. Aldus een honingzoet stukje in het NHD dd. 14 september jongstleden wat, zoals gebruikelijk in dit dagblad, uitblonk door vaagheid en stroopsmeerderij. Waaruit bestaat deze controle zou de gemiddelde burger zich af kunnen vragen en worden de landerijen ook gecontroleerd, zijn er aankondigingen van een controles en kunnen er sancties en desnoods strafvervolgingen ingezet worden? En het stuk besluit met: Het hoogheemraadschap wil samen met de telers dit gebied in 2027 laten voldoen aan de milieuregels. En dat convenanten en goede voornemens slechts leiden tot lange baan projecten moge blijken uit het volgende gezegde: De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

   Dat die weg naar de hel maar al te graag door politici en bestuurders gevolgd wordt, hebben ‘recente’ gebeurtenissen bewezen:

  1.1. Voor 2000 probeerde de toenmalige staatssecretaris Faber iets te doen inzake gewasbeschermingsbeleid; daar kwam weinig van terecht.
  1.2. In 2000 werd er door het Hoogheemraadschap een milieu convenant voor 5 jaar gesloten met telers in de Noordkop. Het streven was: 50% minder - na 5 jaar bleek het hoger.
  1.3. Voor 2005 werd in de Schager Courant jaarlijks een overzicht inzake milieuvervuiling van oppervlaktewater gepubliceerd. Deze berichtgeving in de krant bestaat niet meer.
  1.4. Het helofytenfilter project van tientallen miljoenen Euro’s benoorden Anna Paulowna, langs de van Ewijksvaart/N249, is nooit afgemaakt omdat op wonderlijke wijze het geld op raakte en kennelijk het kleiner uitgevallen project als voldoende beschouwd werd om die zuiverheid van het water te bereiken zoals gewenst. Tenminste, daar is nooit van de zijde van instanties later iets meer over gehoord.
  1.5. En denkt U nu echt dat het nieuwe 2018 convenant/goede voornemen in 2027, na dan meer dan 30 jaar geouwehoer, wel tot resultaat zal leiden? Doekje voor het bloeden is te zwak uitgedrukt, het riekt meer naar oplichterij.


  Plaats 2 

  Onderzoek jachthavens

   HK gaat ‘onderzoeken’ of de jachthavens geprivatiseerd kunnen worden. Daartoe wordt nagegaan welk onderhoud en hoeveel achterstallig is, waarna besloten kan worden deze havens te privatiseren wat ongetwijfeld tot tariefsverhogingen in die havens zal leiden.

  Buiten de politiek tot afstoten/opheffing van zwembaden en sporthallen komt hier het element achterstallig onderhoud weer naar voren.
  Nadat HK opgericht werd bleek dat de fusiepartner ex-gemeente Wieringermeer achterstallig onderhoud aan bruggen ter waarde van €20.000.000 in het samengaan weggemoffeld had. In het zakenleven noemt men zoiets wel ‘lijken in de kast’; in de politiek is dit normaal gebruik en totaal onschadelijk omdat de achterlijke, onmondige en inmiddels bijna rechteloze burger gewoon voor de kosten opdraait.
  Inmiddels zit HK dus met achterstallig onderhoud aan (jacht)havens, onverkoopbare ex-gemeentehuizen die omgevormd worden tot culturele schuren waarin het gepeupel zijn volksdansjes mag uitvoeren en het vervangen van bruggen in de Wieringermeer.
  Inmiddels is de brug over het oude Veer naar Wieringerwaard ook afgekeurd en zal dus nog eens extra op de post onderhoud gaan drukken. En dan presteert de gemeenteraad het ook nog eens een totaal nutteloze €5.000.000 uit te trekken voor internet/breedband aansluitinkjes voor wat boeren en zonderlingen in veraf gelegen gebieden van HK.


  Plaats 3 

  Vertrouwen in de vertrouwenscommissie? 

  Oei, de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van HK gaat met de Commissaris van de Koning praten in een geluidsdichte kamer over de voortzetting van de lokale dictatuur van ene Nawijn. Nawijn en Remkes zijn dikke VVD vrinden en hoewel Nawijn 65 is, zijn AOW heeft en vast ook nog een supervet pensioen, wil het manneke vooralsnog aanblijven ter meerdere eer en glorie van uitsluitend zichzelf. Dat hij een arbeidsplaats bezet houdt voor een jonger iemand en zijn prestatie weggestuurd te worden door de gemeenteraad van Heemskerk, deert hem niet en waarschijnlijk ook niet deze vertrouwenscommissie. Want wat anders is een vertrouwenscommissie in HK anders dan een geheime politieke sekte? Tot nu toe blijkt de democratie in HK totaal niet te functioneren, mede door de delegatie van bevoegdheden door de raad aan B&W, de zelfsturende ambtenarenteams, opheffing APV en de gebleken totale minachting voor het volk door VVD-Nawijn.

  Snel nog even die benoeming erdoor jassen, voor de keuze over te laten aan de bevolking (een verlies? -verlies zet van D’66 bij de formatie) en de Koning tekent toch wel.

  Redactie JAS  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Opmerking over - laten we zeggen - privatisering van jachthavens. Nawijn en consorte praten over 4 havens. Zij maken evenwel een blunder van jewelste. De haven van De Haukes bestaat namelijk uit twee havens. 1. de haven o.a. in gebruik bij de watersportvereniging Amstelmeer, en 2. de tegenoverliggende haven voorzien van het adres Nieuwe Haven 4, De Haukes, met de toepasselijke naam De Sloep als dependance in gebruik bij de Marine Watersportvereniging. Voor een goed begrip: is onderdeel van de KMJC !!! Over de in punt 2 genoemde haven wordt met geen woord gesproken. Bedoeld of onbedoeld: bijzonder omdat die Helderse vereniging voluit als "Koninklijke Marine Jacht Club" in de jachtenwereld een 'buitengewoon zeer bijzondere' status heeft. Dus zegt de gemeente HK: "nee jongens, niet over lullen, want anders hebben we het zoveelste probleem". Alsof ze bij HK al niet barsten van de door hen veroorzaakte problemen ! Voor de zoveelste keer wordt er ook hier door Nawijn en zijn maatjes glashard gezwegen én met twee maten gemeten.

  Een reactie posten