Keek op de week (26) met motorcrossterrein, Kooyhaven en .....

Datum:
 • maandag 3 juli 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon -  Hoogte- en dieptepunten van week 26 van 2017 (25 juni - 2 juli)   Uit: Agenda gemeenteraadsvergadering dd. 29 juni. Kadernota


  Plaats  1

  Kooyhaven 

  Kooyhaven op HK grondgebied, is bedoeld als een voorhaven van Den Helder en een gezamenlijk project (van HK met Port of Den Helder).

  In de stukken stond trouwens dat Hollands Kroon aandeelhouder in de haven Port of Den Helder was maar dat is een ‘foutje’ aldus Meskers.

  Meskers zei daarop in zijn gebruikelijke, vage formuleringen: ‘Nee hoor, dat staat er verkeerd want op korte termijn is het niet de bedoeling.

  JAS: Dus is het wel de bedoeling van Meskers; alleen niet op korte termijn.

  JAS: En als HK aandeelhouder wordt Meskers? Draaien de inwoners van HK dan op voor de verliezen van Port of Den Helder? Het gaat daar toch niet zo goed; 400 schepen minder in 2016 en toevalligerwijs steeg IJmond/IJmuiden wel met 400 schepen. IJmond en Port of Den Helder werken zo fijn samen – we kunnen zoveel leren van Amsterdam, heette het jaren geleden want Amsterdam had zoveel kennis. Nou, dat merken we – het graven van het Noord-Hollands kanaal was al een doorn in het oog van Amsterdam. Strategische kennis hebben ze in A’dam zeker.


  Plaats 2

  Kadernota: Motorcrossterrein 

  Stelt u zich eens voor: De provincie bepaalt dat vanuit gemeente Den Helder het motorcrossterrein naar gemeente Hollands Kroon – Groetpolder verplaatst wordt. Vervolgens wil Hollands Kroon 150.000 euro betalen voor een geluidscontouren onderzoek en een toetsing van het businessplan. Wat voor een businessplan? Wordt het motorcross gebeuren uitgebreid met een pitch, tribunes, parkeerplaatsen; is het de bedoeling dat er een commercieel TT-motorcross fenomeen gaat ontstaan? Alleen dan kan JAS zich de noodzaak van een business plan voorstellen.

  Overigens bepaalde de gemeente HK in 2013 dat voor het verplaatsen van het motorcrossterrein NIET bijgedragen zou worden in de kosten.


  Plaats 3 

  Tekorten bij gemeenschappelijke gemeentelijke organisaties. 

  COWWI - Reorganisatiekosten (uittreding) Hollands Kroon 2,2 miljoen.

  Veiligheidsregio - Tekort € 550.000.

  GGD - Tekort € 500.000.

  Het betreft hier gezamenlijke organisaties met gemeentes in Noord-Holland. In de gemeenten (behalve Heerhugowaard) wordt er gemakkelijk overheen gestapt.
  Colleges en de organisaties valt niets te verwijten want niemand had iets zien aankomen. Er is niets of niemand die uiteindelijk iets te verwijten valt – dus niet de burgemeester, B&W, gemeenteraad, zelfsturende ambtenarenteams, nee; het is de schuld van de BURGER. Die immers blijft maar geloven in het gekwezel en gekonkel in de diverse stadhuizen en de leugens uit kranten/tv en kijkt liever voetbal of film.
  En daar maakt de eigenbelang politiek gaarne misbruik van. Totdat de boel in elkaar dondert en diezelfde burger het eerste slachtoffer wordt.

  JAS: De schuld van HVC, zijnde ruim €800.000.000, is niet meegenomen in de tekorten. Logisch, dat is geen tekort en slechts een schuld van €400 per inwoner van een deelnemend gemeente.  Redactie JAS
  0 reacties :

  Een reactie posten