Definitieve vergunning voor windparken Ferrum en Groetpolder

Datum:
 • donderdag 13 juli 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Ferrum (Velsen) en Groetpolder (Hollands Kroon). De initiatiefnemers kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van de windparken.

  Beide windparken vallen onder de 6 herstructureringsprojecten voor Wind op Land. De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op Land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. De provincie heeft nu voor drie parken de definitieve vergunningen verleend. De komende maanden nemen Gedeputeerde Staten ook een besluit over de definitieve vergunning voor de beoogde windparken in Amsterdam (Nieuwe Hemweg en Havenwind) en Velsen (Spuisluis).

  De projecten  

  Windpark Ferrum  

  Het gaat om de bouw en exploitatie van 3 windturbines, 3 kraanopstelplaatsen en 1 inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg  op het terrein van Tata Steel. Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 meter, een maximale ashoogte van 80 meter en een maximale rotordiameter van 90 meter.   

  Windpark Groetpolder

  Het gaat om de herstructurering van het bestaande windpark Groetpolder. In het project worden 12 van de 19 windturbines verwijderd en binnen dezelfde lijn vervangen door 6 nieuwe grotere turbines. De resterende 7 windmolens blijven als duidelijke separate lijn staan. De huidige 19 turbines hebben een ashoogte van 46 meter en een rotordiameter van 43 meter. De nieuwe turbines hebben een ashoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter met een productiecapaciteit van in totaal 15 MW. Er worden 12 windturbines van in totaal 7,2 MW gesloopt.

  Ter inzage

  De beschikkingen, verklaringen van geen bedenkingen en de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen 20 juli 2017 t/m 30 augustus 2017 ter inzage op de pagina Terinzageleggingen en (digitaal) bij: Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Vraag naar Rob Lunshof.

  Windpark Ferrum:

  Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk.
  Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.

  Windpark Groetpolder: 

  Gemeente Hollands Kroon, Molenvaart 67 te Anna Paulowna. Graag afspraak maken met Dirk Treffers of Lidia Pronk, telefoonnummer. (088) 321 50 00.
  De besluiten staan open voor beroep bij de Raad van State.

  Prov. N-H


  1 reacties :

  Bakker zei

  Is er nog iemand te vinden die anders had verwacht?
  De burgers moeten koste wat kost straatarm gemaakt worden met de miljarden aan subsidies die ze jaarlijks moeten(gaan) opbrengen voor deze onzin. Haal de subsidies er af zoals normaal zou zijn en moet je eens zien hoe snel die ondingen verdwijnen. Alleen om aan de EU norm te voldoen komen er steeds meer, dus ook steeds meer aan belasting betalen.

  Een reactie posten