Waterschap zet in op klimaat

Datum:
 • vrijdag 9 juni 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Schagen - Komende jaren worden ongeveer 75.OOO zonnepanelen geplaatst.


  Winnie van Gaalen    w.van.gaalen@hollandmediacombinatie.nI


  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) investeert de komende acht jaar 59 miljoen euro in energiemaatregelen. Daarmee wil de derde grootste energieverbruiker in Noord-Holland (na Schiphol -het grondbedrijf- en Tata Steel) in 2025 klimaat neutraal zijn, De maatregelen leiden tevens tot een forse beperking van de hoeveelheid broeikasgassen (CO2). Een flink deel van die 59 miljoen euro zal opgaan aan de aanschaf van zonnepanelen. De plaatsing hiervan (75000 stuks) gebeurt zowel op gebouwen van het waterschap als op de arealen bij de rioolwaterzuiveringen. Zo komt er dit jaar een weide met zonnepanelen bij de rioolwaterzuivering in het Geestmerambacht ter grootte van een hectare. De energieopbrengst wordt direct gebruikt voor het zuiveringsproces, aldus hoogheemraad Ruud Maarschall, met duurzaamheid in zijn portefeuille.

  Daarnaast wordt er gedacht aan drijvende zonnepanelen bij de nabezink tanks op de zuiveringen. Op dit gebied is er een proef gaande op Texel. Met de opgewekte energie brandt de openbare verlichting op het waddeneiland. Verreweg de meeste energie, zo'n driekwart aan elektra en gas, is nodig voor het zuiveren van afvalwater. De grote pompen van de gemalen eisen zo'n 20 procent van de energiebehoefte. Jaarlijks geeft het hoogheemraadschap zo'n elf tot dertien miljoen euro uit aan energie.

  De maatregelen passen in de doelstellingen van de 21 Nederlandse waterschappen om in 2025 energie neutraal te zijn. De eerste stappen zijn in 2010 gezet met de ondertekening van een Klimaatakkoord. Uitgangspunt hierin is het tegengaan van klimaatverandering. In 2016 hebben de waterschappen op dit gebied een overeenkomst gesloten met de rijksoverheid, via een zogeheten Green Deal. Met als inzet in 2020 voor zo'n veertig procent energie neutraal te zijn. De resterende zestig procent is voor de vijf jaar daarna.

  ___________________________________________

  Vervolg

  Aanpak schadelijke stoffen


  Uitstoot methaan en lachgas aan banden.

  Winnie van Gaalen    w.van.gaalen@hollandmediacombinatie.nI

  Heerhugowaard -Naast het terugdringen van CO2 wil het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de emissie van methaan en lachgas beperken. Laatstgenoemde broeikasgassen zijn respectievelijk 20 tot 25 en 200 tot 300 keer schadelijker voor het milieu dan CO2. Hoogheemraad Ruud Maarschall: ,,Het zal nog een hele toer worden om deze broeikasgassen terug te dringen. De kennis hierover is nog beperkt. Desondanks streven we ernaar met de hulp van universiteiten en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (een kenniscentrum van de regionale waterbeheerders) in 2025 geen broeikasgassen meer uit te stoten." Met de energie ingrepen wordt de uitstoot van broeikasgas (CO2, jaarlijks met 20.000 ton verminderd. Ter vergelijk: een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks 8 ton broeikasgas uit, los van mobiliteit (auto, vliegvakantie).

  Hergebruik 

  Het methaan (biogas) dat vrijkomt bij 'het zuiveringsproces, wil het schap hergebruiken om stroom en warmte mee op te wekken. Maarschall: ,,Daarnaast willen we van afvalstoffen weer grondstoffen maken. Om een voorbeeld te geven: bij de rioolwaterzuivering in Zuidoostbeemster halen we het toiletpapier eruit dat via een biologische proces wordt omgezet in bioplastic."

  De zonnepanelen en andere maatregelen zijn onvoldoende om volledige klimaatneutraal te zijn Een ander deel van de energiebehoefte wil het schap realiseren met windmolenenergie door te participeren in windmolenparken op zee. In dit verband denkt HHNK aan een samenwerking met afvalverwerker en energieleverancier HVC uit Alkmaar. Rond 2020 moet een en ander rond zijn, aldus de hoogheemraad. Voor een deel maakt het schap gebruik van groene energie afkomstig van waterkrachtcentrales in Noorwegen. Dit systeem is niet waterdicht. Zodoende wil het hoogheemraadschap na het aflopen van de contracten overschakelen naar groene energie van windmolenparken in Nederland of de EU. ,,Dan heb je gegarandeerd groene stroom."

  Burger 

  Van de investering van 59 miljoen euro gaat de burger nauwelijks iets merken. De extra uitgaven leiden immers tot energiebesparing, geeft Maarschall aan. Dat neemt niet weg dat er jaarlijks zeven ton wordt investeerd (onder meer met subsidies van het Rijk) om de doelstellingen te halen. Omgeslagen over de 1,3 miljoen inwoners betekent dit 'een bedrag van tachtig eurocent per persoon per jaar'. Maarschall: ,De investering van Sg miljoen wordt gelukkig breed gedragen door alle partijen in het schap. We willen voorop liggen in de ontwikkelingen en daarmee een voorbeeld voor andere partijen zijn"

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten