Veel opwinding over jaarrekening

Datum:
 • woensdag 21 juni 2017
 • in
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna -  Kritiek op uitschieters - Raad wil steviger vinger aan pols - College belooft beterschap


  Martijn Gijsbertsen m.gijsbertsen@hollandmediacombinatie.nl

  Raadsleden van Hollands Kroon willen bij toekomstige gemeentebegrotingen een steviger vinger aan de pols houden. Dat bleek gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering vol 'vuurwerk, waarin de jaarrekening 2016 werd besproken.

  Burgemeester en wethouder en de gemeentelijke organisatie werden flink de oren gewassen, omdat een aanvankelijk overschot van ruim een half miljoen na accountantscontrole uiteindelijk een tekort van meer dan twee ton bleek te zijn.

  Overvallen

  "Die forse neerwaartse bijstelling heeft iedereen overvallen", aldus Lada-fractievoorzitter Henk van Gameren. „Dat verdient geen schoonheidsprijs en roept vragen op over de interne controle. Daarin zijn fikse verbeterslagen noodzakelijk."

  CDA-collega Elaine Vlaming eiste keiharde nakoming van afspraken met het college: de gemeenteraad wil bij uitschieters in positieve of negatieve zo gauw mogelijk en volledig worden bijgepraat.

  Met name forse budgetoverschrijdingen op het gebied van jeugdzorg, ict en het door Hollands Kroon uit het Cowwi stappen (voorheen de intergemeentelijke sociale dienst) schieten de gemeenteraad in het verkeerde keelgat.

  Alarmbellen 

  De VVD stelde bij monde van Jan Swaag dat het zo moeilijk is om als gemeenteraad op die manier een controlerende taak uit te kunnen oefenen.

  D66-raadslid Piet-Wim Klaver sprak zijn verbazing uit dat de accountant wel afwijkingen boven tafel heeft gekregen, terwijl bij de gemeente 'kennelijk geen alarmbellen zijn afgegaan'.

  „Wie heeft er zitten slapen?", vroeg Jan Eichhorn (GroenLinks) zich hardop af.

  „Hier is zo veel fout gegaan", zei ChristenUnie-collega Johan Paul de Groot over onder meer de ict-overschrijding van negen ton, „dat de verantwoordelijk bestuurder wat mij betreft de vrijheid mag nemen om een andere baan te zoeken."

  Freewheelen 

  Hij noemde 'freewheelen' met gemeenschapsgeld onacceptabel en stelde dat hieruit consequenties moeten worden getrokken, zonder direct aan te sturen op het vertrek van (financieel) wethouder Theo Meskers.

  Die constateerde dat de reacties somber, zwartgallig en vol frustratie waren, maar verdedigde zich tegen alle opwinding door te stellen dat. Hollands Kroon een supersterke, solide gemeente is, die er beter voor staat dan menig andere gemeente. Hij zegde toe dat de interne controle verbeterd wordt en spoedig een plan van aanpak wordt gemaakt, zodat college en raad door het jaar heen een helder overzicht over kosten en baten kunnen krijgen.

  Noordhollands Dagblad


  6 reacties :

  Sam Kooy zei

  Meskers ten voeten uit. Schuldig zijn en een ander de klap om de oren geven. Super sterk ! Hoe durf je. Maar ja, hij heet Meskers en is en blijft van dezelfde club als Rutte en zijn maatjes. Elkaar afdekken !

  Bakker zei

  Verwacht mag worden dat de afdeling financiën van de Gemeente wat alerter zou zijn geweest, maar mogen we dat wel verwachten van werknemers die thuis werken en het zicht op wat er gedaan moet worden volkomen kwijt zijn?
  Het is zoals bijna bij alles weer de schuld van dit college en raadsleden die thuis werken voor ambtenaren propageren, we zien nu de gevolgen en zoals gewoonlijk is iedereen weer verbijsterd.

  Kapitein Rob zei

  Voeg daaraan toe dat de ambtenarenteams zelfsturend zijn en de chaos is compleet; een der idioten die dit bedacht hebben is mevrouw van der Horst (ex gemeente Heemskerk en met Nawijn meegekomen). Aan boord van mijn schip had ik zelfsturende roergangers maar die hadden wel te luisteren naar de stuurman; vat U het?

  Th Moras. zei

  Mesker vond dat de reacties somber, zwartgallig en vol frustratie waren, maar verdedigde zich zoal gebruikelijk tegen alle opwinding door te stellen dat Hollands Kroon een supersterke, solide gemeente is, die er beter voor staat dan menig andere gemeente.
  Hij zegde dan nog wel toe dat de interne controle verbeterd wordt.
  De gemeenteraad nam hier na alle aantijgingen en verwensingen in het eerste termijn genoegen mee en ging over tot de orde van de dag
  Wethouder Mesker had ook deze klip zoals men inmiddels van het college gewend is op een zeer tactisch omzeild tot tevredenheid van zijn collega wethouders.

  Anoniem zei

  De reactie van Meskers was schandalig.

  Zorro zei

  Ha, ha en dan die Lada; ze wilden zo graag in de coalitie om mee te kunnen sturen - nou, dat merken we.

  Een reactie posten