Provincie heeft zorgen over financiën Hollands Kroon

Datum:
 • dinsdag 6 juni 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland heeft vooralsnog vertrouwen in de financiële situatie van de gemeente Hollands Kroon, al uit GS wel enige zorgen.

  Mark Deutekom
  Dat blijkt uit een brief die de gemeente vanuit Haarlem heeft ontvangen. De provincie ziet geen reden om Hollands Kroon onder ’preventief toezicht’ te stellen, maar er zijn wel redenen tot bezorgdheid. ,,We hebben geconstateerd dat uw meerjarenbegroting 2017- 2020 structureel en reëel in evenwicht is’’, meldt Commissaris van de Koning Johan Remkes namens het college van GS.
  Volgens Remkes zijn er (nog steeds) zorgen over de post onderhoud op de kapitaalgoederen. ,,Met het onderhoud is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht ervan is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie’’, aldus Remkes. Hij dringt aan op een ’spoedige besluitvorming’ bij het vaststellen van onderhouds- en beheerplannen in 2017. GS heeft wel begrepen dat Hollands Kroon de nodige reservepotjes voor onderhoud heeft aangelegd. ,,Vooralsnog vertrouwen wij erop dat u ook voor de komende jaren erin zult slagen het evenwicht op uw begroting te handhaven.’’

  Zwembaden 
  Een ander punt van zorg bij GS is het zwembaden-onderdeel van het accommodatiebeleid. Hollands Kroon gaat er vanuit dat dit een structurele bezuiniging van ruim twee ton oplevert, maar het besluit over de toekomst van de zwembaden is nog steeds niet genomen.

  Noordhollands Kroon 


  2 reacties :

  Sam Kooy zei

  Ja, ja, gvd wéér de zwembaden ! Laat het gemeentelijke apparaat, in het bijzonder de met geld smijtende wethouders, eens goed kijken naar de andere uitgaven waarmee tonnen zijn gemoeid. Kooyhaven, Sail Den Helder, Waddenpoort, , Waddenbelevingspunt, Strip Den Oever en ga maar zo door. De inwoners van HK worden door die lui tot op het bot belazerd en vervolgens met verkeerde beslissingen uitgeknepen. Om woedend van te worden.

  Ambtenaar. zei

  €20.000.000 op de bruggen!

  Een reactie posten