LADA stelt vragen over het op geen enkele wijze fatsoenlijk communiceren met bewoners

Datum:
 • donderdag 15 juni 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - De fractie van LADA heeft vragen gesteld over het op geen enkele wijze communiceren met haar bewoners betreffende plan Dekker in Winkel.


  ___________________________________________________________________


  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

  Datum:        12-6-2017
  Onderwerp: Werkzaamheden Bloemenbuurt Plan Dekker in Winkel

  Geachte leden van het college,

  Bewoners in de Bloemenbuurt in Plan Dekker in Winkel werden onaangenaam verrast door de start van de werkzaamheden, verband houdend met de vervanging van het riool en de daaraan gekoppelde herinrichting van de wijk. Woensdag 7 juni ontvingen de bewoners per brief het bericht dat de volgende dag met het werk gestart zou worden. Een reactie van bewoners: Wij kunnen nu niets plannen rond afleveren van een nieuw bed, keuken etc. Een verbouwing en verhuizingen in de buurt zijn ook al gepland.

  Inmiddels zijn er brieven van bewoners aan u verzonden waarin de grieven duidelijk verwoord zijn. Een samenvatting uit een van de brieven:
  Ik constateer nu:

  - dat de gemeente de bewoners onvoldoende betrekt en onvoldoende inspraak geeft bij het                
    ontwikkelen van de herinrichting;
  - dat de wensen en ideeën van de bewoners niet benut worden voor het opstellen van het nieuwe plan; - dat de bewoners geen inzage krijgen in het plan dat nu gerealiseerd wordt;
  - dat de bewoners niet tijdig worden geïnformeerd over de start, de fasering en de planning van de         werkzaamheden; 
  - dat de bewoners niet geïnformeerd worden over de overlast tijdens de werkzaamheden en de      
    bereikbaarheid van de woningen;
  - dat er geen concrete informatie over het plan en de uitvoering is te vinden op de gemeentelijke  
    website;
  - dat de gemeente op geen enkele wijze fatsoenlijk met haar bewoners communiceert.

   Kortom, de bewoners worden volledig buiten spel gezet en hebben maar te slikken en af te wachten wat er in hun buurt gebeurt.

  Wat er in Winkel gebeurt staat haaks op wat het beleid in Hollands Kroon zou moeten zijn: inwoners betrekken bij de herinrichting van hun buurt zoals ook in Wieringerwerf gebeurt. In Winkel is daar niets van terug te vinden. Er is een inloopavond geweest waarop inwoners kennis konden nemen van de plannen. Dat is geen open gesprek met inwoners waarin zij uitgenodigd worden met ideeën te komen. Na de inloopavond is er door bewoners een plan opgesteld dat voorgelegd werd aan de projectleider van de uitvoerder. Hij vond het uitvoerbaar en adviseerde het op een tweede inloopavond te bespreken met de buurt. Het antwoord van de gemeente was een totale afwijzing, zonder daar nog met de inwoners over te hebben gesproken. Hoewel een avond, waarop het eindplan gepresenteerd zou worden was toegezegd, heeft die nooit plaats gevonden. Inwoners zijn zeer verbolgen over de hele gang van zaken en voelen zich niet serieus genomen.

  De fractie van LADA begrijpt niet dat dit nu nog voorkomt in de gemeente Hollands Kroon die zich op de borst slaat zo goed naar de inwoners te luisteren om ze bij uitvoering en beleid te betrekken. 

  Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1) Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  2) Hoe en door wie worden deze projecten aangestuurd?
  3) Bent u bereid het werk voor korte tijd stil te leggen om met de buurt in gesprek te gaan om alsnog       te bezien hoe de wensen en ideeën die zijn ingebracht, zijn in te passen?
  4) Zo nee, graag een duidelijk gemotiveerd antwoord.


  Met vriendelijke groet,

  namens de LADA-fractie

  Peter Couwenhoven fractiesecretaris

  _________________________________________________________


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Zelfsturende teams, een gemeenteraad die zichzelf buiten spel zet en een stelletje over het paard getilde bestuurders met Nawijn voorop die de burgerij alleen ziet als het akkertje waarop zij ploegen.

  Een reactie posten