Greep in begroting gemeente

Datum:
 • dinsdag 13 juni 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Thumbnail
  De griffiers van alle gemeenten zijn afgelopen week gewaarschuwd om de voorstellen voor het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) goed te lezen.
  De reden: ‘De belangrijke gevolgen voor de rol van de raad bij het gemeentelijke begrotingsproces’, waarschuwt Renee Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers in een brief aan alle griffiers.
  De algemene ledenvergadering van de VNG besluit op 14 juni over een uitname uit de gemeentebegroting van 52,3 miljoen euro voor gezamenlijk uit te voeren digitale activiteiten door de VNG. In de brief adviseert Wiggers ‘om afhankelijk van de cultuur in jouw gemeente’ de kwestie expliciet onder de aandacht van de raad te brengen. De griffiersvereniging verwijst met de brief naar het budgetrecht van de gemeenteraad en daarmee het recht om elk jaar de gemeentebegroting vast te stellen. 

  De voorgestelde uitname uit de gemeentebegroting, moet na goedkeuring door het VNG Jaarcongres van 14 juni in Goes, door elke gemeente worden overgemaakt aan de VNG. Bij een bedrag van 52,3 miljoen euro gaat het gemiddeld per gemeente om een bijdrage van 135.000 euro dat een VNG-bestemming krijgt. Voor grotere gemeenten zal dat meer zijn, voor kleiner minder omdat de toegepaste verdeelsleutel het inwonertal zal zijn. Met ingang van januari 2018 mag er geen geld uit het gemeentefonds rechtstreeks meer naar de VNG worden overgemaakt. Dat moet voortaan via de gemeenten gaan lopen. Daarom is de VNG voornemens de benodigde middelen in de vorm van een verplichte financiële bijdrage naar rato van het inwonertal bij alle gemeenten in rekening brengen.

  Binnenlands Bestuur  0 reacties :

  Een reactie posten