Definitieve vergunning voor Windpark Waardpolder

Datum:
 • donderdag 15 juni 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem - De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen voor windpark Waardpolder te verlenen. Met de verleende vergunningen, kan de initiatiefnemer verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van het windpark.

  Windpark Waardpolder is 1 van de 6 herstructureringsprojecten voor Wind op Land. Waardpolder is het eerste windpark dat nu de definitieve vergunning heeft gekregen. Het windpark draagt bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. De komende maanden nemen GS ook een besluit over de definitieve vergunning voor de andere beoogde windparken in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon.
  Windpark

  Van 19 naar 6

  Bij windpark Waardpolder gaat het om de herstructurering van een bestaand windpark. Alle 19 turbines die nu op de locatie staan worden vervangen door 6 nieuwe windmolens. Het huidige windpark heeft een vermogen van 250 kWh per turbine en een ashoogte van 31 meter en een rotordiameter van 31 meter. Het totale opgestelde vermogen is 4,75 MW. De 6 nieuwe windturbines hebben een ashoogte met een bandbreedte tussen de 117 -120 meter en een rotordiameter van 114 tot 132 meter. Het vermogen van de windturbines ligt tussen 3 MW en 5 MW per windturbine. Het totale opgestelde vermogen komt daarmee te liggen tussen 18 MW en 30 MW.

  Ter inzage

  De beschikkingen, verklaring van geen bedenkingen en de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen van 22 juni 2017 tot en met 2 augustus 2017 ter inzage op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen en (digitaal) bij:
  • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Vraag naar Rob Lunshof.
  • Gemeente Hollands Kroon, Molenvaart 67 te Anna Paulowna. Graag afspraak maken met Dirk Treffers of Lidia Pronk, telefoonnr. 088-3215000
  De besluiten staan open voor beroep bij de Raad van State.

  Planning

  Met de vastgestelde vergunningen kan WP Energiek, initiatiefnemer, SDE-subsidie aanvragen. De initiatiefnemer verwacht de aanvraag te kunnen doen in september/oktober. Sloop van de oude turbines en bouw van de nieuwe is gepland in 2018.

  Provincie N-H

  0 reacties :

  Een reactie posten