Logiespand op Schelphorst

Datum:
 • woensdag 10 mei 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Wieringerwerf - Omwonenden en bedrijven hebben tevergeefs bezwaar gemaakt tegen het plan van Caliskan Beheer BV om in het pand op Schelphorst 63 in Wieringerwerf tijdelijke arbeidsmigranten onder te brengen. 

  Mike Deutekom m.deutekom@hol land mediacombinatie.nl   Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon houdt vast aan de verleende vergunning voor het initiatief.

  In het pand waren al eerder illegaal arbeidsmigranten ondergebracht. De buren ondervonden daar naar eigen zeggen veel overlast van. Zo werd er in de procedure tegen de plannen bij de Raad van State onder meer gesproken van geluidsoverlast, geurhinder van afval en vis en overlast door zwerfafval. Toch heeft de gemeente de situatie als planologisch aanvaardbaar beoordeeld.
  Volgens de gemeente betekent de met de vergunning mogelijk gemaakte logiesfunctie niet dat er een
  verslechtering optreedt voor de woonomgeving. ,,De overlast die destijds is ondervonden is onder de
  aandacht gebracht bij de nieuwe exploitant", zo geeft Hollands Kroon aan.

  Buurman N. Boersma heeft er niet zoveel vertrouwen in. "Het begint allemaal weer opnieuw.
  We dachten dat we het gehad hadden na de Raad van State in 2011, maar dit college  denkt daar dus blijkbaar anders over."

  Of Boersma naar de rechter stapt, kan hij nog niet zeggen ,,We zijn met ons rechtsbijstand aan het overleggen over de volgende stappen." Zijn  buurman en mede-bezwaarmaker Anton Beets voorspelt een nieuwe gang naar de rechter. ,,Zo is zo'n uitspraak van de Raad van State uit 2011 dus blijkbaar niets waard."  

  Verbouwen 

  Hollands Kroon heeft wel vertrouwen dat het ditmaal goed gaat op  het bedrijventerrein.
  Caliskan Beheer BV heeft aan de gemeente en de bezwaarmakers aangegeven de boel opnieuw te gaan verbouwen. Daarnaast is een beheerplan overhandigd, waarmee problemen moeten worden voorkomen. De bezwaarmakers en het college van burgemeesters en wethouders zijn gevraagd hierop te reageren. 

   NoordhollandsDagblad  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  BenW hebben voor de zoveelste keer lak aan welke mening of ervaring dan ook. En gaan voorbij aan elk bezwaar vanuit de buurt. Wanneer stopt dit gedoe door Nawijn en consorte eindelijk eens ? Waarschijnlijk niet eerder dan na 18 maart 2018 !

  Een reactie posten