Keek 17 met zwembaden sluiten, afschaffen gemeenteraad en.....

Datum:
 • maandag 1 mei 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte en dieptepunten van week 17 van 2017 (24 april tot 29 april).


  Plaats 1

  We hebben er een geridderde bij in Hollands Kroon, wat voor een ridder? 

  Het heeft Zijn Majesteit behaagt het CDA gemeenteraadslid Reginald Visser te promoveren tot ridder. Hoe ridderlijk is deze Reginald nu? Kijkt hij de vijand recht in de ogen alvorens zonder vrees of blaam de strijd aan te gaan?
  Helaas, deze strijdwijze mochten wij bij R. niet waarnemen. Meestal wacht hij af tot een ander iets fouts gedaan of gezegd heeft en komt dan vanuit de hinderlaag, al ware hij een volleerd struikrover, tevoorschijn om de nietsvermoedende reizigers uit te schudden. Vooraan op een slagveld stond hij niet omdat hij daar nooit geweest is.


  Plaats 2

  Zwembaden afbreken en de stadhuizen verbouwen voor miljoenen.

  Het oude stadhuis te Anna Paulowna, afgekeurd door de gemeenteraad in de raadsvergadering van
  19 december 2005 is na de buitengebruikstelling in 2009 al 2 x verbouwd; Totale kosten rond de €10.000.000. Het nieuwe stadhuis, in gebruik gesteld begin 2009 wordt thans ook verbouwd en wel voor de lieve som van € 7.500.000 (nieuwbouwkosten destijds €18.000.000 en wordt nu verhuurd met verlies) – tegelijkertijd besluit de raad in al haar stompzinnigheid de verlieslijdende zwembaden te sluiten zodat 75% van de huidige gebruikers buitengesloten wordt{zie brief Sam Kooy d.d.26-4-2017 ).
  Voor de lezer de conclusie wat deze raad met U voor heeft en wat het geniale niveau van deze lieden is.


  Plaats 3

  Weer een rechtszaak. 

  Officieel zijn kerktorens ALTIJD van de gemeente. Dit is gebaseerd op een wet uit rond 1800; redenen daarvoor zijn van algemeen strategische- en veiligheidstechnische aard. (bv. brand). Alleen als er van tevoren een overeenkomst tussen een gemeente en een kerkgenootschap is kan hiervan afgeweken worden. M.a.w. er moet ergens een overeenkomst in een laatje liggen in de dossiers van de ex-gemeente Wieringen en de kerk waarin verklaard is dat de kerktoren tot de kerk behoort. Eerst maar eens dat papiertje opsnorren dan maar? Zo niet HK; zij spannen traditiegetrouw liever de zoveelste rechtszaak aan.


  Plaats 4

  Dromen in Hollands Kroon ; afschaffen gemeenteraad 

  Hebben we nog een gemeenteraad? Tot nu toe merk je er niets van en is deze club verworden tot een klapmachine a la Oostblok-model. De leden worden door B&W + ambtenarij geïnformeerd of beter gezegd ‘voor het blok gezet’. Zij kunnen dan nog maar nauwelijks een wijziging in dat ‘beleid’ , voor zover zij dat willen, aanbrengen en stemmen dan maar mee. Weinig ridderlijkheid in deze Reginaldus; gij waart niet waakzaam want Uw democratisch fort is in Uw slaapje ingenomen.


  Redactie JAS  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  1. Alsof Nawijn zélf geridderd is. Pontificaal, bijna in het midden en loodrecht met een brede grijns van onoverwinnelijkheid op de foto ! Bokito is er niets bij.
  2. Tja, die zwembaden toch. De verantwoordelijke wethouder, Westerkamp, heeft ondanks zijn positieve inbreng in Hollandskroon - dat beweert hij tenminste zélf en verder geen ander - geen enkele boodschap aan zwembaden in die gemeente. Sterker: hij woont v.z.v. ik weet in Langedijk tussen de poepekóóóól en heeft verder schijt aan de zwemmers in Hollandskroon. Behalve aan die snelheidsmaniakken in het Oude veer ! Dáárvoor mot ie de portemonnaie trekken, zegt ie !
  3. Kampioen willen ze zijn. Kampioenen in het "slimmerikken" zijn. Kampioenen in de groenvoorzieningen en kampioenen in droogzwemmen !
  4. Afschaffen van de gemeenteraad. Tuurlijk. Kan met het grootste gemak. De raadsleden worden nu al met dictatoriaal machtsvertoon het zwijgen opgelegd. Houd je mond over gemeentelijke monumenten en zwembaden. Bek houden als je denkt iets mogelijks zinnigs te kunnen zeggen. Opdonderen dan met die onbenullige meelopers !

  Een reactie posten