Week 16 met de RUD en handhaving.....

Datum:
 • dinsdag 25 april 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte en dieptepunten van week 16 van 2017 (17 april tot 24 april).


   'Het verzoek tot handhaving bij overlast houtstook'  

  De  RUD doet steekproeven waarbij geen rook uit de schoorsteen kwam en geen verbrandingslucht ruikbaar was. Bezwaar van de overlast hebbende tegen deze ‘steekproef’ was dat de stoker niet thuis was en/of dat de controle plaats vond op tijdstippen dat de kachel uit was.

  Opm: Klager werd door de bezwaarschriften commissie in het gelijk gesteld. Deze oordeelde ook dat de controles niet juist zijn uitgevoerd. Het advies van de commissie heeft Hollands Kroon naast zich neergelegd.

  Werkwijze RUD bij handhaving

  De werkwijze van de Regionale Uitvoeringsdienst (vroegere Milieudienst) is een bijzondere; hieronder volgen uit ons archief nog enige voorbeelden:

  Verzoek om handhaving door een burger wegens niet volgens de voorschriften gebruiken van knalapparaten.
  Reactie RUD: Telefonisch meldde de handhaver dat de agrariƫr overal aan voldoet. Evenwel werd de RUD-ambtenaar terecht gewezen door de burger en moest de betreffende agrariƫr voor het gebruik van knalapparaten een ontheffing aanvragen.

  Blauwalg in van Ewijcksluis in de zomer 2016
  Een burger waarschuwt de RUD dat er blauwalg is bij de brug in Van Ewijcksluis waar al tientallen jaren door kinderen gezwommen wordt.

  Reactie RUD: Dit is geen officieel zwemwater, want dat is niet op de kaart aangegeven.

  Handhaving overlast ZAP te Van Ewijcksluis
  Op verzoek van enige burgers verricht RUD geluids- en stofmetingen.
   - Geluidsmetingen worden gedaan NA het seizoen en midden in de nacht als ZAP buiten bedrijf is 
   - Stofmeting ;  een medewerkster van de juridische dienst stelde vast nadat zij haar vingers over het kozijn van een gebouw gehaald had, dat er geen sprake was van ‘fijn’ stof.

  Samenvatting:
  Er lijkt bij de RUD een structureel gebrek te zijn aan deskundig inzicht in  zake het verrichten van milieu analyse, die bovendien op tijdstippen uitgevoerd worden waar van de bedoelde overlast geen sprake kan zijn.

  Bovendien lijkt de reorganisatie bij de RUD niet de gewenste kwaliteitsverbetering op te leveren welke de bedoeling was. – waarom is immers in de fusie van de reorganisatie de directeur opgestapt?
  Redactie JAS  1 reacties :

  Anoniem zei

  en het negeren van klachten over windmolens niet te vergeten

  Een reactie posten