Twintig klachten over ambtenaren Texel

Datum:
 • vrijdag 7 april 2017
 • in
 • Categorie:
 • Texel - Texelaars klaagden in 2016 twintig keer over ambtenaren die hun werk niet goed zouden doen of de burgers onheus bejegenen. Zes klachten minder dan in 2015.
  Van die twintig klachten zijn er volgens burgemeester en wethouders elf gegrond.
  In vier gevallen kregen burgers verkeerde informatie - of helemaal geen - dan waar ze om hadden gevraagd; zes keer was er sprake van een onjuiste handelwijze dan wel niet goed uitvoeren van het werk en eenmaal werd vastgesteld dat een ambtenaar een burger onheus had bejegend.
  Aan de hand van de klacht is de situatie aangepast en in die gevallen dat er door ambtenaren fouten zijn gemaakt, zijn deze daarop aangesproken door hun leidinggevende. In die gevallen waar de klager geen gelijk kreeg, is deze daarvan in kennis gesteld met een toelichting.

  Noordhollands Dagblad


  2 reacties :

  Sam Kooy zei

  Helaas, mijn klacht ging over de wanstaltighe organisatie van de TexelHopper. Maar werd door de gemeente (namens wethouder Hercules) tot op het bot gebagatelliseerd ! Uiteraard kregen de critici - waaronder ondergetekende - het in het - in ambtenarenjargon gestelde - ongelijk.

  Bakker zei

  Het niet functioneren van ambtenaren is een landelijk fenomeen.
  In Hollands Kroon laat het college ze maar thuis werken zodat ze iets minder schade kunnen uitrichten naar de burgers toe, al blijkt ook dat niet te helpen.

  Een reactie posten