Raadsvergadering 2 mei Hollands Kroon

Datum:
 • zaterdag 29 april 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Raadsvergadering Hollands Kroon op
  dinsdag 2 mei in de Raadzaal de ontmoeting Kleine Sluis
  Locatie:Raadzaal
  Tijd:20:00 uur - 23:00 uur
  Voorzitter:Dhr. J.R.A. Nawijn


  Agendapunten
  2

  Mededelingen voorzitter

  3

  Vaststellen agenda

  4

  Inspreken burgers

  5

  Accommodatiebeleid: toekomst zwembaden

  6

  Initiatiefvoorstel LADA referendumverordening

  7

  Bestemmingsplan Verplaatsing Pluimveebedrijf Het Kippenhok v.o.f.

  8

  Brug Waddenbelevingspunt en algemeen budget Waddenpoort Den Oever

  9

  Vaststellen agenda

  10

  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  11

  Lijst ingekomen stukken

  12

  Conceptbesluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2017

  13.a

  Bestemmingsplan 'Parapluherziening ondergrondse 150 kV Kabelverbinding Westwoud-ECW Elektra BV’

  13.b

  Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017

  13.c

  Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden

  13.d

  Ontslagverlening griffier

  14

  Afscheid griffier

  15

  Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten