Monsanto/Roundup steeds meer onder vuur

Datum:
 • vrijdag 28 april 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Monsanto heeft jarenlang wetenschappelijke studies verdraaid en beïnvloed om de toelating van Roundup in met name Europa te behouden.
  Dit concludeert het Belgische opinietijdschrift Knack op basis van honderden vrijgegeven interne e-mails die Knack samen met het Nederlandse tijdschrift OneWorld heeft gelezen. Desondanks dringt Copa-Cogeca bij landbouwcommissaris Phil Hogan uitdrukkelijk erop aan om de toelating voor het omstreden herbicide met vijftien jaar te verlengen.


  Het bedrijf Monsanto heeft gesjoemeld met wetenschappelijke studies waarop de toelating van Europa's meest gebruikte onkruidverdelger Roundup met de werkzamestof glyfosaat is gebaseerd. Dit zou volgens Knack en OneWorld blijken uit het nalezen van interne e-mails van Monsanto. Het gaat om honderden documenten die vorige maand openbaar zijn gemaakt door een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Volgens Knack moet het bedrijf zich daar verdedigen tegen schadeclaims van zo'n honderd mensen die stellen dat zij, of in sommige gevallen hun overleden naasten, door Roundup, non-Hodgkin lymfoom, een zeldzame vorm van kanker, hebben gekregen. Het betreft vooral boeren die met Roundup werkten. De federale rechtbank, gevestigd in San Francisco, heeft inzage in miljoenen stukken interne correspondentie, waarvan er naar verwachting van Knack, de komende maanden nog meer openbaar zullen worden gemaakt.


  Eigen studie 


  Volgens Knack blijkt uit een van de e-mails dat het bedrijf een bepaalde studie in het geheim zelf schreef, om deze vervolgens te publiceren onder de naam van onafhankelijke wetenschappers. De studie, gepubliceerd in 2000 in het wetenschappelijk tijdschrift Regulatory Toxicology and Pharmacology, concludeert dat 'Roundup geen gezondheidsgevaar vormt voor mensen’. De Europese Unie vertrouwde blind op dit door Monsanto zelfgeschreven onderzoek, toen in 2015 werd gekeken naar de veiligheid van de herbicide Roundup. Volgens Knack geven de e-mails die ze heeft ingezien een unieke inkijk in hoe Monsanto sinds de jaren '90 betrokken is geweest bij de creatie van wetenschappelijke literatuur. 'Cruciale goedkeuring' behalen voor Roundup, onder meer in de Europese Unie en Verenigde Staten, was daarbij steeds een belangrijk uitgangspunt. Als het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, een expertgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), in maart 2015 concludeert dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is voor mensen, is dat een groot probleem voor Monsanto. In Europa worden kankerverwekkende pesticiden niet toegestaan. De WGO concludeert onder meer dat er 'sterk bewijs' is dat glyfosaat DNA-schade kan veroorzaken. Dat vormt een indicatie voor het risico op kanker bij mensen. Maar een verbod op Roundup in de Europese Unie blijft uit. Dat besluit is terug te herleiden tot een rapport van de European Food Safety Authority (EFSA). Die concludeert in november 2015, in tegenstelling tot de WGO, dat het 'onwaarschijnlijk' is dat glyfosaat kankerverwekkend voor mensen is. Volgens EFSA is glyfosaat ook niet genotoxisch -- het zou dus geen DNA-schade veroorzaken. Dat laatste baseert het voedselagentschap op een overzichtsstudie uit 2013 die is opgesteld door twee consultants van Monsanto: Larry Kier en David Kirkland.

  Copa-Cogeca vraagt desondanks 15 jaar toelating glyfosaat

  Vals of niet, volgens vilt.be vraagt de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca aan landbouwcommissaris Phil Hogan uitdrukkelijk om de toelating voor het omstreden herbicide met vijftien jaar te verlengen. Copa-Cogeca zegt het belang van glyfosaat voor landbouwers te willen onderstrepen, net als de negatieve impact die een eventueel verbod zou hebben, ook op het milieu, aldus de organisatie. “Het is belangrijk vertrouwen te hebben in het Europese voedselveiligheidssysteem”, aldus voorzitter Pekka Pesonen in een brief aan commissarissen Phil Hogan en Vytenis Andriukaitis. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) vindt dan weer dat die geloofwaardigheid van het Europees voedselagentschap wordt aangetast door de Monsanto Papers. "EFSA baseert zich nu alleen op studies die door de industrie zijn aangeleverd en geheim zijn omdat ze bedrijfsgevoelige informatie kunnen bevatten. Ik heb twijfels of we nog kunnen geloven dat glyfosaat niet kankerverwekkend is", klinkt het volgens vilt.be. “Europese parlementsleden, onder wie ikzelf, hebben gevraagd om de studies te mogen inkijken”, gaat Staes verder. “De Glyphosate Task Force, die de 23 bedrijven verenigt die glyfosaat produceren, hebben dan een mediastunt uitgevoerd: we konden ze in een leeskamer op de computer lezen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. De studies zouden door onafhankelijke wetenschappers beoordeeld moeten kunnen worden. Dit is een ernstig probleem dat de geloofwaardigheid van EFSA aantast."
  Bron: Knack/Vilt.be 

  27-04-2017

  0 reacties :

  Een reactie posten