LADA komt met nieuw "Democratie Anders'

Datum:
 • woensdag 19 april 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Verkiezingen - LADA  geeft inzicht hoe zij over besturen denken.

  _________________________________________________________________  
   Nieuwe Niedorp, 18-04-2017

   PERSBERICHT

  Democratie Anders

  Met LADA in de coalitie zijn in Hollands Kroon de eerste stappen gezet op weg naar een participatieve of directe democratie met als doel de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen. Daar hoort een raadgevend referendum bij waarmee inwoners zich kunnen uitspreken over conceptraads-besluiten. Het initiatiefvoorstel dat LADA heeft ingediend wordt in de raadsvergadering van  2 mei behandeld.

  Om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming  hoort een andere rol voor de gemeenteraad. Hierbij een eerste aanzet voor het nieuwe verkiezingsprogramma.

  Raadsprogramma

  LADA kiest voor een raadsprogramma, geen coalitie meer. Bij een raadsprogramma zijn alle par­tijen betrokken. De wethouders worden door middel van een open sollicitatie geworven waarbij een optimaal functionerend duaal bestel ontstaat. Drie wethouders zijn voldoende.

  Schaduwraad

  Op verschillende thema's worden zogenoemde schaduwraden gevormd met daarin betrokken inwoners, ketenpartners, toezichthouders, etc. Zij schuiven letterlijk aan in de raadszaal als 'hun thema' geagendeerd staat. Zij zijn volwaardige meesprekers, van informeren tot en met menings­vorming, en brengen advies uit over het te nemen besluit.

  Digitale discussie

  Digitale consultatie van raads- en beleidsvoorstellen door middel van digitale discussieplatforms, zoals Argu. De raad kan zodoende meningen peilen en ook input ophalen voor een goede bespreking en behandeling van het voorstel. Dit kan zowel gemeentebreed, alle inwoners bevragen, als per wijk of specifieke doelgroep gebeuren. Dit platform moet zo georganiseerd worden dat inwoners ook voorstellen kunnen plaatsen waarover zij onderling in discussie kunnen aan gaan.

  Burgerbegroting

  Het denken over en experimenteren met het betrekken van inwoners bij het begroten staat niet stil. Hollands Kroon gaat een burgerbegroting invoeren. Er zijn gemeenten in Nederland die verschillende vormen van een burgerbegroting kennen. Vooral met wijk- of kernbegrotingen worden goede resultaten geboekt.
  .


  Voor meer informatie kunt u terecht bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven 06 25311671

    www.lada2010.nl

  0 reacties :

  Een reactie posten