Aantal havenbezoeken in Den Helder neemt sterk af

Datum:
 • woensdag 26 april 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Den Helder - Onverwacht komt het niet, gezien de malaise in de olie- en gassector, maar de jaarcijfers van iort of Den Helder stellen teleur. In 20t6 waren et 435 minder havenbezoeken dan in het jaar er voor. 
  Arie Booy

  Er kwamen 2087 schepen binnen. Havenbezoeken - in vaktaal Portcalls genoemd - zijn een graadmeter om de bedrijvigheid aan te geven.
  Den Helder afficheett zich als 'Pitstophaven' voor de energiesector. Er is nauwelijks overslag. Ook de visserij neemt jaarlijks in betekenis af. Blijft over de offshore. De lage olieprijs die de energiebedrijfstak geselt heeft dan ook direct zijn weerslag op de economie in het havengbied. Na het recordjaar 2014 toen de olieprijs hoog was, heeft Port of Den Helder een flinke veer moeten laten. Ten opzichte van dat jaar is het aantal schepen met zo'n zevenhonderd afgenomen.

  Het havenbedrijf geeft geen commentaar. Adjunct-directeur Kees Turnhout: ,,We delen de cijfers eerst met de aandeelhouder."
  ___________________________________________________________________


   Concurrentie boert beter

   Vervolg

  Den Helder -  De jaarcijfers van het Helderse havenbedrijf zijn een sruk slechter dan die van concurrent IJmuiden. Voor Zeehaven lJmuiden NV was 2016 zelfs een goed jaar.

  De inkomsren uit havengelden kenden in de IJmond een Iichte plus; van 3,7 miljoen euro in 2015 naar 3,9 miljoen euro in het afgelopen jaar; een stijging van 6 procent Het hogere resultaat is volgens havendirecteur Van de Meerakker het gevolg van diverse offshore-projecten.

  Zijn Helderse collega Kees Turnhout wil weinig kwijt over opbrengst of verlies over afgelopen boekjaar ,,Op dit moment zijn we nog bezig met de jaarafsluiting die we binnenkort met de aandeelhouder (gemeente, red..) zullen delen", stelt de adjunct-directeur.,,Daarna kunnen we daar mogelijk wel iets van zeggen." Zeehaven lJmuiden maakte de cijfers daarentegen reeds aan het begin van dit jaar bekend.

  Opmerketijk is dat Port of Den Helder niet, zoals in het verleden, op eigen initiatief met de jaarcijfers naar buiten is gekomen.

  Pressie

  Pas na het uitoefenen van enige druk door weekblad Schuttevaer werden summier kerncijfers over 2016 publiek gemaakt. Het landelijke vakblad voor de scheepvaart kenschetste de beroerde cijfers in de berichtgeving vervolgens als 'rampzalig'. Al met al geen goede reclame voor de Helderse haven op het nationale podium. Havenwethouder Edwin Krijns wijst er op dat de terugval komt na hoogconjunctuur.

  ,,De sector heeft ons veel gebracht", zegt Krijns. ,,We hebben een enorme groei meegemaakt in korte tijd. De economische waarde voor de regio was in 2015 een half miljard! Drie keer zoveel als tien jaar daarvoor. De terugval is zichtbaar zeker omdat deze volgt op onze beste jaren ooit. We werken er hard aan om een rol te spelen in de opkomende offshore wind-markt. Het vervelende is dat die velden er nog niet liggen. We moeten dus even door de zure appel heen bijten."

  Vissersvloot

  Er worden ook schepen onttrokken aan de Helderse vissersvloot. Viskotter HD9, die dit jaar enige maanden als eerste vaartuig aan de kade van Kooyhaven lag, is verkocht aan een visser in Zoatkamp. Eigenaar Rob van der Wal uit Anna Paulowna heeft licentie en kotter overgedaan aan Jan Foppen van visserijbedrijf IJKZS in de Groningse haven Zoatkamp.

  Een kleine drie jaar geleden kwam de HD9 uit Harlingen naar de Noordkop. Nu is de 23 meter lange Eurokotter weer terug naat het noorden van het land waar hij onder de nieuwe naam ZK92 Josiena Lisa uit vissen gaat met als schipper Michiel Broere.

  Ook de HD42 Grietje Cornelia wordt onttrokken aan de Helderse vloot. Reder Frank Oosterman wil r een nieuw schip laten bouwen en  heeft de HD42 daarom verkocht aan een Duitse visser. De bijna 24 meter lange garnalenkotter wordt door de nieuwe eigenaar herdoopt in SU-42 met de naam Hope. Christian Wilhelm gaat de kotter exploiteren vanuit de haven Nordstrand, een plaats in het uiterste noorden van Duitsland nabij de grens met Denemarken. Naast deze vertrekkers zijn echter ook wat nieuwe HD-vaartuigen in de haven gesignaleerd.

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Ik dacht dat de haven van Den Helder samenwerkte met de haven van Amsterdam of werkt Amsterdam ook samen met Ijmond?

  Kapitein Rob zei

  Kooijhaven nu overbodig?

  Een reactie posten