Week 12 met politiek bedrog, wie ziet ze vliegen en.....

Hollands Kroon - Hoogte en dieptepunten van week 12 van 2017 (19 maart tot 26 maart).


Plaats 1 

Windmolens park Wieringermeer krijgen extra vermogen.

Het windmolenpark Wieringermeer krijgt van het Rijk toestemming 5% extra vermogen te installeren; nu hebben zij dit zo gedaan dat er geen extra molens komen maar er worden gewoon wat extra MW’s aan die dingen vastgeplakt wat ongetwijfeld een groter subsidie- maar geen opbrengst- voordeel zal zijn voor NUON.
En waarom die grotere molens? Breidt men het getal aan windmolens uit dan geeft dat problemen met de omgevingsvergunning, komen er nieuwe lastige klachten van andere omwonenden en moet de hele procedure opnieuw en dat is allemaal NUON subsidiederving voor dit toch al armlastige bedrijf.

Inmiddels hebben de bewoners via de omgevingsraad ingestemd een vergoeding van €429.000 / jaar te krijgen, te verdelen over 326 huishoudens (wel/niet inkomen belast?) exclusief de transportkosten van Liander wel te verstaan.
Welk voordeel blijft er dan nog over als er niet gerept wordt over een waardedaling van het huis (te betalen door NUON) en een vermindering in de WOZ aanslag? Er blijft nauwelijks een voordeel over; misschien enige honderden €’s/jaar en daarvoor krijgen zij van NUON, met volledige hulp van Hollands Kroon slechts een aalmoes terug.
Afijn, de bewoners zijn het er niet mee eens dat er molens subsiduaal opgewaardeerd worden en kaarten dit aan bij de Raad van State – zij willen dat de procedure opnieuw gestart wordt. Wel zo verstandig want dan kunnen zij van de NUON aalmoes af en kunnen zij een WOZ waardedaling gaan eisen bij Hollands Kroon. Probeer zoveel mogelijk tijd te rekken want er komt steeds meer druk op de ketel te staan inzake afbouwen van het heilige politieke windmolen (opbrengst) waanidee. Gewoon, omdat het te duur is – VEELS te duur! En niet te vergeten : Gewoon politiek bedrog!


Plaats 2

Nuon   -  geld te veel  - waar komt het vandaan? 

Deze week kregen bewoners van de Stoomweg in Breezand een brief in de bus waarin  €75 werd beloofd als men een aansluiting bij Nuon neemt. Tegelijkertijd lezen wij op Climategate d.d. 25 maart onder de titel Megaverliezen bij Duitse energiereuzen’ dat de beurswaarde van deze bedrijven keldert vanwege de niet op te brengen windmolenkosten.

Enkele jaren terug is Nuon bij JAS onder de titel ‘Windmolengeldverdampingsmachine’ verkocht door de provincie aan Vattenfall en wel ver onder de beurswaarde; het ging slecht met Nuon energiereus. Tel daarbij op de reeds genoemde zware verliezen in Duitsland zodat wij ons afvragen waar Nuon het geld ad. €75 / per huishouden vandaan haalt om als lokkertje te fungeren voor nieuwe klanten?


Plaats 3

Vleermuizen bij sloop ex-gemeentehuis Hippolytushoef? 

Het wordt een dolle boel bij de sloop van het gemeentehuis te Hippolytushoef. Raadslid Wittink vroeg om een sloopstop omdat het niet formeel bekend was dat het gebouw gesloopt zou worden.

JAS: Da’s toch logisch beste Raad; als u een 100% mandaat aan B&W geeft dan staat u buitenspel. De Raad wil dit zelf en vindt dat wel best. 

Buiten het gedeelte dat de afschrijving van het gebouw dus rond moest zijn, kan zo’n gebouw toch wel waarde hebben; zo’n  €1.000.000 komt ons redelijk voor om deze waarde op de balans van Hollands Kroon te hebben staan. Is de balanswaarde ook afgeschreven door B&W en heeft de Raad daarmee ingestemd?

Maar goed; de gemeente krijgt het misschien wel benauwd en waratje: plotseling vindt RUD na onderzoek (zag RUD ze vliegen?)  dat er toch NADER onderzoek naar vleermuizen moet worden gedaan. Voorlopig geen sloop.


Redactie JAS

2 reacties :

Sam Kooy zei

Het is - nogmaals - treurig dat in een dorp van zo'n 5000 inwoners geen enkele bestemming kan worden gevonden voor dat prachtige eigentijdse gebouw ! Zie als voorbeeld daarvoor de huidige Cultuurschuur in Wieringerwerf ! Heeft Hippolytushoef nog steeds te veel uitspanningen teneinde e.a.a. te verwezenlijken ? Inwoners: STA OP !

P.v.d.Munnik zei

Alles wat met cultuur te maken heeft is een doorn in het ook van de gevestigde politiek CDA, VVD, PvdA) en moet vernietigd worden in Hollands Kroon.

Een reactie posten