3-3-2017 Groot Sneek
Op 19 april zullen Provinciale Staten zich uitspreken over de samenwerkingsovereenkomst. Als ook zij akkoord gaan, vindt de officiële ondertekening van de overeenkomst uiterlijk plaats op 15 mei 2017.
De daadwerkelijke investering gebeurt op het moment dat met de bouw kan worden begonnen en de hele financiering van het project rond is, naar verwachting in de tweede helft van 2018.
Met haar deelname in het Windpark Fryslân wil de provincie invulling geven aan zijn ambitie voor duurzame dorpen in de hele provincie. De provincie zal het rendement van zijn deelname in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie. Ook zal de provincie initiatieven op het gebied van toerisme en projecten die de lokale werkgelegenheid bevorderen langs de IJsselmeerkust steunen.