Week 7 met ZAP 400 ha. erbij, raadsvergadering en....

Hollands Kroon - Hollands Kroon - Hoogte en dieptepunten van week 6 van 2017 (12 febr. tot 19 febr.).
Plaats 1


Op 20 december verleende het college aan ZAP en vergunning om uit te breiden in Van Ewijcksluis,
een zeer omstreden besluit. Toen was er nog niets bij de fracties en omwonenden bekend van de nu bekend geworden overname, goed voor 400 ha. aardappelen. 
Natuurlijk kun je je niet voorstellen dat ZAP zelf toen al geen plannen had voor deze overname. Je vraagt je dan ook af, moest daarom de vergunning op de dag van de raadsvergadering, 20 december, snel worden verleend. Als het wel bekend was dan immers was deze vergunning om uit te breiden niet kunnen worden verleend. 
ZAP laat weten, dat de 5 personeelsleden van het overgenomen bedrijf vanaf juni  in Van Ewijcksluis werken en dus ook de oogst van de 400 ha. hier zal worden verwerkt. Een grote toename  van overlast voor de inwoners van Van Ewijcksluis.

Wij houden het college verantwoordelijk voor de gang van zaken:  -7 puntenPlaats 2


Bovenwijkse voorzieningen.

Om van ontwikkelaars een gedragen en gemotiveerde bijdrage van de diverse grondexploitaties (= winst ontwikkelaars) te vragen is in deel 2 van de nota ‘bovenwijkse voorzieningen 2015’ een aantal wijzigingen en toevoegingen opgenomen.

Def. : Bovenwijkse voorziening is sprake als er aantoonbaar verband bestaat met de grondexploitatie. De kosten worden/zijn naar rato van het profijt (winst) van het grondexploitatie project; er moet een actuele kostenraming zijn.

Dit onderwerp wordt in de besluitvormende fase aan de raad voorgelegd; geen openbare discussie mogelijk dus; bovendien wordt op grond van artikel 25 van de gemeentewet geheimhouding over deze voorziening/besluit gehanteerd zodat wij, als belastingbetalende burger anno 2017 niet kunnen en mogen weten op welke wijze ons de resterende veren van het lijf gerukt worden en derden er ongezien met ons geld vandoor kunnen gaan.

Dat B&W dit zo voorstellen levert dit kapitalistische zetje hen wat JAS  betreft 
- 8 punten  op.

Nu afwachten of de raad hier op 28/2 in meegaat en geen kritische vragen durft te stellen over een kwestie die uitsluitend om openbaar geld (van ons allen – niet alleen bedoeld voor VVD- en CDA vrinden) gaat.

Let op : Half maart zijn er verkiezingen en u kunt wat doen middels een afstraffing c.q. decimering van vooral VVD  gezien hun bestuurlijk anti-democratische arrogante en verwerping van onze vrijheden.Plaats 3 


Een JAS artikel van deze week gaat hierover. Alsof windmolens uitsluitend een negatieve invloed op de natuur zouden hebben en niet op de mens die uiteindelijk ook een stukje natuur is? In Hollands Kroon is die negatieve invloed straks ook zichtbaar doordat er driftig gekapt gaat worden in het Robbenoordbos en bovendien hebben diverse inwoners van o.a. de Oostpolder, Wieringerwaard en vele meerdere plaatsen in Hollands Kroon, waar die dingen al staan, te kennen gegeven grote overlast van die dingen te ondervinden wat straks in de Wieringermeer nog sterker het geval zal zijn. 
Ook deze week weer een rechtszitting in Alkmaar hierover, die al jarenlang loopt. 

En dat met een VVD die voor de verkiezingen aangaf TEGEN windmolens te zijn maar met vrienden als Rijkman-Groenink, die vlak bij Medemblik een molen mocht neerzetten, moet je af en toe de andere kant opkijken. Waar maar weer eens is aangetoond dat VVD en CDA (vergeet overigens de rest van het schoelje niet) geen enkel oog hebben voor de inwoners van dit land maar uitsluitend braaf uit de dictatoriale ruif van Brussel eten.
Het college Hollands Kroon heeft al die jaren nooit ook maar  iets gedaan om mogelijk overlast/hinder van de Wieringermeer molens voor de inwoners te onderzoeken of te beoordelen of er een woord over te reppen en die plannen bij te stellen en heeft zich zeer succesvol van de discussies/ samenkomsten in o.a. Wieringerwerf gehouden.Redactie JASng verkoop krijgt meer body door samenvoeging van de afdelingen logistiek en administratie.
ZAP wil zijn gebouwen uitbreiden. Onzeker is waar dat zal gebeuren.


2 reacties :

P.v.d.Munnik zei

Zap en de gemeente hebben voor Rechtbank Alkmaar in 2011 verklaard dat de opgeslagen en verwerkte hoeveelheid pootaardappelen, graan en graszaad de voorgaande jaren tussen de 4100 en 9000 ton bedroeg. 1 1/2 jaar na de uitspraak van de Rechtbank in 2012, heeft ZAP het over een stabiele omzet van 10 a 12 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 40.000 ton (elders)opgeslagen en verwerkte producten(5 a 10x zo veel,ra ra hoe kan dat???). Nu, na de verleende bouwvergunning zal er ongeveer 15.000 ton aan pootaardappelen bijkomen die ook zullen moeten worden verwerkt en opgeslagen.
Zelfs na de komende?? uitbreiding van ZAP met 2 nieuwe en 1 grotere loods er bij zal de opslagcapaciteit(koelruimte) ruim onvoldoende zijn om ook nog weer 15.000 ton pootaardappelen vanwege de overname op te slaan. Wat te doen met de tonnen pootaardappelen die niet in Van Ewijcksluis kunnen worden opgeslagen en zoals nu al het geval is elders worden opgeslagen maar volgens zeggen wel in Van Ewijcksluis worden verwerkt? Een mogelijkheid zou zijn het Lage Oude Veer te dempen of wat omliggende huizen te slopen en daar nog een paar loodsen te bouwen, een andere mogelijkheid is het clubhuis van de watersport in te bouwen en op (de verpachte) grond van de Gemeente nog een paar loodsen voor ZAP te bouwen.(het bestemmingsplan voorziet er immers al lang niet meer in maar een kniesoor die daar nog op let)
Kennelijk is het voor ZAP en de Gemeente geen probleem als er meer dan 10.000 vrachtverkeersbewegingen per 1/2 jaar MEER zullen gaan plaatsvinden over de smalle weggetjes van Van Ewijcksluis. Natuurlijk is de infrastructuur er niet op berekend en mochten de absurde plannen doorgaan dan zullen de kadewanden rond de jachthaven, de wegen en de ophaalbrug in Van Ewijcksluis versterkt moeten worden. Dat laatste uiteraard niet op kosten van ZAP maar op die van de bewoners van HK.
Wat de invloed van dat zware vrachtverkeer op de oude, niet onderheide woningen zal zijn is geen enkel beletsel voor ZAP en de gemeente, dat risico is voor de bewoners.
Ook laat de gemeente na te onderzoeken hoe het gesteld zal zijn met de fijnstof uitstoot rond de loodsen veroorzaakt door stof, veroorzaakt door het overslaan en het drogen en schonen en de uitlaatgassen van de zware trekkers en vrachtwagens. Bij een dergelijke uitbreiding als waar nu sprake van is, is de Gemeente daar toe verplicht, zoals ook een bodemonderzoek verplicht is. Zo’n zelfde (stof)onderzoek was ook verplicht bij de vorige bouwaanvraag voor 1 loods in 2008, dus waarom nu niet bij een omzetvermeerdering van 600 % of meer vergeleken bij 2008?
De Provincie heeft in haar schrijven aan het College reeds gewaarschuwd dat uitbreiding van ZAP in de nabije toekomst niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte, de overlast, enz., maar ZAP en de wethouder gaan stug door met hun absurde plannen.

anoniem zei

Zou het teveel gevraagd zijn voor die aso's van college en ZAP om ook eens aan mens dier en natuur te denken, of zijn alleen de belangen voor de leden van deze coöperatie van belang?

Een reactie posten