Week 8 met RUD in moeilijkheden?, hoge windmolens en ....

Datum:
 • zondag 26 februari 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte en dieptepunten van week 8 van 2017 (20 febr. tot 27 febr.).
  Plaats 1


  Geertzema is de directeur van WP Energie B.V. Deze lieden van WP Energie B.V. willen de oude 19 Nuon-windmolens nabij de Waardpolderhoofdweg (richting Kolhorn) vervangen door 6 grote turbines van elk 5 MW.

  Geertzema krijgt daarvoor subsidie van de staat, maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheden en heeft zelfs een Klankbordgroep opgericht om de mensen uit de omgeving om te praten.
  Geertzema is bezorgd over het opraken van fossiele brandstoffen, vandaar! Een echt sociaal mens, bezorgd over de toekomst en zeker voor de opbrengsten te betalen door de bevolking. Toch is er een groep (Maatwerk windplan Waardpolder) die het niet zo rooskleurig ziet als boer/directeur Geertzema. En daar is Geertzema verbaasd over. (Windmolens van  totaal 186 meter hoog van 5 MW op 600 m. van woningen). 

  Plaats 2


  Wethouder Steeman van Castricum, meldde in de krant dat het heeft 'gerommeld' in de organisatie en dat Bouwes niet aan de kant is gezet, maar teruggetreden  is op eigen verzoek.

  De heer Bouwes, directeur, gaat op eigen verzoek weg; zijn taak om in 3 jaar de dienst op te bouwen was in een eindfase gekomen! En dan gaat hij op eigen verzoek weg? 

  In Hollands Kroon hoorden wij tot nu toe  over het mislukken  niets van college of raad.

  JAS: Heeft hij er soms zo’n bende van gemaakt dat hij de verantwoordelijkheid voor een catastrofale afloop niet onder ogen wil zien en maakt hij dat hij wegkomt? Of wil hij niet toegeven niet op te kunnen tegen de gevestigde ambtelijke gewoontes en werkwijze  en daarom het hazenpad kiest?
  Taken zijn al weggenomen bij de RUD. Het zou JAS niets verbazen met de zaken  die ons bekend zijn dat de RUD een puinhoop is. 


  Plaats 3


  Het bericht in de krant: 'Met overname krijgt coöperatie ZAP er 400 ha piepers bij',  deed menigeen verbaasd staan.

  ZAP heeft dus pootgoedbedrijf Semargi uit Lelystad overgenomen en wordt ingelijfd in Van Ewijcksluis.

  Op 20 december verleende het college ZAP een bouwvergunning om 2 loodsen erbij te bouwen in Van Ewijcksluis, maar dit zou niet voor uitbreiding zijn, maar om de werkzaamheden te optimaliseren, geen verhoogde bedrijfsactiviteiten en minder overlast voor de omgeving.
  .
  In de raadsvergadering op dezelfde avond (wie wist van de vergunning verlening?), 20 december, had LADA, Groen Links en PvdA reeds aangekondigd een motie in te dienen om het college  geen vergunning te laten afgeven. Na een discussie van driekwartier meldde wethouder Groot tenslotte dat de vergunning al verleend was. Hierdoor kon de indiening van de motie niet door gaan. Besloten werd de provincie medewerking te vragen bij verplaatsing van ZAP naar een andere locatie.
  Nu lijkt het dat het college al wist van de overname. Door de uitbreiding met 400 ha. kon geen vergunning verleend worden.
  LADA stelt in haar vragen o.a.: ’Overname van een bedrijf gebeurt  niet van de een op de andere dag. Daar gaat voorbereiding aan vooraf.’

  Is de vergunning alleen verleend om meer geld uit de onderhandelingen te halen met de provincie bij verplaatsing naar een andere locatie? In de raadsvergadering van 20 december werd dit al voorzichtig aangevoerd door de VVD, dat verplaatsing  financiële consequenties zou hebben.
  De raad lijkt voor de gek te zijn gehouden.
  Maar je kunt toch niet geloven dat het college het dorp opzadelt met nog meer overlast?    Stichting JAS is benieuwd of LADA tegen het college (heeft eigen wethouder)  durven doorzetten in deze zaak?

  Redactie JAS


  3 reacties :

  Anoniem zei

  Onze ervaringen met de RUD zijn bijzonder negatief: bezoekverslagen die niet kloppen, bezoekverslagen die zijn gemanipuleerd, personeel van RUD die voor de rechtbank anders verklaren als de praktijk is en het niet nakomen van afspraken.
  Waarom bijvoorbeeld de afspraak gemaakt voor het bijwonen van controles en vervolgens hoor je nooit meer iets terwijl er zogenaamd wel wordt gecontroleerd? Of na het indienen van een klacht de overtreder niet corrigeren, maar alles met de mantel der liefde bedekken?
  Opdoeken die onbetrouwbare dienst want het werkt voor de burgers alleen maar negatief.

  Dekker zei

  De gang van zaken rond ZAP laat zien dat de plaatselijke overheid en dan met name het college en dan vooral wethouder/boer Theo Groot en(een deel van) het ambtenarenapparaat volstrekt onbetrouwbaar zijn. Het wordt tijd dat de beerput eens open gaat want de stank is al bijna niet meer te harden.

  Sam Kooy zei

  hr. Dekker, erger, is niet te vertrouwen. Als je met name op deze wijze de raadslieden, m.a.w. de burger, zó belazert. De vergaderingen van het zogenaamde Presidium geschieden achter gesloten deuren. Dáár zit al een fiks deel van de deelname aan die beerput. Beinvloeding en druk door BenW op de fractieleiders van de partijen.

  Een reactie posten