Week 5 met Windmolens, Wethouder Groot en belangen, en.....

Datum:
 • maandag 6 februari 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte en dieptepunten van week 5 van 2017 ( 29 jan. tot 3 febr.).  Plaats 1

  Verhuizing Royal ZAP.......

  Inmiddels laat de provincie weten bezwaar te hebben tegen de nieuwe gewenste ZAP locatie aan de Kerkweg (aardkundig monument). Daarentegen wijst de provincie op de mogelijkheid van bdrijventerrein Robbenplaat te Wieringerwerf; een punt heel centraal voor de boeren en ook bedrijventerrein  Kruiswijk in Anna Paulowna is nog in beeld.

  • Directeur van ZAP, de Geus, zegt dat verhuizing naar Robbenplaat aan de snelweg A7 wel bespreekbaar is (geld?). 
  • Wethouder Groot (CDA) zegt dat ZAP niets ziet in een verhuizing naar een bedrijventerrein. Welke belangen vertegenwoordigt wethouder Groot?

  Wethouder Groot voor zijn vaagheid / tegenstrijdigheid – 3 punten.

  Plaats 2

  Monumentenlijst

  Raadslid Eichhorn (GL) kaart deze week de problemen rond het erfgoed in Hollands Kroon aan. Er is zelfs sprake van een 'noodkreet'; het komt er op neer dat in zake het erfgoed (archeologische vondsten, oude bebouwing) er een vrijbrief is om voor iedereen maar te doen waar ze zin in hebben.

  De monumentenlijst is afgeschaft en wethouder Westerkamp zegt uitsluitend  het beleid van de gemeenteraad uit te voeren waarin gesteld is zo weinig mogelijk regeltjes te hebben en te geloven in het gezonde verstand van de inwoners inzake deze zaak.

  Ontbreken van regels: Raad - 3 punten 
  Uitspraak Westerkamp leidt tot willekeur en chaos: Westerkamp – 5 punten 

  Plaats 3

  Provincie geeft toestemming vervangen windmolens langs N-H-kanaal.

  Het risico in eerste instantie is het afbreken van een wiek welke de hoge druk gasleiding zou kunnen doorboren waarna een gigantische gasexplosie optreedt. In de risicopreventie van de gastransportfirma’s worden zulke risico’s / gevaren ingedeeld in de klasse P4 (= potentieel dodelijk). Wordt de classificering  gehaald dan wordt een project niet uitgevoerd of gewijzigd.

  Toelichting JAS: kennelijk voorziet de wet (de provincie zegt: geen wettelijke richtlijnen) hier niet in en is hiermede de potentie van het risico naar 0 afgewaardeerd.


  Redactie JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten