Verplaatsing Royal ZAP naar Kerkweg niet eenvoudig

Datum:
 • vrijdag 3 februari 2017
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - De Provincie heeft op de brief van Hollands Kroon over verplaatsing ZAP uit Van Ewijcksluis geantwoord.


  In de brief van de raad van Hollands Kroon  aan de provincie  staat  het verzoek om de verplaatsing van het bedrijf Royal ZAP naar de Kerkweg te Anna Paulowna planologisch mogelijk te maken.


  De gemeente geeft de voorkeur aan verhuizen boven het oprichten van  nieuwe loodsen  op het terrein aan de Binnenhaven 5a, in de dorpskern van Van Ewijcksluis.

  De provincie laat weten dat ook zij van mening zijn  dat de ligging van dit bedrijf in de kleine kern Van Ewijcksluis om redenen van milieu en verkeershinder ongewenst is. 

  De provincie wijst erop dat de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
  Artikel 1 7 a lid 2 van de PRV van kracht is.
  Hollands Kroon moet eerst de mogelijkheden van vestiging op regionale bedrijventerreinen goed onderzoeken. Het hebben van grond aan de Kerkweg is geen criterium voor de verplaatsing van het bedrijf naar deze locatie, aldus de provincie.

  De locatie aan de Kerkweg is een  aardkundig monument (art. 6.1. Provinciale Milieu Verordening) en stuit  daarom op grote bezwaren..

  De provincie wijst erop dat gezien de spreiding van de ca 50 leden en leveranciers van Royal ZAP over de hele Kop en een deel van Westfriesland de bedrijventerreinen zoals Kruiswijk of Robbenplaat in aanmerking komen. Als de bedrijventerreinen vanwege de verkeersveiligheid en bereikbaarheid niet geschikt zijn, kan verplaatsing naar een agrarisch bouwperceel in aanmerking komen.

  De provincie biedt aan Hollands Kroon  bij de ruimtelijke onderbouwing van de verplaatsing waar mogelijk te ondersteunen met hun expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw en bedrijventerreinen.
  Redactie JAS
  1 reacties :

  P.v.d.Munnik zei

  Jammer is alleen dat het college nog snel even, voorafgaand aan de raadsvergadering van 20 december, waar over de problematiek gesproken zou worden, s'morgens nog snel even een bouwvergunning aan ZAP verleende.
  Gelukkig zijn ze bij de Provincie verstandiger en begrijpen dat een dorpje met een beperkte infrastructuur (30 km. zone) en een eenbaans ophaalbruggetje niet opgezadeld kan worden met een uitbreiding van 3 grote loodsen voor coƶperatie ZAP.
  Een dergelijke vergroting van de opslag en verwerkingscapaciteit zal leiden tot minimaal 10.000 extra verkeersbewegingen per 1/2 jaar naar en van de loodsen(seizoensgebonden bedrijf). Daarentegen verwachten de ambtenaren van HK na de realisatie van de 3 nieuwe loodsen een afname van het vrachtverkeer, zoals staat te lezen in de stukken. Beeldt u eens in, 2 nieuwe loodsen van totaal 1900 m + het vervangen van een bestaande loods door een loods die bijna 2 x zo hoog is en dan een AFNAME van vrachtverkeer?

  Een reactie posten