'Schagen onvoldoende beschermd bij ramp'

Datum:
 • vrijdag 10 februari 2017
 • in
 • Categorie:
 • Schagen -  De lokale politieke partij Duurzaam Natuurlijk Alternatief (DNA) uit Schagen laat in een brief aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geen spaan heel van het eind december gepresenteerde rampbestrijdingsplan voor de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten.


  Richard Zut

  „Het plan is onvoldoende om de bevolking van de gemeente Schagen en omstreken ervan te verzekeren dat een ramp effectief en daadkrachtig bestreden kan worden en dat afdoende bescherming voor de burgers is gewaarborgd", zegt DNA-fractievoorzitter Friso Teerink.

  „Wij hebben het plan grondig bestudeerd, en de selectie van scenario's is niet beargumenteerd. Er kan dus niet worden beoordeeld welke scenario's zijn afgewogen en of scenario's zijn afgevallen. In ieder geval zijn op basis van het eerdere 'stresstestrapport' uit 2012 wezenlijk andere ernstige scenario's af te leiden. Het uitvallen van alle koelingsmogelijkheden in de HFR is bijvoorbeeld een reëel scenario volgens dat stresstestrapport."

  _________________________________________________________

  vervolg:

  DNA: 'Aardbeving is reëel risico' 

  Richard Zut

  DNA stelt in haar zienswijze op het plan voor de hogefluxreactor in Petten dat meerdere scenario's onbenoemd zijn gebleven. DNA-voorman Friso Teerink noemt  in dat kader een overstroming: "Een risico met lage waarschijnlijkheid maar met hoge impact. Ook met aardbevingen is geen rekening gehouden (inmiddels een reëel risico in verband met de gaswinning in en om Bergen), en dit geldt ook voor een terroristische aanslag. Vooral het tot enkele kilometers beperkt zijn van emissies is een gevaarlijke aanname. Meer scenario's moeten worden beschouwd en uitgewerkt."
  Teerink noemt de situatie rond de HFR 'al met al zeer verontrustend".

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten