LADA houdt maandag 20 februari een openbare fractievergadering in 

De Meerbaak, 

professor Ter Veenweg 4, Middenmeer; 

aanvang 20.00 uur.


Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. 
Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 februari behandeld.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 
06-25311671 of fractielada@gmail.com.

www.lada2010.nl