Hollands Kroon blijft extra controleren op huisvesting tijdelijke werknemers

Datum:
 • dinsdag 28 februari 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON – Eind 2016 heeft ook Hollands Kroon eindelijk zijn/haar BOA gekregen waardoor een start kon worden gemaakt met de controles van drank- en horecavergunningen en de huisvesting van arbeidsmigranten in Hollands Kroon.

   
  Omdat de gemeente jarenlang geen BOA heeft gehad moest Hollands Kroon een grote inhaalslag maken om alle achterstallige controles weg te werken. Daarom heeft het college ook besloten om ook in 2017 extra te blijven controleren op deze twee punten.

  Meer verantwoordelijkheid bewoners

  Hollands Kroon streeft erna dat de bewoners van Hollands Kroon meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gaan tonen. Hollands Kroon wil de inwoners meer ruimte en vertrouwen geven en om dit te bereiken zal de gemeente het proces stapsgewijs in gang zetten. Zo moet duidelijk worden wat de inwoners en bedrijven van de gemeente mag verwachten en andersom.

  Huisvesting arbeidsmigranten

  In 2016 heeft de gemeente diverse locaties waar huisvesting voor arbeidsmigranten is toegestaan gecontroleerd en er zijn vooral mooie,nette en bovenal vergunde locaties aangetroffen. Maar omdat er toch ook nog diverse locaties zijn aangetroffen waarvoor geen vergunning was afgegeven zal ook in 2017 de gemeente Hollands Kroon blijven controleren op de huisvesting van deze groep arbeiders in Hollands Kroon.

  0 reacties :

  Een reactie posten