Week 4: met ZAP-problemen, referendum en.....

Datum:
 • zondag 29 januari 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte en dieptepunten van week 4 van 2017 ( 22 tot 28 januari).


  Plaats 1

   Breedband HK. 

   Een droevig stuk in het NHD van 22 januari waarin ene heer Leijen uit de Oostpolder de mensen de huidige internethel voorhoudt en dat blijft zo als de breedband internet van ex-VVD- raadslid Op de Weegh er niet komt. Nu gaat de gemeente geld stoppen in een organisatie die zich coöperatief noemt.

   VVD-Raadslid op de Weegh heeft de publiek private samenwerking tussen Breedband club, waarvan hij intussen directeur  is geworden in Hollands Kroon erdoor gekregen en de gemeente gaat subsidie geven aan een coöperatie. Vervolgens treedt Op de Weegh af als raadslid wegens mogelijke belangenverstrengeling tussen zijn functie als raadslid en directeur Breedband.

  Nu was er op 26 jan. j.l. hierover een raadsvergadering/infoavond in de cultuurschuur te Wieringerwerf waar over niets gepubliceerd is door de gemeente; dus kunnen wij alleen maar gokken over die avond. De aanwezigen zullen krachtig bewerkt zijn en hen zal een internetwalhalla voorgehouden zijn die uiteraard heel goedkoop is. Of men nu wel of geen  Breedband internet nodig heeft doet er niet toe; als U maar schokt en daar gaat het in deze VVD truck uitsluitend om; die arme Oostpolderkindertjes waar Leijen zo over opgeeft interesseert de VVD geen moer.
  Wat een slappe anti-democratische raad hebben wij om hiervoor geld uit te trekken en zo in een VVD val te trappen waar weer eens over de mensen beslist wordt over zaken waar zij niet om vragen, waar zij niet over gehoord worden maar wel voor moeten dokken.

  Raad : –5 punten. VVD fractie: –7 punten.

   P.S. Vergeet 15 maart a.s. niet! VVD noch PvdA e.v.a. zijn niet voor het land noch de
  bevolking (U dus).   Plaats  2

   ZAP, ongeoorloofde lozingen.

  Groen Links stelt vragen over lozingen vanuit de ZAP gebouwen naar het water van de Binnenhaven. Het RUD, de milieudienst met de 'rustige' ambtenaren, was er deze keer als de kippen bij om te verklaren dat de lozing niets om het lijf had. Een medewerker van ZAP heeft de RUD-medewerker uitgelegd  dat het  slechts grondwater is  wat naar de ruimtes onder de gebouwen van ZAP naar binnen lekte. Wat niet klopt is dat ZAP dit euvel, wat dan al jaren moet heersen, nooit in kaart gebracht heeft en dat ZAP zich nooit milieutechnisch/juridisch gevrijwaard heeft voor deze problematiek. Lekker niks zeggen en aan doen is het goedkoopst moet men gedacht hebben en daarboven komt dan ook nog eens het nieuwbouwplan van ZAP op mogelijk dezelfde plaats. Dit geeft een heel ander wending aan de zaak want als dat ‘binnendringen’ niet geoorloofd of problematisch op termijn is, kan men die hele tent beter afbreken. Je gaat toch niet nieuw bouwen op een wrakke fundering?

  Benieuwd naar het vervolg; er zijn immers nog heel veel overtredingen/discussiepunten op milieugebied in deze gemeente die dank zij de bedaarde ambtenarij mondjesmaat naar buiten komen. Het grootste probleem van de gemeente (is verantwoordelijk)/ RUD is HANDHAVEN. En dat reeds jaren bestaand probleem wordt nog steeds groter.


  Plaats 3

  Referendum

  LADA, de nieuwkomer in de coalitie die zich volledig door CDA en VVD heeft laten inpakken en tot een tegenstander van de bevolking geworden is heeft een plannetje bedacht. Kennelijk worden ze een beetje wakker  en willen nu een referendum invoeren in HK nu het te laat is en de ergernis van de bevolking op barsten staat. Het lukt LADA niet een democratische wending te geven aan de raadsbesluiten met hun volledige delegatie naar B&W toe en daarom een raadgevend referendum geprobeerd.

  JAS stelt evenwel voor  eerst de verregaande bevoegdheden bij B&W weg te halen en Nawijn met pensioen te sturen; rond de 15e gaat hij met AOW (uitgesteld)  wordt 65 en gaat vermoedelijk zijn pensioen in (hij heeft geld zat). En  welk een mooi cadeau zou Rutte ons geven als Nawijn opstapte.

   Maar goed; in feite hebben wij recent ook een vorm van raadgevend referendum gehad en wel over de asielzoekers – daar had diezelfde raad, met LADA voorop, geen boodschap aan hoewel het allergrootste deel van de bevolking tegen was. En met hetzelfde gemak kan over de uitslag van een toekomstig raadgevend referendum heen gestapt worden. Nee, een raadgevend referendum is knudde.

  Probeer eens een test met de Breedband en vraag of de mensen er nu echt om zitten te springen - dat doet men niet – nee, stemming maken en een info-avond (= indoctrinatieavond) organiseren met eenzijdige voorlichters in dienst van Breedband BV.

   Voor de poging krijgt LADA + 0,5 punt (gebeurt niet vaak).


  Redactie JAS


  0 reacties :

  Een reactie posten