Nieuw hoofdstuk in dossier Lokaal bestuur: De overtreder beloond

Datum:
 • zondag 29 januari 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • De gemeente moet erop toezien dat we ons allemaal aan die regels houden. Vestigt zich naast jou een ander bedrijf dan het bestemmingsplan toestaat, dan moet de gemeente optreden. Simpel.  25 januari 2017, 21:18 - Niels van Nimwegen

  We leven in een klein land. Niet voor niets hebben we regels die bepalen hoe we die schaarse ruimte mogen gebruiken. De gemeente moet erop toezien dat we ons allemaal aan die regels houden. Vestigt zich naast jou een ander bedrijf dan het bestemmingsplan toestaat, dan moet de gemeente optreden. Simpel.
  Maar de dagelijkse praktijk is anders, zo zien we aan de tips die we de afgelopen jaren hierover hebben ontvangen: Een illegale manege naast een woonhuis, een luidruchtig café dat zijn terras als maar uitbreidt of een opvang voor verstandelijk beperkten die voor ernstige geluidshinder zorgt. Ook ontvingen we recent tips over een trillende cacaofabriek midden in een woonwijk en overlast door een illegaal gevestigd grondverzetbedrijf.
  Wat hebben deze zaken met elkaar gemeen? Opvallend is dat deze tipgevers stuk voor stuk een lange juridische route af hebben gelegd om hun gelijk te halen. Hoewel ze hun klacht neerleggen bij de gemeente weigert die in te grijpen. In plaats daarvan geeft die alsnog een ontbrekende vergunning af, of wordt het bestemmingsplan aangepast om een illegale situatie alsnog legaal te maken. Bewoners zien geen andere keuze dan een kostbare en frustrerende gang naar de rechter.
  Onbegrijpelijk systeem
  ‘De impact daarvan mag niet onderschat worden,’ zo signaleert ook De Nationale Ombudsman in het rapport Helder Handhaven uit 2010. Belangrijkste conclusie: Gemeenten zijn laks met aanpakken van overtredingen van bouw- en milieuregels. Ze hanteren het ‘piepsysteem’ - alleen als iemand ‘piept’ zijn ze bereid in te grijpen, en dan eigenlijk nog steeds liever níet.
  ‘De burger die overlast ondervindt, staat dan met lege handen,’ schreef toenmalig Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Wie de regels breekt, vindt al snel de gemeente aan zijn kant. Er is namelijk geen wet die gemeenten verplicht om overtreders van regels rond de leefomgeving aan te pakken. Dat zou je in het kader van behoorlijk bestuur wel mogen verwachten. Gemeentes moeten als toezichthouder in principe handhaven, maar tasten in praktijk vaak naar de escape-knop: Komt er een klacht binnen over een illegaal gebouwde stal, dan moeten ambtenaren namelijk eerst onderzoeken of er zicht is op legalisatie.
  De eigenaar van de stal mag alsnog een vergunning aanvragen, het bestemmingsplan wordt gewijzigd of de gemeente besluit de situatie te gedogen. ‘Een onbegrijpelijk systeem voor de burger die last heeft van die overtreding,’ aldus De Ombudsman. Vooral als blijkt dat een gang naar de rechter weinig zin heeft. Volgens het rapport leggen gemeentes een gerechtelijke tik op de vingers vaak naast zich neer, of doen er onnodig lang over om een nieuw besluit te nemen.
  OPROEP
  De tips die we momenteel ontvangen en het Ombudsman-rapport roepen bij ons nogal wat vragen op: Hebben gemeentes hun leven gebeterd of kiezen ze nog steeds voor de weg van de minste weerstand? En hoeveel kans heb je als burger als de overtreder bijvoorbeeld een groot bedrijf is? We zijn benieuwd naar jouw ervaring als burger, maar we komen ook graag in contact met specialisten milieu- en omgevingsrecht. Help ons dit probleem in kaart te brengen en tip ons op demonitor@kro-ncrv.nl


  Lees ook:

  Medici adviseren plattelandsbewoner zo snel mogelijk te verhuizen naar ‘schonere lucht’

  4 oktober 2016, 8:30 - Sietze van Loosdregt

  De Monitor
  5 reacties :

  Bakker zei

  Voor dit artikel hebben ze waarschijnlijk Hollands Kroon als voorbeeld genomen, slechter, ondemocratischer en corrupter als in HK kan het bijna niet, al doen ze er in Schagen niet veel voor onder.

  Anoniem zei

  De spijker op zijn kop, heb zelf aan de lijve ondervondenhoe er met een handhaafverzoek word gereageerd, in plaats van op te treden proberen ze je de mond te snoeren en proberen ze bij mij handhavend op te treden om dat vervolgens met koehandel weg te strepen zodat ze niet op hoeven te treden. Als je daar niet mee akkoord gaat doen ze alles om je het leven zuur te maken, en moet je sterk in je schoenen staan om door te procuderen

  Anoniem zei

  Een echt zelfstandig werkende ambtenaar moet nog worden uitgevonden. Ze hangen vast aan regeltjes als het hun uitkomt, en het komt hun altijd uit. Buiten de lijntje kleuren is not done, stel je voor dat men buiten de lijntjes zou kunnen kleuren, het leven van de burger zou er een stuk makkelijker op worden.

  Mr. X. zei

  Camera systemen zijn er om inbrekers en ander tuig te kunnen identificeren; onder deze categorie vallen ambtenaren eveneens als zij ongeoorloofd uw erf betreden om daar activiteiten te verrichten zonder de bewoners daarover vooraf in te lichten als er geen vermoedens/bewijzen zijn voor strafbare feiten.

  Anoniem zei

  Je vertrouwd er op de de gemeente neutraal zonder willekeur de handhaaf verzoek in behandeling neemt, en dan is het schokkend te moeten constateren dat het niet zo is, en nog schokkender dat ze bij jouw onterecht willen handhaven. Er worden steeds meer buurtbemidelaars ingezet om conflicten tussen buren op te lossen , maar de gemeente veroorzaakt zelf veel conflicten , door zijn werk niet goed te doen, en een handhaafverzoek neutraal te behandelen en zelf de regels (bouwen ) uit te voeren , inplaats om eige regeltjes te maken want dat komt ze beter uit, met alle gevolgen van dien. Dit gebeurd namelijk in Hollands Kroon

  Een reactie posten